DUŠEVNÍ ZDRAVÍ JAKO OPOMÍJENÉ TÉMA: T-MOBILE SE LETOS SPOLU S ORGANIZACÍ NEVYPUSŤ DUŠI ZAMĚŘÍ NA STŘEDOŠKOLÁKY

160 workshopů, edukativní videa a speciální programy pro děti, studenty i rodiče. Společnost T-Mobile se stala strategickým partnerem organizace Nevypusť duši, která se zaměřuje na péči o duševní zdraví dětí i dospělých. Cílem spolupráce je upozornit na mnohdy opomíjené téma duševního zdraví, které patří mezi strategické priority operátora v oblasti udržitelnosti a ESG. Aktivity probíhají pod vedením odborných lektorů a v souladu s vládou schváleným Národním akčním plánem pro duševní zdraví.

Spolupráce T-Mobile a Nevypusť duši odstartovala již v minulém roce, kdy v prostorech Magenta Experience Center na pražské Pankráci vznikla série edukativních videí zaměřených právě na péči o duševní zdraví. Zároveň proběhly workshopy pro žáky základních škol a rodiče samoživitele. 

„Péče o duševní zdraví byla dlouho přehlíženým a stigmatizovaným tématem. Průzkumy ukazují, že zejména mladé generaci se nedostávají ani informace, ani potřebná podpora. Covid nebo současná válka na Ukrajině pak narůstající psychické problémy mladých ještě umocnily. Rozhodli jsme se proto zařadit duševní zdraví mezi naše priority v oblasti ESG. Mám velkou radost, že máme po boku takového profesionála v oboru, jakým je organizace Nevypusť duši. Na letošek jsme společně připravili ambiciózní plán, jak toto téma ještě více přiblížit hlavně studentům,“ říká Petr Jonák, ředitel vnějších vztahů a udržitelnosti v T-Mobile.

V letošním roce se T-Mobile spolu s Nevypusť duši zaměří na oblast vzdělávání středoškoláků. V rámci celé České republiky tak proběhne přibližně 160 workshopů určených pro učiliště, odborné a střední školy i gymnázia. Workshopy pokrývají témata, jakými jsou například copingové strategie, tedy pomoc se zvládáním stresu a adaptace na nekomfortní prostředí, zabývají se také prevencí a duševní hygienou a zaměřují se na fakta a rozšířené mýty spojené s duševními onemocněními. Vše probíhá pod vedením odborných lektorů a v souladu s Národním akčním plánem pro duševní zdraví. V minulých letech podobnými kurzy prošlo už 9 500 dětí z celé ČR. Workshop trvá 5 vyučovacích hodin a je určen pro 1. a 2. ročníky středních škol.

„Potíže s duševním zdravím trápí v současnosti okolo 20 % teenagerů. Nevypusť duši usiluje o to, aby děti a mladí lidé věděli, jak o své duševní zdraví pečovat a kam se včas obrátit v případě psychických problémů. Nešlo by to bez podpory našich partnerů. Jsme velmi rádi, že jedním z nich je právě T-Mobile, který se k tématu duševního zdraví i veřejně hlásí, čímž zároveň podporuje jeho destigmatizaci,“ říká Marie Salomonová, ředitelka a spoluzakladatelka Nevypusť duši.

Tématu duševního zdraví se chce T-Mobile ve spolupráci s Nevypusť duši věnovat dlouhodobě. Na letošek vedle zmiňovaných kurzů společně plánují i odborné diskuse, přednášky a akce pro širokou veřejnost.

O Nevypusť duši

Nezisková organizace Nevypusť duši se zaměřuje na péči o duševní zdraví, organizuje preventivní programy pro školy i veřejnost a zasazuje se o systémové změny v oblasti duševního zdraví. Tým psychologů, lékařů a sociálních pracovníků spolupracuje s vládními i nevládními organizacemi a za 6 let svého fungování prošlo jeho programy přes 20 000 účastníků. Cílem organizace je do konce roku 2025 proškolit v tématu duševního zdraví 1 500 pedagogů a umožnit absolvování programů pro SŠ až 30 000 dětí.