Agdata

Lukáš Musil: Červencové sucho ohrožuje úrodu brambor, dosavadní vyšší úrodu obilnin zase drtí nízké výkupní ceny

Nebývalá horka během července zasáhla Česko. V polovině měsíce padaly na mnoha místech ČR teplotní rekordy a několik stanic naměřilo dokonce teplotu přes 38 stupňů Celsia. Vysoké teploty mají dopad nejen na naše zdraví, ale i na přírodu a ovlivňují průběh letošní zemědělské sezóny. Jak se pozitivně i negativně odrazí na letošní sklizni, co to bude znamenat pro české zemědělce i spotřebitele a jak do celé situace promluví počasí v Evropě? Na to se ve svém komentáři podíval Lukáš Musil, akreditovaný zemědělský konzultant a spoluzakladatel Agdata, největšího českého startupu zaměřeného na precizní zemědělství.

České brambory v ohrožení

Po vlně veder přišlo v Česku ochlazení na průměrné letní teploty, to ale neznamená, že se zemědělci nemusí bát o svou úrodu. Nejvíce ohrožené jsou brambory, cukrová řepa či zelenina, které se sklízí až na podzim a stále potřebují dobré podmínky pro svůj růst, především však srážky. Právě brambory přitom sucha zasáhla nejvíce. Z dat, která sbíráme i přímo od našich klientů, víme, že brambory začaly usychat, a hlavně nerostou tak rychle, jak by měly. A to natolik, že v nížinných oblastech už je jejich osud více méně zpečetěn a nedá se očekávat, že by stihly narůst do požadovaných hodnot. Vše se tak bude rozhodovat ve středních a vyšších polohách, což jsou typicky bramborářské oblasti, kde se této plodiny pěstuje nejvíce. Hrozí, že na podzim zemědělci sklidí až o 30 % méně brambor, než tomu bylo v loňském roce, a bude třeba intenzivnější dovoz. Vzhledem k tomu, že nadprůměrně horké počasí a především málo srážek zasáhlo i další země Evropy, se tak můžeme dočkat skokového zdražení brambor na pultech obchodů.

Zásadní budou další dny a týdny a množství srážek, které velmi silně promluví do velikosti úrody těchto plodin, kdy žádoucí není ani přílišné množství deštivých dnů. Při velkém vlhku jsou plodiny ohroženy plísněmi, které by mohly zatlouct poslední pomyslný hřebíček do rakve letošní úrody brambor. Nemluvě o tom, že podmáčená půda velice komplikuje samotný proces sklizně: Buď ji odkládá do doby, kdy ji začínají ohrožovat první mrazíky, nebo v půdě zůstává větší množství úrody, než je obvyklé při průměrných srážkách.

Spalující vedra nadělala vrásky zelinářům po celé Evropě

Osud českých brambor a řepy je stále otevřený, ale část českých zemědělců dopad sucha už pocítila. Zelináři museli část úrody odepsat nebo investovat větší množství času a prostředků na jejich záchranu. Některé rychleji rostoucí plodiny, jako jsou saláty, ředkvičky, špenát a další, se pěstují, resp. sklízejí ve více cyklech. A právě kvůli intenzivnímu suchu a spalujícímu horku museli v mnohých případech zelináři jeden z těchto cyklů odepsat a ztratili tak až 25 % úrody některých plodin.

I když se rozhodně nejedná o ideální situaci pro české pěstitele zeleniny, určitě není tak kritická jako na jihu Evropy, kde je počasí ještě teplejší a anticyklonu Kerberos vystřídala anticyklona Cháron. Teploty tak běžně přesahují 35 stupňů a na některých místech vystupovaly i vysoko nad 40 stupňů Celsia. V kombinaci se silným krupobitím, které se před několik dny prohnalo Itálií a Balkánem, požáry sužujícími Řecko a výhledem, že tato horka nepovolí ani v srpnu, je ohrožena kvalita úrody v jižních státech. To může mít zásadní vliv i na české spotřebitele, protože velké množství zeleniny v českých supermarketech pochází právě z těchto zemí. Její nedostatek by mohl zvýšit cenu na pultech obchodů a mohli bychom se dočkat dalšího zdražování, jako tomu bylo začátkem tohoto roku.

Obilniny v dobré kondici, avšak zemědělce drtí jejich výkupní ceny

Nebývalá horka, která v červenci zachvátila Česko i zbytek Evropy, nemají na české zemědělce jen negativní dopady. Naopak se stala skvělou vzpruhou pro obilniny. Ty byly v době jejich příchodu již narostlé a na jejich vývoj neměla horka žádný vliv, naopak pozitivně ovlivnila dozrání. Dá se tak říct, že díky tomu na českých polích vyrostlo jedno z nejkvalitnějších obilí za poslední roky. Samozřejmě je nutné, aby se slunečné počasí a relativní sucho udrželo i během sklizně a nedocházelo k uskladňování mokrých zrn, což by úrodu degradovalo a ohrožovalo plísněmi.

I přes vysokou kvalitu obilí a očekávané průměrné až lehce nadprůměrné výnosy nemají jeho pěstitelé v letošním roce na růžích ustláno. Ačkoliv došlo ke snížení cen vstupů, a to hlavně hnojiv díky snížení cen energií, stále se jejich ceny ani nepřiblížily předválečným hodnotám. Co ale na předválečnou cenu kleslo, jsou výkupní ceny obilnin, nad jejichž cenovým vývojem zůstává rozum stát. Například potravinářská pšenice se loni podle ČSÚ prodávala průměrně za 8268 korun za tunu, letos v červenci to je ale okolo 4400 Kč. Do cen promluvila samozřejmě situace na Ukrajině, neprodloužení dohody o vývozu obilí z Ukrajiny po moři a obava z ještě vyššího dovozu obilí z Ukrajiny do EU přes Polsko a jiné státy.

