Q3 u T-Mobile: Nárůst spotřeby dat o 43 % a další investice do infrastruktury

Společnost T-Mobile představila své hospodářské výsledky ke konci třetího čtvrtletí, které přes situaci na trhu potvrzují silnou stabilitu společnosti. V meziročním srovnání opět výrazně vzrostla spotřeba dat a počet zákazníků stoupl na 6,4 milionu. T-Mobile nadále pokračuje ve významných investicích do mobilní i optické infrastruktury, aby zákazníkům mohl nabídnout co nejkvalitnější připojení a služby.

Spotřeba dat a rozvoj infrastruktury 

Ve třetím čtvrtletí došlo k mírnému poklesu objemu provolaných minut (o 2,4 %) a naopak lehce vzrostl počet odeslaných SMS o 3,7 %. Na vyšší využití dat reagují i nové tarify, které reflektují aktuální potřeby uživatelů. 

Nadále se zvyšuje spotřeba mobilních dat, která meziročně vzrostla o 43 %. T-Mobile si uvědomuje potřebu kvalitního vysokorychlostního připojení, proto pokračuje v rozšiřování své 5G a optické sítě. Ve srovnání s druhým čtvrtletím se počet fixních přípojek zvýšil o téměř 22 tisíc a pokrytí populace 5G sítě se zvýšilo o 8 %. Výstavba a rozšiřování pokrytí bude pokračovat i v tomto a následujícím roce.

„T-Mobile dlouhodobě investuje do rozvoje infrastruktury fixních a mobilních sítí, přičemž tyto investice dosahují průměrně 2 miliardy Kč ročně. Navzdory ne příliš příznivému ekonomickému vývoji na trhu, kdy již nyní víme, že zaostáváme za našimi plánovanými cíli, jsem velice rád, že můžeme pokračovat v investicích do modernizace infrastruktury, abychom zákazníkům mohli nabídnout co nejkvalitnější připojení a služby, kterým důvěřují. Jejich důvěry si velice vážíme, je pro nás závazkem,“ doplňuje Jose Perdomo Lorenzo, generální ředitel společnosti T-Mobile Czech Republic.

Podpora koncových zákazníků

Ani letos o prázdninách nechyběla letní kampaň T-Mobile, díky níž mohli zákazníci využít novou porci dat, pokud svá původní již vyčerpali. Letní nabídka zaznamenala celkem 689 000 aktivací, přičemž v 75 % šlo o tarifní zákazníky. Velkou odezvu měl i dárek za vyčerpání dat v podobě magentového nepromokavého vaku, který z nabídky prodejen velmi rychle zmizel. Oblibu datování potvrzuje i fakt, že zákazníci, kteří využili letní akce, zvýšili svou spotřebu dat až o 70 %. 

Během léta cestovali zákazníci T-Mobile hojně do zahraničí, kdy mezi nejnavštěvovanější země patřily v tomto pořadí Rakousko, Polsko, Německo, Slovensko a až na pátém místě Chorvatsko.

T-Mobile nadále pokračuje ve svých aktivitách na podporu ukrajinských občanů v ČR. Kromě integračních aktivit mohou nadále využít i zvýhodněné volání na Ukrajinu, kdy ve třetím čtvrtletí počet provolaných minut vzrostl meziročně 74x a návštěvníci z Ukrajiny na našem území spotřebovali 300x více dat.

Dárkem pro diváky T-Mobile TV bylo rozšíření obsahu díky získání obsahových práv a také převod na HD signál. T-Mobile se zároveň stal první společností třetí strany, která do své nabídky zařadila CANAL+ a tedy i oblíbenou Premier League.

T-Business divize a privátní sítě 

T-Mobile se dlouhodobě zaměřuje i na výstavbu privátních 5G sítí pro univerzity a průmysl. V září tohoto roku úspěšně spustil svou první privátní 5G síť v komerčním provozu u společnosti KVADOS, která se specializuje na softwarová řešení v oblasti logistiky. 

Na zjednodušení firemní komunikace se zákazníky cílí služba Rich Business Messaging, kterou nabídl T-Mobile jako první operátor v ČR. Firmy díky ní mohou se zákazníky komunikovat v reálném čase pomocí zabezpečených zpráv, bez nutnosti využívat aplikace třetích stran. 

Zaměstnanci a podpora edukace

Letošní školní rok T-Mobile rozšířil spolupráci o další střední a vysoké školy, zaměřené primárně na oblasti IT a ICT. Spolupráce probíhá ryze prakticky, formou např. hackatonů, spoluprací na tzv. T-Day (event pro studenty středních a vysokých škol) nebo formou dlouhodobých stáží v T-Mobilu. Firma nezapomíná ani na rozvoj zaměstnanců a vlastních talentů. Na roky 2022 a 2023 spustila dva programy – Talent Pool a program T-Challengers. Cílem je dát zaměstnancům příležitost pracovat na zajímavém projektu nebo mít mentora z řad Management Boardu. 

ESG aktivity

I ve třetím čtvrtletí pokračoval T-Mobile v naplňování své ESG strategie. Dobrovolnické projekty podpořil spolu s Deutsche Telekom v rámci iniciativy What We Value. Globální platforma se zaměřila na projekty mladých dobrovolníků a bodovaly v ní i české neziskové organizace, které si odnesly podporu v hodnotě 70 tisíc eur a 200 000 Kč. 

V reakci na stále rostoucí počet online podvodů se T-Mobile jako digitální leader zaměřil i na téma bezpečí na internetu. Ve spolupráci s Policií ČR a Ministerstvem vnitra spustil edukační kampaň Klik pro klid, která zahrnula sérii školení a online podporu bezpečného chování na internetu se zaměřením na silná hesla a mobilní platby.

Finanční ukazatele a investice

V meziročním srovnání zaznamenal T-Mobile ke konci třetího kvartálu růst tržeb, které se vyšplhaly na 22,1 miliardy Kč a v meziročním srovnání tak vykázaly růst o 5,1 %. Stabilní hospodaření potvrdil i ukazatel EBITDA, který vzrostl o 2,9 %.

Mobilní služby T-Mobile využívalo ve třetím čtvrtletí již 6,4 milionu zákazníků, což představuje meziroční nárůst o 2,4 %. Mírně poklesl počet zákazníků využívajících předplacené karty a o 3,6 % vzrostl podíl tarifních zákazníků. Vysokorychlostní připojení využívá 421 000 zákazníků a o 10 %, na 231 000, stoupl počet uživatelů T-Mobile TV.