T-Mobile vybudoval v Benešově plně optickou síť pro nejrychlejší a nejspolehlivější připojení firem a domácností k internetu

Společnost T-Mobile dokončila ve středočeském Benešově první fázi budování infrastruktury pro vysokorychlostní připojení k internetu prostřednictvím optických vláken. Výsledkem je připojení všech budov a bytových domů v majetku města, stejně jako provozoven firem a obchodů v centru města, které o zavedení optické linky projevily zájem. Celkově zatím T-Mobile v Benešově rozvedl asi 2 000 km optických vláken (80 km optických kabelů) a vybudoval téměř 5 400 optických přípojek. Tisíce dalších přípojek pro benešovské domácnosti a firmy přibydou v následujících dvou letech.  

S budováním optické sítě začal T-Mobile již v roce 2019 na základě existujícího projektu a územního rozhodnutí pro vnitřní centrum města. Postupně se ale díky vstřícnosti vedení města podařilo dojednat rozšíření nové sítě po celém Benešově. Původní projekt připravil jeden z místních poskytovatelů připojení, který pro něj získal i územní rozhodnutí. Až T-Mobile ale po jeho převzetí spustil budování optické sítě a z původně plánovaného připojení centra návrh rozšířil na pokrytí celého města. Značnou podporou ze strany města bylo snížení poplatku za věcná břemena (služebnosti), stejně jako oboustranně výhodná dohoda o následných opravách chodníků.   

„Usilujeme o to, aby byl Benešov moderním a přívětivým městem pro obyvatele i firmy, a proto se nám projekt T-Mobilu na vybudování optické sítě po celém městě velmi zamlouval. Společnosti T-Mobile jsme vyšli vstříc, společně jsme naplánovali jednotlivé etapy a výrazně jsme snížili poplatek za zřízení služebností, které ukládání kabelů vyžaduje. Stejné podmínky jsme poskytli také dalším operátorům a poskytovatelům optického internetového připojení,“ říká Ing. Roman Tichovský, místostarosta města Benešov

Minimální narušení běžného chodu města 

Aby bylo narušení života a dopravy ve městě co nejmenší, je většina optických kabelů vedena v zeleni nebo případně v chodnících, které byly po provedení výkopových prací kvalitně předlážděny. Postup budování nové optické infrastruktury se také podařilo do značné míry sladit s plány radnice na rekonstrukce komunikací a chodníků ve městě. Ve výkopech byla navíc položena i nová, oddělená síťová infrastruktura na propojení budov v majetku města, ve kterých sídlí úřady a další veřejné organizace, stejně jako rozvody pro připravovaný kamerový systém. Budování moderní síťové infrastruktury kompletně řešila a financovala společnost T-Mobile a pro městský rozpočet Benešova neznamenalo žádné vícenáklady či další investice mimo ty původně plánované. 

Každé omezení kvůli výkopovým pracím samozřejmě obyvatele obtěžuje. Spolupráce s T-Mobilem pro nás ale znamenala i uspíšení rekonstrukcí některých silnic a chodníků, na které by jinak došlo třeba až za několik let. Obyvatelé i návštěvníci Benešova se museli smířit s omezeními, ale výsledkem je vedle nové optické infrastruktury a kamerového systému i mnoho nově opravených chodníků a místních komunikací. Podpořili jsme digitalizaci služeb města a jistě se zvýšila i hodnota benešovských nemovitostí. Po našich zkušenostech bych určitě i představitelům dalších měst doporučil, aby se bez obav do podobného projektu pustili,“ dodává benešovský místostarosta Tichovský.  

Síť připravená na budoucnost 

V následujících fázích bude T-Mobile postupovat od středu města k jeho okrajovým částem a připojovat k optické síti jednotlivé domy, jejichž majitelé budou mít rovněž zájem o nejrychlejší internet. Přípojky v domácnostech jsou zřizovány zdarma, realizují se na náklady T-Mobilu. Zatím bylo v Benešově na optickou síť připojeno bezmála 400 rodinných domů. Celá síťová infrastruktura v Benešově je budována tak, aby bylo možné s minimálním zásahem do komunikací kdykoli později připojit i další domy, jejichž majitelé dnes využívají nějakou jinou možnost připojení. 

Rychlé a spolehlivé připojení k internetu znamená možnost pohodlné práce či studia z domova i využívání moderních internetových služeb. T-Mobile navíc buduje svou optickou síť na technologii XGSPON, která v budoucnu umožní přenosové rychlosti v řádu desítek Gb/s, bez nutnosti opakovaných výkopových prací. Zcela v souladu s technologickým pokrokem bude nově vybudovaná infrastruktura sloužit obyvatelům města Benešov další desítky let,“ dodává Michal Podlucký, manažer segmentu pro optický internet T-Mobile Czech Republic. 

V budoucnu takto kvalitně vybudovaná optická infrastruktura umožní městu další rozvoj, především v oblasti technologií pro inteligentní města – smart cities. Optická síť je také vysoce energeticky efektivní a nepřináší zvýšení celkové spotřeby síťové infrastruktury. Právě naopak – nahrazením metalických rozvodů a souvisejících síťových prvků optickými lze spotřebu významně snížit.