Díky aktuálním cenám a dalším zmíněným vlivům je tak prakticky jisté, že české zemědělce čekají v letošním roce nižší příjmy než v roce předešlém. Což je ohromná škoda nejen pro samotné zemědělce, ale i pro státní rozpočet a českou ekonomiku. Většině se tak bohužel ani letos nepodaří plnohodnotně zotavit z enormního cenového růst vstupů, který v posledních letech na české farmáře dopadl.

Autorem textu je Lukáš Musil, obchodní ředitel Agdata a akreditovaný poradce ministerstva zemědělství.

Komplexní systém Agdata nově nabízí certifikované vzorkování půd. Ulehčí variabilní hnojení, na které mohou farmáři čerpat dotace

Vyšší výnosy, nižší náklady na hnojiva i úspora času a pracovní síly. Variabilní hnojení, které je pilířem precizního zemědělství, může zemědělcům šetřit náklady na hnojiva až v řádech stovek tisíc korun či zvýšit výnosy až o tři tisíce korun z jednoho hektaru. Agdata, největší česká platforma pro chytré zemědělství, nyní představuje novinku v podobě certifikovaného vzorkování půdy. To přináší do zemědělského systému po využívání indikativního živinového senzoru další vstupní data pro tvorbu aplikačních map, tedy pro vytváření a management zón pro zásobní hnojení a vyrovnávání pH. Zároveň nabízí velkým i malým farmářům způsob, jak snáze dosáhnout na čerpání peněz z nového dotačního programu, a především splnit všechny potřebné podmínky.   

Ceny hnojiv už druhým rokem raketově rostou a v meziročním srovnání jde nyní u vybraných o vzestup ve výši téměř 300 %. Roli hraje jak nedostatek některých průmyslových hnojiv, tak i válka na Ukrajině a snížení schopnosti dovozu vstupních surovin. Do cen ale promlouvají také drahé energie, jež zásadně ovlivňují domácí výrobu ledku. Rostoucí náklady dopadají především na menší zemědělce, kteří tak stále častěji sahají po řešeních, která nabízí precizní zemědělství.

Variabilní hojení jako úspora

Pilířem variabilního hnojení a precizního zemědělství je management zón a tvorba aplikačních map s využitím různých předlohových dat. V zásadě se jedná o satelitní data, data získaná agrochemickým vzorkováním půd, ale rovněž to mohou být výnosové mapy z mlátiček či snímky z dronů. Startup Agdata, který dodává svůj komplexní systém správy farem již třetině malých i velkých českých zemědělců, nyní přichází s novinkou v podobě certifikovaného vzorkování půd. To zajistí odborník, který směsný vzorek půdy v rastru 3 ha prostřednictvím přibližně 50 různých vpichů odebere a nechá otestovat v certifikované laboratoři dle standardu Melich III. Poté se tato data nahrají do systému variabilního hnojení Agdata VARI a zkombinují s družicovými daty. Výsledkem jsou přesnější aplikační mapy a úspora nákladů.

„Díky údajům ze satelitních snímků v kombinaci s výsledky vzorkování lze vytvořit takovou aplikační mapu, která umožní variabilní hnojení v optimálním množství a na přesně daných místech. Zemědělci tak ušetří náklady na zásobní hnojiva a vyrovnávání pH v řádech desítek až stovek tisíc korun. Zároveň si zajistí i vyšší výnosy, protože aplikační mapa zahrne i budoucí výnosový potenciál dané zóny,“ dodává Lukáš Musil, akreditovaný poradce ministerstva zemědělství a obchodní ředitel Agdata.

Jednoduchá správa odkudkoliv

Výhodou systému Agdata VARI je kromě komplexnosti i jeho přehlednost. Vzorkování tak lze provádět přímo v terénu pomocí senzoru připojeného na systém přes mobilní telefon nebo právě formou certifikovaného odběru. Veškerá data má zemědělec dostupná vždy na jednom místě a může s nimi pracovat odkudkoliv – z terénu i z domácí kanceláře. Data lze využít i při řešení problémů v terénu a kdykoliv je upravovat – včetně aplikačních map. Samozřejmostí je i archivace dat a možnost sdílení např. s externími poradci na ochranu rostlin. Přípravu satelitního monitoringu i tvorbu zón na základě aktuálních dat, včetně výnosového potenciálu, si mohou zemědělci nechat připravit na míru a zapojit do celkového systému od Agdata.

Miliarda na precizní zemědělství

K přechodu na precizní zemědělství a metodu variabilního hnojení chce zemědělce motivovat také nový dotační program, který je vypsaný na období 2023-2027 a míří právě na precizní zemědělství a digitalizaci. Zemědělci v něm budou moci čerpat dotaci ve výši 43,4 eur na hektar půdy, přičemž sběr žádostí odstartuje na jaře letošního roku. Pro řadu zemědělců tak nyní představuje největší výzvu právě přechod na technologie a chytré systémy, které jim management zón a tvorbu map zautomatizují a ušetří tak mimo jiné i personální náklady.

„Zemědělci by přechod na moderní technologie a principy precizního zemědělství neměli odkládat, aby pak nenarazili na problémy při schvalování žádosti o dotace. Bez moderní techniky se nicméně žádný žadatel neobejde – právě automatizované procesy a aplikační mapy využívající senzory v technice jsou pro získání dotace jednou z podmínek,“ upozorňuje Lukáš Musil.

Skládky bojují o důvěru samospráv. Jednou z cest je dobrovolné sdílení dat o jejich dopadech na životní prostředí se sousedy

Česko je země skládkám zaslíbená. V současnosti se skládkuje zhruba polovina veškerého komunálního odpadu. Jeho produkce meziročně neklesá, takže plocha nutná k jeho ukládání se každým rokem zvětšuje. Provozovatelé skládek tedy hledají cesty, jak se domluvit se svými sousedy. Jednou z možností je dobrovolné sídlení dat o jejich dopadech na životní prostředí s pomocí speciálních senzorů. Vyvinul je brněnský startup Agdata.

