ANALÝZA: Na co narazí zálohované výživné v praxi?Přehlcení exekutoři, extrémně dlouhý proces a staronové fígle neplatičů

Koaliční shoda na návrhu zákona o zálohovém výživném zřejmě dovede jeden z nejskloňovanějších nástrojů, který má pomoci samoživitelkám, do praxe. Čím více jsou však jasnější jednotlivé detaily návrhu, tím více začíná být jasné, že v praxi to s jeho aplikací nebude jednoduché. Největší asistenční program pro samoživitele VašeVýživné.cz, který provozuje Asociace neúplných rodin, analyzoval, kde mohou nastat největší problémy.

Projděme si základní údaje o rozsahu problému. Vychází ze znalosti prostředí od programu VašeVýživné.cz, který má momentálně o povaze problému neplacení výživného nejvíce dat a více než polovina rodičů řeší problém s jeho asistencí. Z více než 300 tisíc povinných rodičů výživné v posledních dvou letech občas nezaplatí něco kolem 120 000 z nich. Těch „chronických dlužníků“, tedy osob, které neplatí vůbec protože nechtějí nebo nemohou, je kolem 7–14 %. Číslo je těžké určit, hodně ho ovlivňuje ekonomická situace země. Počítejme tedy, že v době konjunktury to je spíše 8000 případů, v době turbulencí na pracovním trhu klidně jednou tolik.

Pokud bychom na toto číslo aplikovali zjištění, že 2/3 osob nedosáhnou na průměrnou mzdu, jsme na cca 5000 případů (pravděpodobně však lehce více), na které se bude zákon o zálohovaném výživném vztahovat. Jen pro srovnání – číslo koreluje s počtem nahlášených trestných činů neplacení povinné výživy (8351 v roce 2018, aktuálnější údaj zatím není) a počtu rozběhnutých exekucí kvůli výživnému dle exekutorské komory (cca 3500), zhruba polovinu asistuje program VašeVýživné.cz.

Určit, kolika lidí se zálohované výživné bude v následujících letech v praxi týkat, tedy není úplně jednoduché. Čím více je totiž podmínek pro jeho vyplacení, anebo zamítnutí, tím více se vzdalujeme od reálného výpočtu. Obrovskou roli hraje také ekonomická situace – stačí klopýtnutí na pracovním trhu a schopnost a chuť platit výživným se extrémním způsobem sníží. A zároveň se sníží počet těch, kteří dosáhnou na průměrnou mzdu a tím pádem budou moci uplatnit nárok na zálohované výživné.Na jaké problémy se je tedy již nyní nutné připravit?

Kapacita exekutorských úřadů a jejich schopnost korektního postupu

Už nyní tedy víme, že počet exekucí se zhruba zdvojnásobí, jakmile se zhorší ekonomická situace, může jejich počet narůstat exponenciálně. Exekutorské úřady to pravděpodobně zvládnou, na druhou stranu – ze zkušenosti víme, jaké jsou mezi nimi rozdíly. Pokud již dnes nejsou schopny odbavovat tak citlivé exekuce, jako jsou ty na výživném, individuálně, situace se může ještě výrazně zhoršit. Mají opravdu kapacitu, aby pomáhaly každé nové mamince nebo otci zvlášť s návrhy na nařízení exekuce? Sami víme, že bez vyspělého digitálního systému řízení to prostě nejde. Navíc u tak citlivé problematiky je třeba, aby exekutoři přistoupili na specifické podmínky – což jsou ochotni jen někteří.

Co bude po dvou letech, když „doběhne“ zálohované výživné, ale dlužník nebude platit?

V současné podobě má každé dítě nárok na proplácení zálohového výživného po dobu 24 měsíců. Jenže co nastane pak? Pokud bude stát vést proti dlužníkovi exekuci, kam se se svou pohledávkou v prioritách postaví samoživitel, pokud bude nucen vymáhat výživné i nadále? Bude mít přednost ten, kdo rozeběhl exekuci jako první anebo stát jako takový? Bude se rozbíhat druhá, paralelně běžící exekuce nebo dlužník zpětně převezme již běžící exekuci?

