Firemní prostředí a technologie po pandemii COVID-19

Téměř celý letošní rok ovlivňovala náš osobní i profesní život pandemie viru COVID-19. Rychlá potřeba zavedení vzdálené práce vedla řadu podniků všech velikostí k zaváděním technologií, které jim pomáhají udržet provozní efektivitu. Rok 2020 proto urychlil nástup souvisejících technologických trendů. Dá se předpokládat, že během roku 2021 budou tyto technologie dále posilovat, firmy všech odvětví je budou rychle implementovat do svých procesů a budou vznikat nové aplikace, technologie a řešení pro oblast internetu věcí (IoT).

Nové, možná až nečekané možnosti pro využití nositelných zařízení

Nové pracovní prostředí vzniklé v souvislosti s pandemií urychlilo rozvoj technologií, jako je asistovaná realita (AR). Potenciál nositelné elektroniky při práci vzdálených týmů postupně odkrývá nové, méně zjevné možnosti jejich využití v praxi. Například chytré brýle jsou prostředkem pro interaktivní vzdálenou komunikaci a umožňují sdílení dokumentů, pokynů k pracovním postupům či sdílení vizuálních vjemů v reálném čase. COVID-19 přiměl vedoucí pracovníky, aby přehodnotili a začali nově vnímat potřeby a využití tradičních kanceláří. Díky tomu otevře rok 2021 příležitosti pro digitálně průkopnické podniky, které mohou díky inteligentním technologiím výrazně posílit svou pozici i zisk a umožnit dálkovou správu společností. S těmito technologiemi začnou experimentovat i firmy, které dosud využití nositelných zařízení přehlížely.

Mobilní Edge computing se rozšíří do více odvětví

Své místo v podnikovém prostředí získává postupně také využití Edge computingu. Příští rok ukáže, kde všude může najít tato technologie uplatnění vedoucí ke skutečným výhodám. Přesto, že veřejné 5G sítě jsou pro veřejnost stále nedostupné, Forrester vidí jejich reálnou a okamžitou hodnotu v soukromých 5G sítích využitelných v konkrétním podniku či lokálním prostředí, jako je například sklad, přístav nebo továrna. Tato technologie je nyní k dispozici a v roce 2021 umožní díky rychlosti přenosu dat realizaci velmi náročných výpočetních operací. Vývoj technologie 5G a možnost zpracování dat na okraji sítě (Edge computing) poskytne vhodnou platformu právě pro využití podnikových nositelných technologií. Chytré brýle umožňují pracovníkům v terénu pracovat s volnýma rukama, a přitom jim dávají možnost vidět informace potřebné k dokončení úkolu. Mobilní zařízeními Edge fungujícími jako brána do podnikové sítě tvoří spolu s inteligentními brýlemi sadu pro široké mobilní využití.

Rok 2021 přinese rychlejší implementaci technologií

Letos se obchodní svět vypořádával kvůli koronaviru s mnoha změnami. Řada podniků investovala do iniciativ digitální transformace a některým se podařilo v tomto ohledu realizovat takřka „nemožné přes noc“. V této mimořádné době se firmy naučily, jak se přizpůsobit a jak jednat rychleji, než byly dosud zvyklé. S příchodem roku 2021 očekáváme pokračování tohoto trendu. Přestože doba mezi zkoušením technologií a jejich plným nasazením se zkracuje, je třeba nepřestávat sledovat tři klíčové faktory: zabezpečení dat, škálovatelnost a reálnou využitelnost.

Rok 2020 zdůraznil potřebu zrychleného zavedení automatizace

Rok 2021 se ponese ve znamení nových, modifikovaných pracovišť a k jejich vybudování budou zapotřebí technologie. Pojmy automatizace a robotika se v pracovním prostředí skloňují už dlouho, ale se stále platnými pravidly pro sociální distancování nabere tento trend během roku 2021 v mnoha odvětvích novou, klíčovou roli. Až příliš rychlá snaha protlačit automatizaci do procesů během pandemie měla za následek to, že mnoho firem se muselo soustředit především na opravuje chyb, které implementace způsobila. Společnost Forrester předpovídá, v roce 2021 se bude až 30 procent podniků více zaměřovat na lepší plánování a testování automatizačních procesů před jejich reálným nasazením do výroby nebo poskytnutí zaměstnancům.

Dále poroste využití IoT ve zdravotnictví, ale ne bez překážek

Podle očekávání by měl celosvětový trh IoT v sektoru zdravotní péče dosáhnout do roku 2025 až na 188 miliard dolarů s ročním nárůstem 21 procent. IoT v lékařském sektoru je sice v prognózách již několik let na předních místech, ale v roce 2021 nabere tento trend opět nového významu. V roce 2020 zůstávalo totiž mnoho lidí převážně doma s tím, že neřešili nebo pozastavili řešení svých dlouhodobých onemocnění. Během roku 2021 poroste využití telemedicíny a rozvoj vzdálené diagnostiky umožní zdravotnickému personálu proaktivně sledovat, podporovat a poskytovat péči pacientům, kteří jsou doma. Pacienti ocení možnost okamžitého i průběžného sledování zdravotního stavu s možností vzdáleného sdílení naměřených dat s lékařem, a proto poroste zájem spotřebitelů o nositelná zdravotnická zařízení, jako EKG či monitory krevního tlaku. Výzvou bude infrastruktura IoT, dostatek odborných znalostí v oboru a zabezpečení citlivých dat. V posledním roce jsme byli svědky působivého využívání sofistikovaných technologických nástrojů v podnikových procesech. V roce 2021 se budou firmy etablovat v novém prostředí a nadále se budou snažit urychlit učení a zavádění inovací. Více než kdy jindy uvidíme, jak technologie transformují podniky téměř v každém odvětví.