Agdata sice nedokáže eliminovat dopady skládky na okolí, dokáže však efektivně hlídat, že nepřekračuje normy dané zákonem. Prostřednictvím sítě citlivých senzorů umístěných na okolních pozemcích nepřetržitě měří a zaznamenává hodnoty látek, které skládka produkuje. Tato data pak může provozovatel jednoduše sdílet například se samosprávou. Anebo je může měřit přímo samospráva a provozovatel skládky hradí provoz senzorů.

Takzvané R-senzory zvládnou ohlídat hodnoty oxidu uhličitého, oxidu dusičitého, čpavku nebo metanu. Kromě toho mohou hlídat hodnoty prašnosti. Prach totiž může produkovat jak samotné skládkoviště (zejména v případě, kdy se na něm ukládá například stavební opad), tak vozy, které na něj odpad zaváží.

„Jsou momenty, kdy obce tahají za kratší konec provazu. V celé řadě lokalit jsou provozem skládky zasažené celé čtvrti, nárazová měření však často neprokážou zásadnější problém anebo to skončí pokutou, ale nic se nezmění. V tomto ohledu je třeba přístup přehodnotit,“ zmiňuje Lukáš Musil, obchodní ředitel Agdata. Podle něj je měření dopadů skládky na okolí výhodné i pro samotné provozovatele. „Pokud doloží, že skládka nemá na nejbližší okolí negativní dopad, výrazně lépe se jim pak se samosprávou jedná například o rozšíření provozu nebo změně ukládaného materiálu.“

Nikdo nechce skládku za domem

A to je pro řadu provozovatelů klíčové. Ještě nejméně do konce dekády totiž bude skládkování v Česku zažívat boom. Přestože Evropská unie dlouhodobě účinně pracuje na tom, aby v členských státech končilo na skládkách komunálního odpadu jen nezbytné minimum odpadků, realita v Česku je zatím trochu jiná. Může za to mimo jiné i odklad zákazu skládkování využitelných a recyklovatelných odpadů, který měl platit již za dva roky. Česko ho však uvede v platnost až v roce 2030.

„Nikdo pochopitelně nechce skládku za domem. Povolovací procesy pro její rozšíření nebo změnu musí projít přes zastupitelstva, která jsou pochopitelně pod tlakem svých obyvatel. Dojít k dohodě, že skládka bude transparentně sdílet data o svých dopadech na okolí je tak často jedinou cestou, jak se vyhnout patové situaci,“ zmiňuje Musil. „Obec se zároveň může dohodnout, že kdy, kdy bude skládka nadměrně prášit nebo obtěžovat zápachem bude muset například finančně kompenzovat. To je pak pro provozovatele motivační a rychleji to vede k odstranění problému.“

První datově transparentní skládka na Slovensku

Jedna z prvních „datově transparentních“ skládek se nachází například několik kilometrů od českých hranic – na Slovensku v obci Dubová. Patří stejnojmenné obci, která se v minulosti musela potýkat například s peticí za okamžité uzavření skládky. Nyní nainstalovala na několik míst senzory, které mimo jiné hlídají konkrétní dopady skládky na obyvatele – například produkci PM částic nebo výfukových plynů.  Data ze senzorů, které se nachází po obvodu jejího areálu sdílí v reálném čase se zastupitelstvem obce. A to může v případě nadměrných hodnot varovat občany.

„Data o nebezpečných skládkových plynech pochopitelně měříme přímo v šachtách v tělese skládky, tak jak to požaduje legislativa. Doplňkově jsme však přímo u areálu, ale také v na několik místech v obci, začali měřit i další vlivy, které nám umožní lépe monitorovat její provoz. Data o prašnosti nebo třeba výfukových plynech sbíráme v reálném čase a nabízíme je obyvatelům přímo na webových stránkách Dubové,“ uvádí starosta obce Ľudovít Ružička. „Díky tomu jsme se k velkému překvapení dozvěděli, že kvalita ovzduší v obci je kvůli dopravnímu provozu často horší než přímo na skládce jako takové.“

Datové senzory jsou řešením i pro stavby

Tak jako skládky je však možné hlídat i jiné areály. Datová kontrola prašnosti se stále častěji skloňuje u velkých staveb, jako jsou dálnice, koridory nebo například logistická centra. Při skrývkách zeminy v suchém období totiž velice často dochází k obtěžování okolí prachem. V některých případech navíc zdravotně závadným.

„Je jasné, že při staveních pracích se bezprašnému prostředí není možné vyhnout. Nicméně to ještě neznamená, že by obce neměly vyžadovat kompenzaci pro zasažené obyvatele. A opět platí, že je to výhodné i pro samotné stavaře. Kompenzace obyvatel, založené na reálných datech z ovzduší tím, výrazným způsobem snižují vzájemné konflikty a dokáží utlumit,“ zakončuje Musil.

Aby drahá hnojiva zvedla ceny potravin co nejméně. Agdata chtějí se značkou Vari udělat z variabilního hnojení standard, přinesou úspory v řádu desítek procent.

Hnojiva, která loni skokově zdražila, staví české zemědělce před začarovaný kruh. Pokud budou hnojit ve stejném množství jako doposud, mohou počítat s prodražením až o stovky tisíc korun. Pokud hnojiva kvůli úsporám omezí, může se to dotknout úrody a výnosů. A opět tedy přijdou o peníze. Změnit to chce brněnský startup Agdata, který na trh vstupuje s vlastní značkou Agdata Vari. Její cíl je jednoduchý – zajistit, aby ani kilogram hnojiva nevyšel nazmar.

