Novým šéfem komunikační sítě Munipolis je Ivan Kosturák, jeho cílem je udělat z ní český standard pro firmy i úřady

V čele největšího projektu, propojujícího samosprávy, instituce nebo firmy s občany, dochází k obměně na postu CEO. Stávajícího šéfa a zakladatele projektu Ondřeje Švrčka nahrazuje Ivan Kosturák (34), který v jeho projektech působí od roku 2014. 

Svou kariéru v roce 2014 nastartoval ve společnosti Neogenia, jednoho z největších expertů v oblasti přímé komunikace pomocí telekomunikačních nástrojů. Na pozici obchodního manažera měl na starosti rozšiřování a správu portfolia klientů, například HP TRONIC, Bazoš.cz nebo Dr. Max a podílel se na rozvoji celé řady projektů jako SMSbrána, ZlatéSlevy.cz nebo Spothill. 

Následně převzal roli CTO v týmu, stojícího u zrodu projektu Mobilní Rozhlas, který dal českým městům a obcím poprvé ucelený nástroj pro chytrou digitální komunikaci s jejich občany. S ohledem na potřebu pokrýt manažersky rychlý rozvoj projektu, který už v roce 2019 pokrýval více než desetinu českých samospráv, se Kosturák přesunul do pozice COO. V jejím rámci pak stál například u expanze Mobilního Rozhlasu na Slovensko v roce 2019. Postupem času se stal také minoritním vlastníkem Munipolis, nyní drží 2,2 %. 

Stejný post zastával i v době, kdy Mobilní Rozhlas získal investici od Pare File Capital a o dva roky později se včlenil do nově vznikající komunikační sítě Munipolis. Právě do čela tohoto mezinárodního projektu se nyní Kosturák postavil. Jeho mise je jasná – stát se ještě zajímavějším partnerem pro firmy, kterým Munipolis pomáhá s interní komunikací a sběrem dat pro HR oddělení, prohloubit propojení se státní správou a zvýšit tempo aktuálního růstu – mimo jiné další expanzí do zahraničí. 

„Do zahraničí nyní vstupujeme jako unikátní nástroj pro zprostředkování ověřených informací přímo do mobilních telefonů a dalších osobních komunikačních kanálů. To ocení nejen samosprávy nebo úřady, ale také firmy. Pro ně chceme být nejefektivnější nástroj pro management komunikace a vyhodnocování jejích přínosů,“ zmiňuje Ivan Kosturák, CEO Munipolis. „Našim cílem je růst v následujících pěti letech třicetiprocentním tempem a být tou dobou plně etablovaní na pěti zahraničních trzích,“ říká. 

Tomu bude nahrávat také zvýšený zájem o nový přístup ke komunikaci napříč soukromou i státní sférou v podstatě po celém světě. Extrémní nárůst informačního smogu, stále horší ověřitelnost informací, relativizace, fake news nebo nenávistné projevy, to vše komplikuje snadné a efektivní předávání informací. Jen v Česku by se podle odhadů AMKOS mohly letos investice do komunikačních nástrojů zdvojnásobit. Pro firmy zase bude klíčové umět navázat užší vztah se svými lidmi a táhnout v turbulentních měsících za jeden provaz. 

„Trh komunikace s občany prošel za posledních pět let výraznými změnami a modernizací. Zatímco v minulosti byla potřeba efektivní komunikace s občany nebo jejich zapojení do dění v obci spíše výjimečné, dnes se z toho stal běžný standard. A platí, že Česká republika v tomto ohledu patří nadále mezi evropské pionýry. A podobně bude třeba změnit soukromý sektor, kde jsou dopady kvalitní komunikace jednoduše převoditelné do úspor například v podobě nižší fluktuace zaměstnanců nebo jejich větší motivaci k práci,“ vysvětluje Kosturák. 

Zakladatel Ondřej Švrček zůstává nadále zodpovědný za rozvoj a směřování projektu 

Dosavadní zakladatel a šéf projektu Ondřej Švrček, který v projektu nadále drží téměř sedmnáctiprocentní podíl, se přesune na pozici managing partnera pro vize a strategie projektu. Nadále bude Munipolis reprezentovat jak v mediálním prostoru, tak v rámci profesní komunity. Zároveň bude dál zodpovědný za rozvoj projektu v dlouhodobém horizontu. 

„Pod Ivanovým vedením dostane projekt jasné směřování a potřebnou rozvahu a stabilitu pro řízení. Jsem nadšený, že kormidlo přebírá člověk, který stál u zrodu celé myšlenky, takže přesně chápe potřeby, příležitosti, ale i limity trhu,“ zmiňuje Ondřej Švrček, managing partner Munipolis. „Máme nyní jedinečnou příležitost vybudovat tu zcela nový standard pro management kompletní komunikace a v podstatě i vztahů mezi jednotlivými aktéry,” dodává. 

O Munipolis

Munipolis, dříve známá hlavně jako mobilní rozhlas, je chytrá komunikační síť spojující města i obce, firmy a společnosti, spolky i další skupiny s jejich členy, obyvateli, rodinami či zaměstnanci. Komunikační síť umožňuje okamžitě předávat důležité a relevantní informace kombinací mnoha moderních kanálů. Osvědčuje se tak nejen při běžné komunikaci, ale i v krizových situacích, jako jsou přírodní katastrofy, lockdowny nebo hledání pohřešovaných osob.