Evropská komise rozhodla o ukončení řízení o sdílení mobilních sítí ve prospěch společností T-Mobile a CETIN

  • Evropská komise zamítla stížnost společnosti Vodafone proti dohodě o sdílení sítí 
  • Rozhodnutí EK zvyšuje předvídatelnost pravidel hospodářské soutěže pro operátory v celé Evropě
  • Českým zákazníkům přinesou prospěch dobrovolné závazky, které navrhly společnosti T‑Mobile Czech Republic, CETIN a O2

Společnost T-Mobile vítá dnešní rozhodnutí Evropské komise, které ukončilo šest let trvající správní řízení o sdílení sítí se společnostmi T-Mobile, CETIN a O2. Evropská komise zamítla stížnost na porušování pravidel hospodářské soutěže a zároveň akceptovala plán dobrovolných závazků obou společností, který zajistí další investice a inovace do sítě ve prospěch českých zákazníků. Jde o inspirativní příklad rozhodnutí, které může mít zásadní vliv na způsob výstavby mobilních sítí v Evropě.

T-Mobile rozhodnutí Komise vítá: „Těší nás, že Evropská komise ukončila toto nesmírně dlouhé řízení. Konečně se můžeme plně soustředit na další rozvoj 5G sítí a v rámci naší vize Propojená země dál pracovat na budování tak potřebné digitální infrastruktury České republiky,” říká generální ředitel společnosti T-Mobile Czech Republic, Jose Perdomo Lorenzo.

Na základě stížnosti prověřovala Komise soulad sdílení sítí s pravidly hospodářské soutěže. Řízení trvající téměř 6 let obsahovalo velké množství důkazů a hluboké analýzy problematiky sdílení sítě. Na jejich základě se Komise neřídila původními návrhy stěžovatele a rozhodla, že k odstranění veškerých obav postačí přijetí dobrovolných závazků ze strany sdílejících společností.

„V rámci řízení jsme se dostali do hlubokého technického detailu. Komisi jsme ujistili o tom, že i při sdílení aktivních zařízení umíme zajistit to, aby dotčení operátoři měli svobodu i motivaci stále inovovat a modernizovat své sítě nezávisle na sobě. Toto rozhodnutí Komise zvýší předvídatelnost pravidel hospodářské soutěže pro operátory v celé Evropě,“ říká Martin Orgoník, ředitel pro vnější vztahy a udržitelnost společnosti T-Mobile, který vedl obhajobu společnosti před Evropskou komisí. 

Dohoda o sdílení sítí společností CETIN a T-Mobile zahrnuje spolupráci a společnou výstavbu pasivní a aktivní infrastruktury mobilních sítí. Rozhodnutí Komise má pozitivní vliv na celkovou efektivitu investic do sektoru telekomunikací v ČR a závazky přijaté v rámci řízení umožní rychlejší rozvoj infrastruktury. Nejpozději do 3,5 let tak dojde k modernizaci veškerých kapacitních vrstev mobilních sítí. Spolupráce obou společností má rovněž pozitivní dopad na snižování emisí CO2

Rozhodnutí je účinné okamžitě, společnostem T-Mobile a CETIN v rámci tohoto řízení již nehrozí žádné pokuty či jakékoliv další povinnosti.