Ještě před koncem roku byli čeští farmáři plni optimismu a očekávali, že cena hnojiv po skokovém zdražení opět klesne. Jenže teď – jen pár týdnů před jarním hnojením, které je klíčové pro kvalitu letošní úrody, je jasné, že se tak nestane. Už vloni v meziročním srovnání ceny vzrostly asi o 150–200 procent podle směsi. S ohledem na ceny fosforu a především dusíku se prudký růst nevyhnul ani nejdůležitější NPK směsi. A nyní došlo k dalšímu skokovému zdražení, opět takřka o dvojnásobek. 

Za hnojiva zaplatí velké farmy až milion navíc

Pro farmu o rozloze 1000 hektarů s obvyklým zaměřením – tedy pěstující obilí, popřípadě brambory nebo cukrovku – může znamenat zdražení o stovky tisíc korun. U těch největších farem o několika tisíci hektarů se pak bavíme přímo o milionech, které musí zemědělci vydat za hnojiva navíc. Což je důvod, proč stále více řeší, které bloky případně z hnojení vypustit, anebo přímo upravují své osevní plány. 

“K nejnáročnějším na hnojiva patří řepka a potravinová pšenice. Ty jsou však v tuto dobu už zaseté, takže zahnojit je z jara bude nutné tak jako tak,” zmiňuje Lukáš Musil, akreditovaný zemědělský konzultant a obchodní ředitel startupu Agdata. “Travní porosty můžete z plného hnojení pro jednou vypustit. Ale u zasetých plodin by to znamenalo nižší výnosy, a tím pádem propady v celé ekonomice hospodaření. Je to zkrátka začarovaný kruh, který má jediné řešení – hledat efektivní úspory a naopak zajišťovat co největší výnosy.”

Systémy pro variabilní hnojení si na sebe obratem vydělají. Agdata Vari o tom chce přesvědčit i konzervativní farmáře

I to je důvod, proč se letos začíná ve velkém prosazovat takzvané variabilní hnojení. To na základě znalosti půdních profilů i vlastností jednotlivých plodin pečlivě dávkuje množství hnojiva. Ze všech součástí precizního zemědělství se tak pravděpodobně právě variabilní hnojení stane pod tlakem okolností nejrozšířenějším postupem.

Samostatný produkt proto připravil také startup Agdata, největší digitalizátor českých farem. Svůj komplexní systém rozšířil o nadstavbu Agdata Vari, určenou právě pro variabilní hnojení. Pilotní projekt přinesl slibné výsledky – minimálně 10% úsporu hnojící směsi (v případech problematických půdních profilů však klidně násobně více) a hlavně vyšší výnosy a s nimi i tržby. A to až o pětinu.

“V celkových sumách se bavíme o desítkách nebo dokonce stovkách tisíc korun, které farmáři ušetří, respektive zvýší výnosy. Pochopitelně nejsme schopni tlumit kompletní dopady zdražování hnojiv, na druhou stranu tento postup zachová farmě konkurenceschopnost,” zmiňuje Lukáš Musil. “Jinými slovy – kdo letos na variabilní hnojení nepřejde, těžko obstojí v ekonomice proti farmám, které dokáží být v této složité situaci o desítky procent nákladově efektivnější.”

Agdata Vari spojí data z družic, senzorů i sond, další úsporu najde v datové přesnosti 

Agdata Vari staví na kombinaci dat ze satelitního snímkování, půdních senzorů a meteostanic. Multispektrální družicová data jsou základem pro vytvoření aplikačních map, které rozdělí konkrétní půdní blok na takzvané “management zóny” s různým výnosovým potenciálem a pro něj určenou nejvhodnější dávkou hnojiv.

Družicové multispektrální podklady zajišťuje hned několik poskytovatelů včetně skupiny evropských družic Sentinel. Kromě vegetačního indexu NDVI, měřícího zdraví porostu, dokáží vyhodnotit také pokrytí parcely listovou plochou, vyhodnotit aktivitu rostlin na základě jejich fotosyntézy a monitorovat vlhkost porostu pomocí indexu NDMI nebo zamokřená místa pomocí indexu NDWI.

S měřeními pak pracuje systém Agata, ve kterém se setkávají veškerá data potřebná pro řízení farmy – tedy nejen detailní informace o půdních blocích, pěstovaných plodinách, měření ze sond, ale také třeba stavy skladů, pohyb pracovníků nebo pachtovní smlouvy. Farmáři pak mohou každý den v reálném čase sledovat aplikované množství hnojiv nebo přípravků na ochranu rostlin s přímým průmětem do ekonomiky podniku.

“Agdata Vari tak není izolovaný nástroj, ale součást bohatého ekosystému pro podporu denního řízení farmy. Síla úspor je totiž skrytá v detailu. Čím více dat máte pro posouzení celého zahnojovacího procesu, tím efektivnější budete. Zejména u velkých farem přinese právě tento detail další úspory v řádech desítek procent,” zmiňuje Lukáš Musil.

Variabilní hnojení bude letos tvořit významnou část obratu

Agdata se se svou službou Vari chtějí už brzy stát dominantním hráčem. Jen letos by mohly služby spojené s variabilním hnojením přinést velké množství nových zákazníků a zároveň se podílet na zásadně větším podílu obratu u klientů stávajících. O služby je už nyní násobně větší zájem než loni. Agdata do ní proto hodlají dále investovat a vyvíjet nové typy hardwaru – především půdních sond, které by přinášely další zpřesňující data.

“Jsme na dvojnásobku loňských čísel. Poprvé navíc vidíme, že za technologiemi jako za spásou přicházejí konzervativní zemědělci, pro které byly senzory donedávna ještě sprosté slovo a vyhozené peníze. Mezi farmáři zkrátka panuje pocit, že vysoké ceny jsou nový standard, se kterým je třeba se co nejrychleji sžít,” zakončuje Lukáš Musil. “Je to pro nás navíc velká šance i v rámci zahraniční expanze. V podstatě nikde jinde v Evropě neexistuje tak komplexní systém s vlastním hardware, který je navíc finančně dostupný pro farmy všech velikostí. Poptávky máme dokonce i z jiných kontinentů – například Jižní Ameriky.”

