Young Academy 2022 odráží aktuální problémy ve společnosti

Kritický i satirický pohled na vliv digitálních technologií na náš život očima mladých tvůrců. To je vyústění projektu Young Academy 2022, který si dal za cíl umožnit mladým filmařům nahlédnout pod pokličku reklamní formy audiovizuální produkce. Vytvořením příběhu, který přispěje k řešení existujícího problému, si vyzkouší práci pro zavedenou značku. Projektu podporující mladé kreativní filmaře se zúčastnilo 9 tvůrců, kteří prošli dvouměsíčním mentoringovým workshopem. Odbornou porotu ve finále nejvíce zaujala díla zpracovávající témata rozkolu v rodině kvůli dezinformacím a hledání rovnováhy mezi online a offline životem.

Odborná porota složená z profesionálů na poli reklamní produkce, zástupce Young Academy, Asociace producentů v audiovizi (APA) a T-Mobile, vybrala v rámci letošního ročníku dva vítěze. Oba se ve svých projektech zabývali tématy, která momentálně ve společnosti rezonují – závislostí na digitálních technologiích a konzumaci obsahu a také dezinformacemi a jejich vlivem na mezilidské vztahy.

První výherce, Ondřej Erban, ve svém mystifikačním dokumentu vtipnou formou poukazuje na enormní trávení času u obrazovek počítačů a mobilních telefonů. Hlavním motem filmu je fakt, že tento čas nám do offline světa už nikdo nevrátí, a pokud s tím chceme něco dělat, měli bychom začít sami u sebe. Díky překvapivé́ pointě chce film přimět diváka k sebereflexi a zamyšlení se nad svým chováním ve vztahu k digitálním technologiím. Film tak vyzývá ke společnému hledání rovnováhy mezi digitálním a „analogovým“ životem. 

Druhý oceněný projekt Adama Martince se zaměřuje na dezinformace a ukazuje, jak kombinace samoty, vlivu sociálních sítí a strachu může vést k izolaci jednotlivců a narušení 
i tak silných pout, jako jsou rodinné vztahy. Ve filmu matka propadne dezinformacím, které dostává skrze řetězové maily a sociální sítě, a ze strachu o svou rodinu pak začne ostatním prezentovat bizarní hrozby, které sama bere naprosto vážně. „Konspirace a dezinformace mají potenciál naši společnost jednou docela rozložit. A pokud jsou fake news schopné zničit něco takového, jako rodinné vazby, hravě si poradí i se státy nebo civilizacemi,“ dodává autor vítězného projektu Adam Martinec

Téma digitálního wellbeingu se tak promítlo především do podoby apelu na hledání rovnováhy mezi online a offline životem a také do důrazu na zvyšování mediální gramotnosti, která může pomoci odvrátit hrozbu rozkladu společnosti prostřednictvím dezinformací a fake news. Oba vítězné krátké filmy se proto stanou součástí dalších aktivit společnosti T-Mobile v oblasti digitálního wellbeingu, kterému se operátor dlouhodobě věnuje. „Vliv digitalizace na náš každodenní život je pro nás zásadním tématem. Z pozice digitální leadera vnímáme jako svou povinnost pomáhat lidem orientovat se ve světě technologií a šířit osvětu, která s digitálním wellbeingem úzce souvisí,“ doplňuje Simona Dřízhalová, manažerka udržitelnosti T-Mobile.

V rámci dvouměsíčního běhu prošli mladí filmaři se svými nápady intenzivním workshopem, kterým je provedli mentoři z řad předních profesionálů českého reklamního průmyslu. Natáčení krátkých filmů ve formě „branded content“ z vítězných projektů bude realizováno v průběhu června.