Erik Bartoš

Novým šéfem komunikační sítě Munipolis je Ivan Kosturák, jeho cílem je udělat z ní český standard pro firmy i úřady

V čele největšího projektu, propojujícího samosprávy, instituce nebo firmy s občany, dochází k obměně na postu CEO. Stávajícího šéfa a zakladatele projektu Ondřeje Švrčka nahrazuje Ivan Kosturák (34), který v jeho projektech působí od roku 2014. 

Svou kariéru v roce 2014 nastartoval ve společnosti Neogenia, jednoho z největších expertů v oblasti přímé komunikace pomocí telekomunikačních nástrojů. Na pozici obchodního manažera měl na starosti rozšiřování a správu portfolia klientů, například HP TRONIC, Bazoš.cz nebo Dr. Max a podílel se na rozvoji celé řady projektů jako SMSbrána, ZlatéSlevy.cz nebo Spothill. 

Následně převzal roli CTO v týmu, stojícího u zrodu projektu Mobilní Rozhlas, který dal českým městům a obcím poprvé ucelený nástroj pro chytrou digitální komunikaci s jejich občany. S ohledem na potřebu pokrýt manažersky rychlý rozvoj projektu, který už v roce 2019 pokrýval více než desetinu českých samospráv, se Kosturák přesunul do pozice COO. V jejím rámci pak stál například u expanze Mobilního Rozhlasu na Slovensko v roce 2019. Postupem času se stal také minoritním vlastníkem Munipolis, nyní drží 2,2 %. 

Stejný post zastával i v době, kdy Mobilní Rozhlas získal investici od Pare File Capital a o dva roky později se včlenil do nově vznikající komunikační sítě Munipolis. Právě do čela tohoto mezinárodního projektu se nyní Kosturák postavil. Jeho mise je jasná – stát se ještě zajímavějším partnerem pro firmy, kterým Munipolis pomáhá s interní komunikací a sběrem dat pro HR oddělení, prohloubit propojení se státní správou a zvýšit tempo aktuálního růstu – mimo jiné další expanzí do zahraničí. 

„Do zahraničí nyní vstupujeme jako unikátní nástroj pro zprostředkování ověřených informací přímo do mobilních telefonů a dalších osobních komunikačních kanálů. To ocení nejen samosprávy nebo úřady, ale také firmy. Pro ně chceme být nejefektivnější nástroj pro management komunikace a vyhodnocování jejích přínosů,“ zmiňuje Ivan Kosturák, CEO Munipolis. „Našim cílem je růst v následujících pěti letech třicetiprocentním tempem a být tou dobou plně etablovaní na pěti zahraničních trzích,“ říká. 

Tomu bude nahrávat také zvýšený zájem o nový přístup ke komunikaci napříč soukromou i státní sférou v podstatě po celém světě. Extrémní nárůst informačního smogu, stále horší ověřitelnost informací, relativizace, fake news nebo nenávistné projevy, to vše komplikuje snadné a efektivní předávání informací. Jen v Česku by se podle odhadů AMKOS mohly letos investice do komunikačních nástrojů zdvojnásobit. Pro firmy zase bude klíčové umět navázat užší vztah se svými lidmi a táhnout v turbulentních měsících za jeden provaz. 

„Trh komunikace s občany prošel za posledních pět let výraznými změnami a modernizací. Zatímco v minulosti byla potřeba efektivní komunikace s občany nebo jejich zapojení do dění v obci spíše výjimečné, dnes se z toho stal běžný standard. A platí, že Česká republika v tomto ohledu patří nadále mezi evropské pionýry. A podobně bude třeba změnit soukromý sektor, kde jsou dopady kvalitní komunikace jednoduše převoditelné do úspor například v podobě nižší fluktuace zaměstnanců nebo jejich větší motivaci k práci,“ vysvětluje Kosturák. 