Jaká data dodávají družice

  • VEGETAČNÍ INDEX (NDVI) – Jde o empirický vzorec, který byl vytvořen pro odlišení zeleně od ostatních druhů povrchu na základě odrazivých vlastností vegetace. Hodnota výsledku NDVI se bude pohybovat mezi -1 a 1. S vyššími hodnotami vzrůstá pravděpodobnost, že má oblast hustý pokryv zelené vegetace.
  • INDEX VODY (NDWI) – normalizovaný diferenční vodní index měří obsah vody uvnitř listů vegetace a hodnotí vodní stres rostlin. K jeho výpočtu se využívá dvou blízkých infračervených pásem (NIR) umístěných přibližně v 0,86 μm a 1,24 μm, což je vlnová délka v okolí absorpčního pásu vody. NDWI nabývá pozitivních hodnot pro zelenou vegetaci a negativních hodnot pro suchou vegetaci. Může být využit jako doplňkový index k NDVI.
  • INDEX VLHKOSTI (NDMI) – zpřesňující index, který kromě měření pomocí infračervených pásem(NIR) pracuje také s krátkovlnnými infračervenými kanály (SWIR). Kombinace NIR a SWIR odstraňuje odchylky vyvolané vnitřní strukturou listů a obsahem sušiny listů, což zlepšuje přesnost při získávání obsahu vegetační vody. 
  • PLOCHA LISTŮ (LAI) – definuje se poměr listové plochy a půdorysné plochy – tedy zjednodušeně to, jakou plochu půdy rostlina svými listy zakrývá.
  • POMĚR ZÁŘENÍ POHLCENÉHO FOTOSYNTÉZOU (FAPAR) – měření podílu fotosynteticky aktivního záření pohlceného vegetací v rozsahu vlnových délek 400 – 700 nm

Počasí v roce 2020: Stálé oteplování, nadprůměrné srážky i nebezpečný vítr

Náhlé změny a zároveň pokračující trendy. Takový byl rok 2020 z hlediska klimatických podmínek podle odborníků ze zemědělského startupu Agdata, lídra v oblasti digitalizace zemědělství. Farmáři se letos museli potýkat s přívalovými dešti, nárazovým větrem a rovněž s pokračujícím oteplováním vzduchu. Rekordní období sucha sice částečně skončilo, ale teplota vzduchu se konstantně zvyšuje. K přívalovým dešťům se letos stále více přidávaly silné poryvy větru, které na některých místech dosahovaly takřka stokilometrové rychlosti. 

Oproti minulým rokům se letos oteplilo o zhruba 1,5 stupňů Celsia oproti dlouhodobému průměru mezi lety 1961 až 2020. Rok 2020 je tak z hlediska průměrné teploty vzduchu na hranici první desítky nejteplejších let. „Na první pohled se zdá, že letošek byl chladný, ale zdání klame. Je to zejména proto, že předcházející dva roky byly extrémně horké a suché. Rok 2020 byl sice o něco chladnější než ty předcházející dva, ale vzduch se neustále otepluje, byť ne v takovém rozsahu,“ přibližuje Lukáš Musil, akreditovaný konzultant ministerstva zemědělství a zároveň obchodní ředitel Agdata. Tři čtvrtiny roku byly teplotně nadprůměrné, období mezi květnem až červencem bylo o 1 až 2 stupně pod dlouhodobým průměrem. Především díky dešťům.

„Pro letošní rok bylo charakteristické teplo a přívalové deště. Díky nim se podařilo zachránit přírodu od sucha, ale nese to s sebou jeden problém, se kterým se potýkat neumíme, a sice zadržování vody v krajině. Kvůli vypařování a rychlému odtoku se srážky dostanou pod povrch do zhruba 40 centimetrů, ale hlouběji často ne. I tak letošek vybočoval z řady let 2015 až 2019. Vyloženě deštivý přelom jara a léta přinesl v červnu v průměru více než 15 centimetrů srážek po celé zemi,“ uvádí Lukáš Musil.

Přívalové deště se podepsaly i na kvalitě úrody. Podzimní deště neprospěly sklizni, což vysvětluje Musil následovně: „Letošní úroda byla poněkud zvláštní. Sice se částečně zlevnily ceny tuzemských potravin, protože je tolik neohrožovalo sucho, ale farmáři museli vynaložit daleko více prostředků na ošetření plodin, neboť přípravky byly neustále smývány deštěm, a zároveň je sklizeň stála více sil. V období konce září a října vydatně pršelo a nebylo snadné se s těžkou technikou dostat do všech míst na poli. Proto například desetina brambor musela zůstat ladem. I přes veškeré úsilí farmářů a brigádníků nebylo zkrátka možné vše sklidit. Letošní sezona nám tak ukázala, že je zde stále prostor pro lepší agrotechnická či biotechnická opatření, která by pomohla lépe zadržet vodu v půdě. V dalších letech bude pro české zemědělství klíčové, aby se s tímto problémem co nejlépe vypořádalo.”

V letošním roce v Česku zatím napršelo 735 milimetrů srážek, což je nejvíce za posledních 10 let. Naposledy v roce 2010 napršelo o zhruba 120 mm více. Například ve srovnání s vyloženě suchým rokem 2018 napršelo o více než třetinu. Kvůli neustále se zvyšující průměrné teplotě se však stále více vody vypařuje a pro vládu je úkolem pro další roky, aby se tak nedělo. Zabránit by tomu částečně mělo lednové zastropování polností na maximálně 30 hektarů. Plochy rozdělené travními porosty nebo mezemi částečně zadržení vody v krajině pomůžou.

Jedním z málo diskutovaných fenoménů počasí letošního roku je vítr a jeho nárazy. Farmáři se letos museli potýkat se silnými poryvy spojenými často s krupobitím, které měly za následek tisíce pojistných událostí. Namátkou se dá zmínit orkán Sabine, který se zkraje roku prohnal Českem. Nárazy větru i v nížinách dosahovaly sta kilometrů v hodině. Opakovaně však náhlé poryvy překračovaly hranici 20 metrů za sekundu. Nad tuto hodnotu hovoříme o vichřicích.

