Nová éra ve vzdělávacích technologiích

Dopad pandemie vnímají velmi silně vedoucí pracovníci v oblasti IT ve školství. Poslední rok nastartoval novou éru vzdělávání, jejímž základem jsou moderní technologie.

Budoucnost výukových režimů nelze jednoznačně předvídat, ale IT týmy vzdělávacích institucí provádí takříkajíc technologický reset – vyhodnocují, zda je možné pomocí stávajících infrastruktur a technologií zajistit bezpečný a spolehlivý průběh vzdělávání za všech podmínek. Nedávná studie společnosti Dynabook zjistila, že téměř dvě třetiny vedoucích pracovníků v oblasti IT ve školství předpokládá navýšení svých rozpočtů na IT.

Na školství se neprojevila hybridní práce tak markantně, jako ve firmách. Pandemie však zdůraznila potřebu vhodných vzdělávacích technologií, které lze efektivně využívat ve škole i doma – nyní i po krizi. Jak vypadají nové priority v oblasti informačních technologií v praxi?

Změna priorit a nový význam cloudových technologií

Zvýšené rozpočty znamenají také odpovědnost za správné využití investovaných prostředků. Když musely vzdělávací instituce doslova zavřít své dveře a většina studijních aktivit mohla pokračovat pouze online s pomocí digitálních řešení, ukázala se síla cloudových technologií. To mělo zásadní dopad na IT oddělení a jejich priority. Podle studie Dynabooku se mezi hlavní priority IT oddělení ve školství dostala cloudová řešení (53 %), vzdálená IT podpora a asistence a podpora v oblasti IT infrastruktury kybernetické bezpečnosti (49 %).

Podpora pro učitele

Většina diskuzí o vzdělávacích technologiích se zaměřuje na produktivitu studentů. Kromě nich je však třeba podporovat učitele a zajistit jim prostředky pro bezpečnou a efektivní výuku. Pro mnoho pedagogických pracovníků – kteří se se vzdálenou výukou setkali poprvé – byla jejich práce z domova obtížná a svou roli zde hrála i jejich sociální izolace.

Přestože se většina učitelů vrací do tříd, virtuální výuka zůstane i nadále součástí mnoha učebních plánů, zejména ve vysokoškolském sektoru. Důležitost zachování efektivity a vzdálené spolupráce zůstává proto klíčová i pro postpandemické období. 40 % lidí s rozhodovacími pravomocemi v oblasti IT, přiznalo, že tato oblast patří mezi nejvýznamnější a zároveň nejnáročnější.

Důležité z pohledu správy IT je poskytnout učitelům správné technologie k tomu, aby mohli co nejlépe podporovat studenty v jejich učení. Z průzkumu společnosti Dynabook vyplynulo, že více než polovina (58 %) ze vzdělávacích organizací již upřednostňuje technologie pro vzdálenou podporu zaměstnanců.

S produktivitou úzce souvisí také pohoda zaměstnanců a jejich zdraví – jak tělesné, tak i psychické. Pro učitele není přechod z rušných učeben do izolace snadný, což bohužel nebere mnoho organizací v úvahu. Při zavádění informačních technologií upřednostňuje dobré životních podmínky zaměstnanců jen méně než třetina (30 %) vedoucích pracovníků.

Výběr správných zařízení

Úloha technologií ve vzdělávání se během posledního roku poznamenaného pandemií COVID zásadně změnila. Klíčovou roli přebraly během omezení přenosná zařízení a podle studie Dynabooku vnímá nyní skoro tři čtvrtiny (73 %) odpovědných osob jejich důležitost za podstatně vyšší než loni.

Jaká je tedy budoucnost zařízení ve školství v souvislosti s digitalizaci? 93 % organizací již využívá pro vzdálenou práci notebooky. To je největší procento ve srovnání s ostatními odvětvími včetně finančních služeb, státní správy a zdravotnictví. A téměř dvě třetiny (65 %) vedoucích pracovníků plánuje integrovat během roku do své IT infrastruktury ještě více notebooků. IT týmy budou nyní upgradovat stávající zařízení, aby podpořily nové způsoby výuky a práce. Ohled přitom musí brát i na rostoucí trend kybernetických útoků. V posledním roce je při nákupu nových notebooků považováno robustní zabezpečení zařízení za jednu z nejdůležitějších vlastností.

Vzdělávací instituce chtějí zařízení, která jim nabídnou komplexní vlastnosti pro proces výuky – vysoký výkon, rychlé úložiště a paměť i robustní provedení, které odolá mechanické námaze během školního života. Organizace kladou důležitost na zabezpečení (87 %), konektivitu (85 %), výkon (78 %) a životnost (75 %). Loňský rok lze považovat za zlom, který spustil digitální transformaci v mnoha školách a školských zařízeních. Pandemie zvýšila povědomí o digitálních službách, které jsou k dispozici na podporu vzdělávání, a následně vedla k tomu, že mnoho IT oddělení přehodnotilo nebo modernizovalo své IT priority a infrastrukturu. V uplynulém roce jsme byli svědky toho, že se technologie staly důležitým prostředkem ve třídách i doma – a je zřejmé, že jejich klíčová role ve vzdělávání přetrvá i do budoucna.