Zakladatel Ondřej Švrček zůstává nadále zodpovědný za rozvoj a směřování projektu 

Dosavadní zakladatel a šéf projektu Ondřej Švrček, který v projektu nadále drží téměř sedmnáctiprocentní podíl, se přesune na pozici managing partnera pro vize a strategie projektu. Nadále bude Munipolis reprezentovat jak v mediálním prostoru, tak v rámci profesní komunity. Zároveň bude dál zodpovědný za rozvoj projektu v dlouhodobém horizontu. 

„Pod Ivanovým vedením dostane projekt jasné směřování a potřebnou rozvahu a stabilitu pro řízení. Jsem nadšený, že kormidlo přebírá člověk, který stál u zrodu celé myšlenky, takže přesně chápe potřeby, příležitosti, ale i limity trhu,“ zmiňuje Ondřej Švrček, managing partner Munipolis. „Máme nyní jedinečnou příležitost vybudovat tu zcela nový standard pro management kompletní komunikace a v podstatě i vztahů mezi jednotlivými aktéry,” dodává. 

O Munipolis

Munipolis, dříve známá hlavně jako mobilní rozhlas, je chytrá komunikační síť spojující města i obce, firmy a společnosti, spolky i další skupiny s jejich členy, obyvateli, rodinami či zaměstnanci. Komunikační síť umožňuje okamžitě předávat důležité a relevantní informace kombinací mnoha moderních kanálů. Osvědčuje se tak nejen při běžné komunikaci, ale i v krizových situacích, jako jsou přírodní katastrofy, lockdowny nebo hledání pohřešovaných osob.  

770 tisíc Čechů, 50 milionů zpráv. Munipolis je na vzestupu v obcích i ve firmách

Chytré komunikační síti, která propojuje samosprávy s občany a firmy s jejich zaměstnanci, se dařilo i v loňském roce. Munipolis (dříve Mobilní rozhlas) nyní používají bezmála tři tisíce obcí, měst, spolků a firem v Česku, na Slovensku, v Německu a Maďarsku. Skrze platformu tak mohou posílat důležité a především ověřené informace svým občanům, členům nebo zaměstnancům a zapojovat je tak do dění, včetně spolurozhodování o klíčových projektech nebo získání zpětné vazby. Firma meziročně zaznamenala padesátiprocentní růst, loňský obrat tak přesáhl 45 milionů korun, většina je formou SaaS licencí.  

Ke konci roku 2022 používalo Munipolis přes 2 700 měst a obcí, což je meziroční nárůst o 36 %. Pro samosprávy je platforma komplexním komunikačním kanálem k informování občanů a také efektivním nástrojem, kterým lidé mohou nahlašovat podněty. Těch se loni podařilo vyřešit 12 000 a nejčastěji šlo o nepořádek a černé skládky. K distribuci zpráv se v roce 2022 nejvíce využíval e-mailing, push notifikace nebo SMS. Počet rozeslaných zpráv meziročně narostl o 22 % na 51 milionů. Celkové množství lidí používající Munipolis meziročně st oupl o 150 tisíc na 770 000 unikátních aktivních uživatelů. 

Největší oblibu platforma loni získala u středních a malých měst mezi 5 až 30 tisíci obyvateli – Munipolis tak používalo 57 procent, tedy více než každé druhé v Česku. U měst nad 30 tisíc obyvatel měla služba bezmála padesátiprocentní pokrytí.  

“I loni se úřady více otevíraly občanům a rostla ochota zveřejňovat informace na platformách, které jsou jim blízké. Vedle webu, tištěných zpravodajů, amplionů a facebookových stránek je Munipolis největší tuzemskou platformou, kterou samosprávy a občané využívají. V jedné věci se od nich ale zásadně liší. Umí totiž plnit všechny funkce ostatních kanálů v jednom řešení. Proto si náš systém získal nejen starosty a občany, ale čím dál více rezonuje i na straně firem a zaměstnanců. Na ty se teď budeme soustředit prioritně,” říká zakladatel sítě Munipolis Ondřej Švrček, který se nově přesouvá na pozici managing partnera pro vize a strategie. 