„Největší poryv jsme zaznamenali při bouři Sabine u Chlumci u Dačic, kde vítr dosahoval rychlosti 95 kilometrů za hodinu. Nárazy větru mohou vadit především farmářům, kteří mají lesy. Rovněž se stává, že vítr může zničit střechy stodol nebo jiných budov, které nejsou zabezpečené. Tento trend se v příštích letech podle našich informací nezmění a přítomnost senzoriky bude pro farmáře zásadní. Díky ní budou mít ihned informaci o tom, že se blíží silný vítr, a budou se moci připravit. Orkány typu Sabine nebo vichřice typu Victoria nás čekají i příští rok. Zjednodušeně se dá říct, že rok 2020 nám částečně poodkryl počasí pro další desetiletí – tedy neustálé oteplování a náhlé výkyvy v úhrnu srážek či rychlosti větru,“ uzavírá Lukáš Musil.

Hyperlokální meteostanice samy pošlou komunální služby sypat konkrétní ulice. Agdata City zefektivní boj proti náledí

Výrazně snížit riziko úrazu a zredukovat počet autonehod vinou náledí či snížené viditelnosti. To je cíl startupu Agdata, respektive jeho služby pro města a obce Agdata City. Ta k monitoringu prachových částic připravila na zimu další novinky. Mezi ně patří i včasná komunikace s technickými službami a zefektivnění posypu či výjezdů sypacích vozů pomocí automaticky předaných dat z hyperlokalních obecních meteostanic či telematických čidel přímo na vozech.

Agdata City je prvním projektem svého typu v Česku, který díky budované hyperlokální sítí meteostanic – tedy velkého množství senzorů, které vyhodnocují podmínky přímo v místě svého osazení s přesností na desítky metrů – zvládne pokrýt konkrétní oblast v dané obci či městě.


„Naše meteostanice kromě senzorů prašnosti monitorují rovněž vlhkost a teplotu vzduchu, úhrn srážek nebo například sílu a směr větru. Samospráva si může sama určit, které lokality osadí senzory. Ty pak předají automaticky aktuální informace o klimatických podmínkách například technickým službám, které mohou včas zahájit posyp silnic či chodníku. Díky tomu by nemělo docházet k tomu, že důležité úseky komunikací nebudou protažené či posypané. Stejné informace mohou být v případě potřeby šířeny i mezi obyvatelstvo a občané budou mít zprávy o tom, kde je zrovna náledí a kde si mají dát pozor. V reálném čase a s přesností na čtvrť nebo dokonce ulici,“ vysvětluje Jiří Musil, zakladatel a výkonný ředitel Agdata City.

Více informací a méně vynaložených financí

Jednou z dalších výhod hyperlokálních sítí meteostanic jsou i nezanedbatelné úspory. Vzhledem k ojedinělému propojení meteorologické senzoriky systému Agdata City města dokáží chytře a efektivně využít své zdroje a směřovat je tam, kde jsou aktuálně potřebné. Podle propočtů tvůrců projektu by se mělo ve standardních situacích ušetřit až 70 % nákladů na zimní údržbu. A to i díky využití telematických senzorů z ekosystému Agdata City, které mohou hlídat trasy posypových vozů, vypočítat nejefektivnější cesty, a tím šetřit i spotřebu pohonných hmot.

Technické služby mohou také pružněji reagovat na nenadálé změny v počasí, neboť systém Agdata City sleduje aktuální hodnoty nepřetržitě a předává je řídicímu středisku dané samosprávy. Pokud se tedy přiblíží kritické hodnotě, může obec okamžitě přijmout potřebná opatření, jako je aktivace výstražných značek, zaslání varování řidičům nebo zajištění posypu, což rapidně sníží riziko například autonehod. Právě nepřizpůsobení jízdy stavu vozovky je podle statistik Policie ČR 5. nejčastějším důvodem nehod v Česku.

Z Moravy a Slezska také do Čech

Projekt Agdata City byl v průběhu roku pilotně testován v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji. Starostové zapojených obcí si pochvalují především informace o kvalitě ovzduší, díky které například ředitelé mateřských škol vědí, kdy je vhodné vzít děti ven a kdy je lepší zůstat uvnitř. Balíček informací o venkovních podmínkách zase napomůže občanům, kteří by si například nedávali pozor a na namrzlém chodníku si přivodili nepříjemný úraz. Díky připravovanému propojení s platformou Mobilní Rozhlas budou mít české samosprávy šanci udělat další krok k modernějšímu informování obyvatelstva a lepším podmínkám pro žití v daném městě či obci. „Pilotní testování proběhlo nad očekávání dobře. I proto se chceme v příštím roce rozrůst více do Čech, kde například v horských oblastech mohou informace o hyperlokálních klimatických podmínkách značně pomoci,“ dodává Musil.

Online vzdělávání a webináře o digitálním farmaření. Zemědělci se připravují na nedostatek pracovních sil

Koronavirová epidemie nutí české zemědělce zapojovat stále více moderní technologie. Farmáři se vzdělávají pomocí online seminářů neboli webinářů, které jim zprostředkovává český agrotech startup Agdata, lídr v oblasti precizního zemědělství. Dochází tak k málo vídanému jevu, kdy konzervativní sektor zemědělství přechází formou online učení na nová řešení. Zemědělcům digitalizace v současné době pomáhá především s náhradou pracovních sil, kterých je v oboru stále nedostatek.

