T-Mobile společně s Deutsche Telekom spouští platformu #WhatWeValue

T-Mobile spouští novou platformu #WhatWeValue, která se zaměří na podporu dobrovolnictví mladých lidí v ČR a se skupinou Deutsche Telekom i v celé Evropě. Pro své projekty mohou získat tzv. Value NFT, které jim zpřístupní dobrovolnické komunity z téměř celé Evropy. O projektech budou moci hlasovat fanoušci každého projektu přímo na speciálním webu kampaně WhatWeValue. Na nejúspěšnější evropské i české projekty pak čeká finanční podpora a speciální ocenění. 

Až 82 % mladých lidí z generace Z má nějakou zkušenost s aktivismem a dobrovolnictvím, za účelem ovlivňovat své okolí, přátelé nebo rodinu[1]. Proto se Deutsche Telekom rozhodl podpořit dobročinné projekty na platformě #WhatWeValue, která má zastřešovat nejrůznější projekty z oblasti dobrovolnictví. Na platformě se mohou mladí lidé spojit se zkušenými lídry, inspirovat se od ostatních nebo získat podporu od Deutsche Telekom ve výši až 35 000 eur na míru svému projektu. T-Mobile se navíc rozhodl podpořit i dva nejúspěšnější projekty z České republiky, které bude čekat finanční podpora 100 000 Kč. 

Bezplatná globální digitální platforma #WhatWeValue je otevřená mladým dobrovolníkům od 18 do 30 let ze všech evropských zemí, kde Deutsche Telekom působí. Přihlásit mohou své projekty, které se věnují například životnímu prostředí, rovnoprávnosti, duševnímu zdraví, vzdělávání a dalším společenským otázkám. Komunita mladých angažovaných lidí se tak může lépe poznat, učit se od zkušených lídrů, posílit své vlastní dobrovolnické projekty, objevovat příležitosti a získá šanci vyhrát další individualizovanou podporu na míru. Platforma využívá technologii NFT, která transformuje digitální konektivitu do reálné hodnoty.

„Uvědomujeme si, že se mladí lidé velmi aktivně zapojují do řešení problémů, které se týkají jejich okolí. Je skvěle vidět, jak dokážou naplno využívat dostupné digitální technologie k dobrovolnickým aktivitám. Proto jim chceme skrze naši platformu pomoci, a to jak na celoevropské úrovni, tak i v České republice,“ dodává Ladislav Báča, ředitel značky a marketingové komunikace T-Mobile.

Digitální komunita a NFT

Deutsche Telekom využívá v kampani i oblíbenou technologii NFT, kterou propojuje digitální a reálný svět. Každý registrovaný a ověřený projekt získá Value NFT, token, který prokazuje dobrovolnické aktivity. Pomocí tokenu se mohou dobrovolníci snáze propojit s komunitou a získají přístup k podkladům i do skupin na platformě Discord, kde se mohou účastnit přednášek a diskutovat s experty z oblasti dobrovolnictví. 

Celá komunita #WhatWeValue navíc může vybírat své oblíbené projekty a ty následně hodnotit. Nejlépe hodnocené projekty pak obdrží cenu nejen od Deutsche Telekom, ale také od českého T-Mobilu, který dvěma nejúspěšnějším českým dobrovolníkům daruje 100 000 Kč na další rozvoj jejich projektů.

Platforma byla spuštěna v červnu tohoto roku a registruje již přes 75 projektů z 10 různých zemí. Patří mezi ně například polský projekt bojující proti menstruační chudobě nebo české projekty na využití umělé inteligence k podpoře neslyšících dětí, na podporu duševního zdraví mladých lidí nebo na pomoc onkologicky nemocným dětem.

Nové háro je odkaz mojí dcery Markétky, která svůj sen o pomáhání stejně nemocným dětem, jako byla ona sama, nestihla naplnit. My však její sen plníme dál a od roku 2018 vyrábíme z pravých vlasů paruky přímo na míru dětem, které o ně přišly vlivem chemoterapií. Děti od nás dostávají nove háro zdarma. Díky této platformě se náš projekt dostane i za hranice České republiky a máme šanci získat finanční prostředky na pomoc, kterou těžce nemocným dětem poskytujeme,“ říká Lucie Staňková, předsedkyně organizace Nové háro. 

Dlouhodobý závazek 

Vytvoření dobrovolnické platformy navazuje na předchozí kampaň #WeAreFutureProof, která měla za cíl pomoci první čistě digitální generaci v maximalizování smysluplného využití technologií.

Po registraci na webu whatwevalue.telekom.com/cs-CZ mohou neziskové projekty sdílet své cíle a zkušenosti a vyzývat fanoušky k hlasování. V červenci a srpnu mají dva projekty s největším počtem hlasů možnost získat podporu ve výši až 35 000 eur od Deutsche Telekom. Soutěžící s nejvíce hlasy z České republiky v průběhu těchto měsíců mohou získat 100 000 Kč na další rozvoj od lokálního zastoupení T-Mobile Czech Republic. Registrace do platformy je otevřena až do konce srpna, stejně jako možnost hlasovat pro oblíbený projekt. T-Mobile zároveň na podporu projektů spouští mediální kampaň.

Digitální kampaň odstartuje film uznávané režisérky Olivie Kastebring, který cílí na generaci Z a hravou formou propojuje NFT s potenciálem technologie web3. Film bude dostupný na sociálních sítích Instagram, Twitch, Snapchat, Tik Tok a na Spotify.

Více informací o projektu: whatwevalue.telekom.com/cs-CZ


[1] VICE Media Group Youth Census, Global Gen Z & EMEA, June 2022