Firmy zlepšují v neklidné době interní komunikaci, Munipolis spojuje oblibu sociálních sítí a spolehlivost intranetu 

Strategie Munipolis tak necílí jen na samosprávy. Stále větší význam v ní mají firmy, spolky nebo instituce, které platformu mohou využívat jako velmi efektivní systém pro svou interní komunikaci a snadno, rychle a s její pomocí spolehlivě oslovovat své pracovníky nebo členy. Necelý rok po spuštění získává informace prostřednictvím Munipolis v pilotních projektech více než 10 tisíc zaměstnanců z desítek tuzemských společností, včetně firem jako Liberty Ostrava, Motorpal nebo Nevoga

“Pro segment firem bude naše řešení zajímavé hlavně proto, že umíme spojit spolehlivost intranetu a lehkost i oblíbenost sociálních sítí s tím rozdílem, že na naší platformě není prostor pro šíření dezinformací nebo nenávistného a nerelevantního obsahu. To firmy oceňují, protože jim takové spojení funkcí dává velký smysl a odpovídá na všechny jejich potřeby,” vysvětluje CEO Munipolis Ivan Kosturák, který převzal od nového roku řízení projektu. „Zapomínat nesmíme také na úzké propojení firem a samospráv, které umožňujeme jako jediná platforma v Česku,“ připomíná. 

Munipolis výrazným způsobem posiluje také svou prezentační roli, která bude soustředěná nejen na zaměstnance firem, ale i na jejich klienty a zákazníky. Završí se tak transformace, kdy Munipolis zvládne plnohodnotně nahradit například menší webové stránky nebo poskytnout základní aplikaci pro smartphony na míru. To podle Švrčka otevře prostor pro další desítky tisíc firemních klientů, sportovních komunit, klubů a dalších nových segmentů.  

“Kompletní přizpůsobení aplikace i webového profilu na míru, které zvládne běžný pracovník z tiskového nebo HR oddělení, bude zajímavá nejen pro úřady a samosprávy, ale právě pro firmy. Podniky, které chystaly svou mobilní aplikaci pro klienty nebo jako svůj interní komunikační systém pro zaměstnance, nebudou muset utrácet statisíce nebo miliony za jejich drahý vývoj. Vše, co si od vlastní aplikace slibovali, jim nabídne Munipolis. Navíc včetně servisu, aktualizací a dalších pravidelných inovací,” říká zakladatel Švrček. 

Expanze do dalších zemí Evropy 
 
Tento koncept chce Munipolis přenést i do zahraničí a zopakovat tam svůj tuzemský úspěch. V současnosti kromě České republiky funguje také na Slovensku, v Německu a Maďarsku. Momentálně také jedná o expanzi do dalších evropských zemí. 

“Efektivní komunikace pomáhá v celé škále životních situací. Čím více se nám bude dařit, tím více společnosti, firmám a komunitám pomůžeme. To je nejdůležitější motor, který nás žene dopředu. Našim cílem je růst v následujících pěti letech třicetiprocentním tempem a být tou dobou plně etablovaní na pěti zahraničních trzích,” dodává Ivan Kosturák. 
 

O Munipolis

Munipolis, dříve známá hlavně jako mobilní rozhlas, je chytrá komunikační síť spojující města i obce, firmy a společnosti, spolky i další skupiny s jejich členy, obyvateli, rodinami či zaměstnanci. Komunikační síť umožňuje okamžitě předávat důležité a relevantní informace kombinací mnoha moderních kanálů. Osvědčuje se tak nejen při běžné komunikaci, ale i v krizových situacích, jako jsou přírodní katastrofy, lockdowny nebo hledání pohřešovaných osob.