Stárnoucí populace zemědělců a nedostatek mladých. To nejsou optimální výchozí podmínky pro přechod do digitální éry a následování trendů v IoT. Avšak podle slov Jiřího Musila, CEO Agdata, je opak pravdou. „V minulém týdnu jsme spustili webináře pro naše stávající klienty i pro ostatní zemědělce, kteří se chtějí vzdělávat v oboru. Z počátku jsme mysleli, že budeme mít maximálně jednoho farmáře denně, ale velký zájem překonal naše očekávání a v současné době nabízíme celkem čtyři termíny denně, které jsou vždy obsazené a často probíhá v jeden čas několik paralelních webinářů. První dny po otevření registrací jsme registrovali několik desítek zájemců,“ vysvětluje Musil.

Online semináře slouží především k získání odborných znalostí a zdokonalení práce s telematikou nebo se věnují využití senzoriky na vlastní polnosti. Zemědělci si tak aktivně dohledávají informace a učí se, jak aplikovat moderní technologie a využívat je, aby jim nahradily chybějící pracovní sílu. S tím souvisí i aktuální nedostatek sezónních pracovníků především ze zahraničí. Vzhledem k současným nařízením vlády není možné, aby brigádníci přijeli a pomohli s výsadbou a sklizní prvních plodin, jako je cibule či kapusta. Proto farmáři vyhledávají všechny možné způsoby, jak co nejvíce úkonů zefektivnit, aby se mohli věnovat práci na poli.

Podle dat společnosti Agdata současná situace zasáhne zhruba 1000 velkých farem, kterým bude chybět až třetina sezónních pracovníků. Pokud se situace nezmění, tak v prvních letních měsících při sklizni lesních plodů či raných brambor budou chybět jednotky tisíců pracovníků, kteří by jinak pomáhali se sklizní. I proto český startup eviduje zvýšenou poptávku po výuce digitalizace jako takové.

Vzhledem k současné náročné situaci jsme se rozhodli, že naše semináře budou zdarma. Uvědomujeme si, že je nutné si v krizi vypomoci a chceme jít příkladem. V minulosti jsme pořádali živé semináře pro zemědělce, naposled v Jihlavě. Ale vzhledem k omezenému pohybu a nutnosti jednat hned jsme se rozhodli, že budeme farmáře vzdělávat online. Plánujeme webináře využívat i po zklidnění situace. Zatím máme pouze pozitivní ohlasy a jsme rádi, že se zemědělcům tato forma komunikace líbí,“ uzavírá Jiří Musil.

K webináři je možné se přihlásit na webu agdata.cz/webinar. Společnost Agdata v současné době operuje na více než 20 % české půdy a její nástroje využívá více než 1700 aktivních zemědělců, což je zhruba 10 % všech, které zemědělství živí nebo jej mají jako primární zdroj příjmů.

Zemědělci bojují s dopady koronaviru. Pomoci jim může digitalizace

Zoufalý nedostatek pracovních sil v zemědělství ohrožuje letošní rostlinnou i živočišnou výrobu. Uzavření hranic kvůli epidemii koronaviru způsobilo mimo jiné i to, že brigádníci ze zahraničí nebudou moci českým farmářům pomoci s manuálními pracemi na polích či v lese. Omezený pohyb domácího obyvatelstva a strach z nakažení zákeřnou nemocí ochromil i tuzemské pracovníky, kteří často obsluhují složité stroje. Farmáři mají však pomoc právě v technologiích. Klíčem k minimalizování škod může být digitalizace vlastních polností.

Rostlinná výroba je v ohrožení již nyní. Absence pracovních sil může mít neblahé důsledky například při sklizni chřestu, která se blíží nebo při zakládání úrody zeleniny. Farmáři se rovněž potýkají s všudypřítomnou administrativou a proměnlivými klimatickými podmínkami. Živočišnou výrobu negativně ovlivnilo omezení tzv. prodejů ze dvora nebo zavření restaurací, které jsou častým odběratelem surovin z místních chovů a jatek. Pro zemědělce je tak klíčové najít vhodný systém, který by jim co nejvíce ulehčil práci a plánování, aby mohli vrhnout zbylé síly na samotnou práci v terénu.

Řešením může být digitalizace. Farmářům pomáhá při zaznamenávání polní práce, s intuitivním plánováním plodin, při sledování pohybu hospodářských zvířat nebo s hlídáním stavu skladů. To je jen několik úkonů, kterými digitalizovaná farma zvládne farmáři ulehčit práci. V současné době je již několik tisíc zemědělců, které chytré systémy využívají a stále další se přidávají, ačkoli stále chybí jednotná vládní politika, která by digitalizaci více prosazovala.

Mezi zemědělci cítíme sílící obavy. Narozdíl od průmyslových podniků však nemohou utlumit výrobu, zasít musí ve správný čas. Rovněž i oni jsou vzhledem k absenci pracovních sil nuceni improvizovat, aby vše zvládli. Obrací se na nás velké množství farmářů, kteří zjišťuji, jakými našimi produkty by mohli zefektivnit svoji práci a nahradit nedostatek lidi. Snažíme se jim vysvětlit, že je nejvyšší čas digitalizovat, aby si ulehčili práci v kanceláři a měli víc času na poli a po ruce měli co nejpřesnější data o klimatických podmínkách či o pojezdech mechaniky,“ uvádí Lukáš Musil, obchodní ředitel společnosti Agdata a zároveň akreditovaný konzultant ministerstva zemědělství.

České zemědělství má pro digitalizaci dobré podmínky. Celá země je pokryta kvalitním IoT signálem sítí a dodavatelé systémů mají mnohaleté know-how, které v rámci Evropské unie řadí Česko na úplnou špičku. Společnost Agdata v současné době operuje zhruba na 20 % české půdy a její nástroje využívá více než 1700 aktivních zemědělců, což je zhruba 10 % všech, kteří mají zemědělství jako svou obživu. „Doufáme, že se co nejvíce farmářům povede minimalizovat ztráty a letošní úroda nakonec dopadne navzdory katastrofickým scénářům dobře. Jsme připraveni jim co nejvíce pomoci,“ uzavírá Musil.