Jak se zákon postaví k nákladům exekutora?

Jak se zákon bude stavět k odměnám exekutora? Zamítne žádost na vyplácení zálohovaného výživného ve chvíli, kdy rodič podá návrh na exekuci, exekuce bude úspěšně probíhat, bude se z ní však hradit výhradně odměna exekutora, jak to zákon umožňuje? Síla asistenčního programu VašeVýživné.cz je mimo jiné i v tom, že umožňuje na základě dohody s exekutorem vyplácet alespoň část výživného již z prvních zajištěných peněz a není třeba čekat na „umoření“ odměny – což se může v běžných případech protáhnout i na jednotky let.

Trestní oznámení, ke kterému nemusí dojít

Počet trestních oznámení na zanedbání povinné výživy dlouhodobě klesá. Jedním z důvodů – kromě lepšící se hospodářské situace – je i skutečnost, že podání trestního oznámení není úplně efektivním způsobem, jak situaci řešit (přestože z podstaty problému – tedy krácení práv dítěte, i kterém oprávněný ví, je nutné). Trestnímu oznámení se dá jednoduše vyhnout. Tedy například tak, že povinný alespoň jednou za čtyři měsíce prokáže dobrou vůli a pošle oprávněnému symbolickou částku.

Časová prodleva – klidně až půl roku

Každý, kdo se problematikou neplacených alimentů zabývá ví, že největším problémem je nemožnost plánovat výdaje domácnosti. Samoživitelé nejčastěji bojují s nedostatkem financí na běžný provoz a paradoxně je pro ně často klíčovější jistá tisícikoruna, kterou dostanou každý měsíc ihned než desítky tisíc, ke kterým se dostanou až za několik let. Již nyní se díky kombinaci podání návrhu na exekuci a trestního oznámení dostává povinný na několik měsíců „skluzu“. 4 měsíce musí čekat na možnost podat trestní oznámení (kterého se ovšem nemusí dočkat), v tom nejlepším případě cca 3 měsíce na to, aby exekuce jako taková fakticky probíhala, další měsíc pak Úřad práce posuzuje oprávněnost žádosti.

Kdo bude rodičům pomáhat s agendou?

Velkým problémem je také nízká informovanost rodičů. Kdo bude radit se specializovanými dotazy? Počítá ministerstvo s neziskovým sektorem? S námi jakožto největším asistenčním programem na tomto poli zatím situaci nikdo neprobíral. Na druhou stranu již dnes pomáháme s proškolováním OSPODů nebo poskytováním metodické pomoci úředníkům ÚP a jsme připraveni dělat to i nadále.

Zadlužování povinných s negativním dopadem na oprávněné

Opomíjenou skutečností je také dopad na dlužníky. Přestože státu není lhostejná zadluženost jeho občanů (viz nedávná novela insolvenčního zákona), zálohované výživné může dluhovou spirálu v některých případech výrazně prohloubit. Pokud vzniknou dvě exekuce (státní a oprávněného), vzniknou také dvoje náklady na exekuci pro dlužníka. Zároveň – dokud nezaplatí exekuci státu, nebude mít možnost platit výživné své rodině a dluh mu bude pochopitelně narůstat.

Jde to i lépe, respektive důsledněji

VašeVýživné.czdlouhodobě upozorňuje na celou řadu opatření, které by situaci mohly skokově zlepšit. V první řadě je to prevence – podpora Cochemské praxe, mediace, rodinných a partnerských sezení. V druhé řadě je to maximální represe vůči dobrovolným dlužníkům – tedy například jejich zápis do systému SOLUS, který jim znemožní zadlužovat se v rámci jejich spotřebního chování. Rodinám je třeba pomáhat hned. Pomohlo by například zvýšení životního minima a tím optimalizace dávkového systému.