Digitální transformaci řeší tři čtvrtiny firem, často ale naráží na překážky

Nick Offin, ředitel prodeje, marketingu a provozu společnosti Dynabook Northern Europe

Digitální transformace patří již dlouhou dobu mezi klíčové priority obchodních a IT oddělení. Přináší totiž příslib zlepšení provozní efektivity, rychlejší adaptaci na trhu a lepší spolupráci zaměstnanců. Podle nedávného výzkumu má již strategii digitální transformace zavedenou nebo na ní pracuje 70 % společností.

Cesta k úspěchu však není snadná. Ve většině organizací snahy o digitální transformaci sice probíhají, ale narážejí na mnoho výzev. Nejčastějšími překážkami jsou nedostatečné rozpočty, obavy ze zabezpečení, starší firemní systémy a zavádění nových technologií. Výzvou je také rostoucí potřeba mobilní práce, která s digitální transformací úzce souvisí.

Navzdory zmíněným výzvám je pro mnoho podniků důležité nezůstat pozadu, ať už působí v maloobchodním, finančním nebo zpracovatelském průmyslu. Překonávání překážek digitální transformace a přijímání digitálních změn nebylo nikdy důležitější. Jak mohou CTO a IT oddělení úspěšně transformovat svou organizaci na chytřejší podnik?

Jak překonat nedostatečný rozpočet

Digitální transformaci nelze realizovat bez investic. Není proto překvapivé, že častou překážkou je právě nedostatek finančních prostředků. V podnicích, které mají na IT k dispozici vyšší rozpočty, je velká pozornost věnována novým technologiím, jako je AI či IoT. Transformace se však netýká jen technologií, ale vyžaduje také změny na všech úrovních.

Jakoukoli IT strategii nelze realizovat bez příslušného hardwaru. A kompletní přepracování strategie zaměstnaneckých zařízení je nákladný a časově náročný proces. Nehledě k tomu, že se zařízeními souvisí i správa řízení jejich životního cyklu.

Aby podniky mohly strategii digitální transformace implementovat, volí mnohdy alternativní možnosti pořízení zařízení jako například model PC jako služba (PCaaS). PCaaS může zahrnovat mobilní zařízení i stolní počítače. Tato forma je založená na modelu Opex (provozní výdaje) a často zahrnuje služby, jako je nákup, konfigurace, správa, aktualizace a bezpečné vyřazení zařízení z provozu. Organizace platí měsíční paušál za používání zařízení a využívání doplňkových služeb, nikoli za nákup hardwaru (Capex). Díky tomu mohou podniky používat aktuální dostupné technologie, amortizovat náklady na zařízení a v závislosti na potřebě také náklady zvyšovat či snižovat.

Překonání obav z bezpečnostních rizik

Model PCaaS řeší i další častou překážku digitální transformace – zabezpečení. V rámci služeb souvisejících s PCaaS mohou společnosti využívat například zálohování, obnovu nebo dokonce vzdálené vymazání dat při případném odcizení či poškození zařízení nebo při kybernetickém útoku.

Obavy související se zabezpečením citlivých dat umocňuje rostoucí potřeba mobilní práce spojená s digitální transformací. Tato oblast trápí management podniků primárně a mnohdy brání rozvoji transformace. 60 % respondentů nedávného průzkumu uvedlo, že největší bezpečnostní problém představují citlivé informace o zákaznících, v těsném závěsu následuje sofistikovanost v oblasti počítačové kriminality (56 %) a zvyšující se množství hrozeb (53 %).

Překonat zvyšující se sofistikovanost kybernetických zločinců není snadný úkol. Zásadní je, aby podniky zvážily zabezpečení od základu a vybavily se správnými bezpečnostními technologiemi. Účinnou první linii obrany představují zařízení s pokročilými biometrickými funkcemi a přístupem k datovému úložišti po ověření uživatele a hardwarovém otevření.

Ještě dále jde řešení Zero client, které eliminuje hrozby spojené s citlivými informacemi tím, že pracuje výhradně s daty uloženými v centrálním cloudovém systému a neobsahuje žádné interní úložiště. Toto řešení vylučuje nepovolaný přístup k informacím v případě ztráty nebo odcizení zařízení. To je výhodné zejména při mobilní práci mimo kancelář.

Opuštění starých systémů

Katalyzátorem zavádění digitální transformace je nová vlna technologií jako AR, 5G či IoT. Hlavní překážkou pro mnoho organizací je přitom využívání starších systémů. Nové technologie pracují s obrovským množstvím dat a organizace se musí s tímto objemem vypořádat.

Vyřešit tuto výzvu pomáhají organizacím počítačová řešení na okraji sítě (Edge). Ta umožňují novým způsobem data sbírat, analyzovat a efektivně redistribuovat. Zpracování dat na okraji sítě tak snižuje zatížení cloudu.

Digitální transformace bude ještě řadu let hlavní součástí obchodních strategií. Mnoho firem zatím do digitálního věku nedospělo a stojí před nimi řada úkolů, které musí překonat. Společnosti, které se digitálně vyvíjejí, mají o 64 % vyšší šanci naplnit své obchodní cíle. Digitální transformace je nyní mimořádně důležitá.

Nick_Offin_