Může digitalizace zemědělství ochránit zemědělce od klimatických změn?

Naše příroda prochází změnami. Můžeme debatovat o tom, jaký vliv na to máme my lidé, ale musíme se smířit s tím, že určité obměny krajiny se zkrátka dějí. Neumíme sice změřit, jaké dopady budou mít klimatické proměny na půdu našich zemědělců, ale nějaké již pociťujeme, obzvlášť když si v obchodě připlácíme stále více za zeleninu či mléčné výrobky. Zemědělce z toho nemůžeme vinit. Oni pouze reagují na to, jak se mění jejich pole a co po nich požaduje česká i evropská legislativa. Ta je jedním z viníků současného stavu českého zemědělství. Zemědělci musí neustále vyhovovat novým vyhláškám a přirozeně pak nemají čas na svou práci. Souvisejícím problémem je i výrazný nedostatek lidí v oboru, takže se dostáváme do situace, kdy zemědělci musí plnit různé byrokratické požadavky, a poté jim už nezbývá čas na samotnou práci na poli. Důsledkem toho je fyzické i psychické přetížení. Jak z této bludné spirály ven?

Jedním z nástrojů, jak si ulehčit práci, je digitalizace zemědělství. Český zemědělec má mnoho možností, jak svá pole či louky modernizovat, aby měl s jejich správou a administrativou méně práce, ale bohužel je nevyužívá, a tak v evropském měřítku stále zaostává. V současné době se stát začíná o digitalizaci zajímat, a dokonce vznikají skvělé akademické projekty na České zemědělské univerzitě jako „Chytrá krajina“, ale je důležité, aby důsledně začali digitalizovat sami zemědělci a nebáli se novinek, které jim mohou značně ulehčit práci, šetřit peníze a hlavně čas.

České republice stále chybí souvislá vládní strategie, která by zemědělce dostatečně vzdělávala a zároveň je k využití digitálních technologií pobízela například formou dotační politiky. Aktuálně registrujeme důležitá regulatorní opatření na zadržování vody v krajině. Někdo může namítnout, že to je málo a vláda by měla dělat více, ale chápejme to spíše jako první krok ministerstva zemědělství a životního prostředí k tomu, že čeští zemědělci budou mít konečně ucelené a akceschopné vedení. Chytrá dotační politika by mohla změnit současnou situaci, kdy jsou zemědělci odkázáni na složité mechanismy EU, na které kapacitně sami nestačí a v lepším případě si musí najímat drahé externí agentury.

Přitom situace nevypadá tak špatně, jak by se mohlo zdát. Česká republika má ideální podmínky pro to, aby plně digitalizovala půdu určenou pro zemědělství a mohla by se stát digitálním premiantem v celé Evropské unii, což by tuzemským zemědělcům jistě pomohlo. A opravdu stačí jen málo. Přesvědčit zemědělce, aby moderním technologiím dali zelenou, a zároveň pokračovat v kontinuální politice státu, který by farmářům poskytnul dostatečný informační servis a pomohl jim vhodně zvolenou dotační politikou. Potřebné sondy či meteostanice jsou již dnes k dostání a samotná instalace není nijak zvlášť náročná.

 

Pomoc na poli i s daňovým přiznáním – farmáři díky digitalizaci zefektivňují administrativní práci

Digitalizace zemědělství přináší kromě pomocí v terénu i důležitou úlevu při nutné administrativě. Zemědělci se každý rok musí potýkat s vyměřováním svých pozemků, ať už se jedná o vlastníky, uživatele či pachtýře. Český lídr v oblasti argotech startup Agdata proto přináší novinky, které farmářům zjednoduší byrokracii a budou mít víc času na práci na poli.

Datum 31. ledna je pro zemědělce vlastnící pozemek důležitým dnem, protože do tohoto termínu musí podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí podat daňové přiznání za rok 2019. Ti, kteří své pozemky digitalizují, mají před ostatními náskok. Díky chytrému systému pro správu polností, který je zakomponován do platformy Agdata, mohou z pohodlí mobilního telefonu či počítače jednoduše své pozemky administrativně spravovat, což jim řádově šetří desítky hodin jinak namáhavé a zdlouhavé práce. Evidence půdy je podle dat startupu Agdata nepostradatelnou součástí práce pro všechny zemědělce, kteří hospodaří na pozemku větším než 250 hektarů. Těch je několik tisíc. Avšak i ostatní zemědělci potřebují s vymezením pozemku pomoci.

„Při debatách s farmáři jsme zjistili, že je trápí především složité mapování pozemků a náročné řešení s katastrálním úřadem. Proto jsme do našeho systému správy pozemku zapojili LPIS a KN mapy. S těmi může farmář jednoduše pracovat. K tomu jsou přidané vektorové kresby, které získáváme z GPS. Mapy se mohou vzájemně překrývat, takže zemědělec má vždy přehled o tom, jak přesně jeho pozemek vypadá, kde končí a tím pádem ho může s pomocí našeho chytrého systému snadno vyměřit,“ uvádí Lukáš Musil, obchodní ředitel společnosti Agdata a zároveň akreditovaný konzultant ministerstva zemědělství.

Správa daňových přiznání a evidence pozemků je součástí ekosystému Agdata, který je určen pro malé i velké podniky. Aplikace pomáhá generovat podklady pro tvorbu daňového přiznání, jehož vyplnění je poté otázkou několika kliknutí a nezabere více než pár minut. Zemědělci díky zapojení moderních technologií mají lepší přehled o svém pozemku a mohou se efektivněji věnovat své práci. Podle údajů platformy Agdata se efektivita zapojených zemědělců zlepšila více než pětinásobně, což vzhledem k výkyvům počasí a častému suchu dokazuje nutnost využívání moderních technologií v současném zemědělství. V současné době je do ekosystému Agdata zapojeno přes 1700 farmářů a další neustále přibývají. Díky tomu operují již na 20 % české půdy.