Edge Computing – cesta k přijetí podnikových IoT řešení

Nick Offin, vedoucí prodeje, marketingu a provozu Toshiba Northern Europe

Vzestup internetu věcí představuje pro společnosti velkou příležitost k tomu, aby využily nová zařízení k lepší a inteligentnější práci s podnikovými daty. Společnost IDC odhaduje, že   celosvětové výdaje na IoT dosáhnou v roce 2018 výše 772,5 miliardy dolarů, což představuje nárůst o 14,6 % oproti 674 miliardám dolarů investovaným v roce 2017. Mnohdy však není jednoduché využít všech výhod IoT. Správná práce s velkým množstvím dat, které produkuje stále rostoucí množství mobilních pracovníků může být nesmírně přínosná, ale stejně tak velmi těžkopádná a neúčinná, pokud není řešena správně. To je důvodem, proč se stává stále populárnějšími technologie Edge Computing, která pomáhá zvýšit úroveň bezpečného provozu mobilních zařízení a správy dat ve věku internetu věcí.

Otevírání světa IoT

Vývoj internetu věcí je přes rapidní technologické inovace stále velmi ve fázi počátečního rozvoje. Nedávná zpráva společnosti Bain uvedla, že více než 90 % organizací je v oblasti implementace IoT teprve ve fázi plánování. Výsledky zprávy však pojednávají o výrazném posunu ve využívání IoT a jeho potenciálu do roku 2020, kdy přibližně 80 % firem pokročí do fáze reálných testů nebo rozsáhlé implementace. Technologické inovace v oblasti internetu věcí probíhají velmi rychle, přičemž mnohá z těchto řešení jsou vyvíjena s ohledem na využití v inženýrských, výrobních a logistických společnostech.

Edge Computing – zpracování dat na okraji

Pokud mají být nová řešení IoT implementována předpokládanou rychlostí, je třeba využívat nové technologie, které nejsou založeny na stávajících principech. Tomu vychází vstříc zpracování dat „na okraji“ neboli Edge Computing. Tato řešení zahrnují výkonná mobilní zařízení již v místě vstupu dat a pomáhají firmám s vysokým podílem mobilních pracovníků snížit vytížení a latenci datového toku tím, že zpracovávají informace hned u jejich zdroje. Do cloudu jsou pak pro zpracování a analýzu odesílána pouze redukovaná relevantní data. Tím se snižuje množství datového odpadu, které musí být zpracováváno cloudovými službami.

Manažer logistiky může tak efektivně monitorovat a analyzovat efektivitu operací ve skladu, provádět důležité výpočetní operace v reálném čase přímo na místě a do centrálního cloudu odesílat pro analýzu a zpracování pouze výsledná klíčová data.

Využití nositelných zařízení

Potenciál internetu věcí předpokládá, že lze nejen pružně měnit způsoby práce, ale také místo jejího výkonu. Zatímco CIO a další manažeři si již osvojili práci na cestách, stále je mnoho průmyslových odvětví, například bankovnictví, logistika či údržba v terénu, ve kterých se tento trend teprve významně rozvíjí a mobilita otevírá nové možnosti. Ve všech zmíněných podnikových oblastech začínají hrát důležitou roli nositelná zařízení, konkrétně inteligentní brýle.

Příkladem je představené řešení asistované reality Toshiba AR 100 s mobilní výpočetní jednotkou dynaEdge pro Edge Computing, které funguje jako brána do podnikových systémů a je navrženo tak, aby usnadnilo a zefektivnilo práci mobilních pracovníků v průmyslových odvětvích, jako jsou veřejné služby, výroba nebo logistika. Jako konkrétní příklad lze uvést práci servisního technika provádějícího opravu větrných elektráren. S podporou asistované reality může využít inteligentní brýle k zobrazení schématu turbíny a servisního postupu a současně pracovat s využitím obou volných rukou na opravě. Pokud si technik přesto neví s konkrétním postupem rady, může využít software pro komunikaci a požádat o pomoc vzdáleného odborníka, který vidí problém doslova očima technika. Toto řešení šetří čas i peníze mimo jiné tím, že eliminuje potřebu dalšího personálu.

Nyní je zde doba, kdy mohou organizace začít naplno využívat výhody IoT k tomu, aby zlepšily produktivitu i bezpečnost svých pracovních postupů a potažmo také konečnou službu poskytovanou zákazníkům. Nedávná zpráva společnosti Toshiba o maximalizaci mobility odhalila, že 49 % organizací věří, že inteligentní brýle přinesou do jejich odvětví přínos díky jejich hands-free možnostem, 47 % očekává lepší možnosti pro jejich mobilní pracovníky a 41 % předpokládá lepší spolupráci a sdílení informací. Přijetí nastupujících IoT technologií, jako jsou mobilní výpočetní řešení a nositelná řešení, bude pro mnoho společností nezbytným krokem pro to, aby zůstaly na špičce ve svém oboru a úspěšně překonaly výzvy 21. století.

Offin N