Vzdálená asistence bez cestování: Firmy ušetří s chytrými brýlemi miliony

Mnoho firem uvažuje o možnostech a způsobech, jak začlenit do své každodenní praxe technologie asistované/augmentované (AR) a virtuální reality (VR), které nyní pronikají na podnikový trh. Průmyslová odvětví od zdravotnictví po výrobu a stavebnictví nacházejí v těchto stále sofistikovanějších technologiích velkou pomoc při optimalizování procesů, práci, komunikaci s terénními pracovníky, zvyšování zabezpečení a školení.

Není překvapením, že tento nástup urychlil rok 2020, ve kterém začala svět ovlivňovat pandemie Covid-19. Spolu se zaváděním digitální transformace na podporu kontinuity podnikání se také rozšiřuje využívání AR a VR, které jsou výborným řešením pro vzdálenou práci i týmovou spolupráci. Očekává se, že tento trend bude i nadále zrychlovat zejména s integrací konektivity 4G/5G a tím, jak začnou uživatelé lépe chápat možnosti uvedených technologií.

Očekává se, že k nárůstu využití podnikových chytrých brýlí v nadcházejících letech přispěje postupný odklon od mobilní rozšířené reality k využití zařízení pro nositelnou (handsfree) rozšířenou realitu. Toto prohlášení společnosti ARTillery podporuje i náš výzkum, který jsme realizovali ve společnosti Dynabook. Ten ukázal, že 63 % organizací předpokládá nasazení chytrých brýlí, jakými jsou například dynaEdge, během příštích tří let.

Spolu s AR se v posledním roce výrazně zrychlil také trh edge computingu. Náš výzkum zjistil, že více než polovina (52 %) osob s rozhodovací pravomocí v oblasti IT považuje investici v oblasti edge computingu za důležitější než před pandemií. Edge computing je ve skutečnosti vnímán jako nejpřevratnější nově vznikající technologie, před AI, IoT a oblastí kybernetické bezpečnosti. To přispívá k úvahám o inovacích a implementacích infrastruktury pro edge computing. IDC předpokládá do roku 2024 narůst počtu souvisejících aplikací o 800 %.

Proč by ale některé aplikace měly využívat edge computing? Technologie, jako je AR, budou těžit z integrace mobilního připojení (4G/5G) do chytrých brýlí (dynaEdge) a edge computing se stane atraktivnějším a efektivnějším. Přesun řady výpočtů na okraj (k uživateli, u nejž data vznikají) rozšiřuje možnosti využití AR a nabízí úsporu času i síťových zdrojů. Kromě toho umožňuje tento model provádět řadu kroků i zcela bez přístupu k internetu.

Vzhledem k tomu, že 4G je široce dostupné a možnosti využití 5G i edge computingu jsou na vzestupu, letošní rok otevře pro chytré brýle s AR a podobné technologie na podnikové úrovni řadu velkých příležitostí. Mezi zajímavé možnosti a způsoby využití patří:

Vzdálená podpora

Typickým příkladem je technik s chytrými brýlemi a vzdálený odborník nebo školitel, který vidí přesně to, co pracovník v terénu. To umožňuje možnost poskytnout technikovi v reálném čase pokyny k vyřešení problému při opravách strojů, konstrukci nových dílů nebo údržbě.

To vše může přispět nejen k eliminaci neplánovaných prostojů, emisí uhlíku či nákladů při cestování, ale nabízí levnější způsob řešení mnoha výzev, kterým v současnosti čelí strojírenský a stavební průmysl. Odborníci nemusí cestovat, a přitom mohou být podporou pro pracovníky na různých místech současně, být efektivnější a generovat větší výnosy.

Spolupráce v reálném čase

Jsou situace, které vyžadují spolupráci více zaměstnanců a možnost virtuální efektivní komunikace může přinést obrovské výhody. Pokud potřebuje například tým designérů konstruovat objekt, jejich spolupráci v reálném čase může výrazně usnadnit použití chytrých brýlí, protože umožňují sdílení 3D modelů i dokumentů v reálném čase. Zejména pro společnosti ve výrobním sektoru to bude znamenat efektivní úspory na cestování.

Školení

Již nějakou dobu se velmi diskutuje o využití AR k transformaci školení ve stavebních a výrobních odvětvích. Výrobci OEM by mohli například posílat strojní zařízení s návodem na stavbu načteným do chytrých brýlí pro AR, což by umožnilo ho sestavit zaměstnancům v dané firmě. I když by to vyžadovalo počáteční investici do vybavení, související přínosy a úspory mohou být z dlouhodobého hlediska zásadní.

Prodej a marketing

AR proniká i do světa prodeje a marketingu. Prodejci mohou například s pomocí AR provázet potenciální kupce po virtuálním modelu továrny nebo společně plánovat, kam se nový stroj umístí a jak bude instalace vypadat. Tím by se snížila potřeba cestování a související finanční náklady i ekologické dopady. Výhody chytrých brýlí pro AR i edge computingu se zdají zřejmé. Jejich význam ještě více zvyšuje situace, kterou prochází svět poslední dva roky. Okolnosti způsobené omezeními při cestování nutí podniky k tomu, aby hledaly stále sofistikovanější nástroje pro spolupráci a zlepšily komunikaci týmů. Chytré brýle pro AR mohou vylepšit nové prostředí hybridní práce (které zde již zůstane) tím, že zajistí rychlejší a efektivnější procesy v rámci měnící se dynamiky postpandemického světa.

air conditioning installation on rooftop