Lokni

Lokni představuje iCLV – Campus Digital Media Platform: Unikátní síť digitálních reklamních ploch na automatech na filtrovanou vodu

Startup Lokni provozující síť stanic na filtrovanou vodu do vlastní lahve představuje svou platformu pro digitální reklamu – Lokni iCLV. Jedná se o unikátní způsob, jak oslovit mladou cílovou skupinu tvořenou především studenty vysokých škol, a to přímo v univerzitních kampusech. Interaktivní digitální platforma je vhodná mj. pro lokálně a oborově zacílené náborové (HR) kampaně a z hlediska cílení a CTR přináší lepší výsledky než Facebook.

Lokni iCLV využívá plochu LCD displejů na automatech na filtrovanou vodu, které jsou umístěny v univerzitních kampusech a na kolejích vysokoškolských fakult, čímž vytváří jedinečný mediální prostor pro digitální reklamu. Aktuálně zahrnuje 66 zařízení na 54 fakultách po celé ČR a dále se rozšiřuje. Uživatelé tvoří navíc velmi silnou komunitu s více jak 60 000 studenty. 

„Naše platforma Lokni iCLV dokáže přesně zacílit komunikaci značky díky možnosti výběru konkrétních fakult, kolejí a kampusů, kde zadavatel kampaň realizuje. To přináší maximálně efektivní oslovení dané cílové skupiny,“ vysvětluje Viktor Knapp, šéf marketingu Lokni, a dodává: „Lokni iCLV spravujeme na dálku a díky našemu jedinečnému systému tak klientům odpadají starosti s instalací či výrobou reklamních nosičů. Jednoduše nám dodají data a my se postaráme o zbytek.“

LCD displeje platformy Lokni iCLV fungují v nepřetržitém provozu a jejich umístění v úrovni očí zaručuje, že každý uživatel automatu reklamu vždy vidí. „Efektivitu kampaní na naší platformě Lokni iCLV dále zvyšuje i čas, který každý uživatel u našich automatů během čepování filtrované vody do vlastní lahve stráví. Provozní statistiky potvrzují, že jde průměrně o čtyřicet vteřin,“ doplňuje Knapp

Firmy, které k reklamě využívají Lokni iCLV, kofinancují nejen provoz sítě, ale kompletní pitný režim pro studenty. „Díky tomuto modelu můžeme vedle servisu zařízení poskytovat filtrovanou vodu do vlastní lahve studentům zcela zdarma. S takovou značkou má následně příjemce reklamního sdělení úplně jiný, mnohem pozitivnější vztah a účinnost reklamy se tak rapidně zvyšuje,“ říká Martin Václavík, zakladatel startupu Lokni.

Součástí platformy Lokni iCLV je také mobilní aplikace Lokni, kterou denně používá více jak 60 000 studentů. V rámci této aplikace mohou zadavatelé využít reklamní banner, ale také

 interagovat s uživateli či sbírat zpětnou vazbu v aplikaci. Systém správy platformy Lokni iCLV dokáže přesným měřením vyhodnotit počet zobrazení a prokliků, kde ve výsledcích překonává hodnoty, které jsou standardem pro online reklamu. „V již realizovaných kampaních dosahovala naše CTR nadprůměrných hodnot, a to přes 4 %. Jasně tak překonáváme výkon reklamy na sociálních sítích jako například Facebook nebo LinkedIN,“ uzavírá Knapp.

Voda v potrubí škol ztrácí během prázdnin na kvalitě. Nebezpečné látky se ve stojaté vodě mohou začít uvolňovat už za několik hodin

Jedním z úkolů provozovatelů škol je postarat se o nezávadnost pitné vody v rozvodech. Ta ale v době omezení či přerušení provozu stojí v trubkách a může být po letních prázdninách kontaminovaná bakteriemi, dalšími mikroorganismy a mnohdy i těžkými kovy. Co s tím? Řešení v podobě proplachu rozvodů a odtočení může vhodně doplnit také filtrace.

V České republice je více než 11 tisíc škol (od mateřských po univerzity), které zůstávají během letních prázdnin prakticky opuštěné. Po dvou měsících stání v trubkách může pitná voda vykazovat řadu nežádoucích změn:

  • Snížení účinnosti dezinfekce – účinnost dezinfekce vody chlorem v čase klesá, což má za následek růst mikroorganismů.
  • Kontaminace vody – především z kovových potrubí se do stojící vody uvolňují nežádoucí látky, které mohou ve výsledku způsobovat zdravotní problémy.
  • Zhoršení chuti a vůně – vlivem rozkladu organických látek nebo růstu mikroorganismů může stojící voda získat nepříjemnou chuť nebo začít zapáchat.

Kvalitu pitné vody ovlivňuje i počasí

Pitná voda ve vodovodních rozvodech začíná stagnovat a tím pádem ztrácet na kvalitě již po přerušení provozu v řádu hodin. Voda, která necirkuluje, poskytuje prostor pro množení mikroorganismů, kterému následně přispívá i teplota v budově. V létě se domy a jejich vodovodní rozvody zahřívají vlivem teplého počasí, v zimních měsících zase výhřevem budov topením. Čím je pak voda teplejší, tím rychlejší a četnější je růst nežádoucích složek v ní.

Voda by se měla hýbat. Když stojí, vždy se v ní něco děje. Školy jsou rozsáhlé objekty, kde o prázdninách v trubkách stagnují tisíce litrů vody. Výsledkem může být horší chuť i nadlimitní množství bakterií. Někde se situace řeší vyšší chlorací, což má opět za následek zhoršení chuti vody. Odtočení na kvalitnější vodu trvá často moc dlouho, a z těchto důvodů žáci a studenti často sáhnou po PET láhvi balené vody. To je ale zbytečně drahé a především velice neekologické řešení,” říká Martin Václavík, zakladatel startupu Lokni, který dodává automaty na filtrovanou vodu do škol, firem i domácností.

Problematika domovních rozvodů

Na základě výzkumu Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, jehož předběžné výsledky byly zveřejněny v loňském roce, je voda stojící několik dní v potrubí nevhodná pro pití, umývání i vaření. Například u pozinkovaného potrubí zjistili vědci už po 24 hodinách stání vody nadlimitní obsah zinku, který je klasifikován jako těžký kov. Požití takové vody může u citlivějších jedinců vyvolat zdravotní problémy. Zcela bez rizika není ani stojatá voda z dnes nejčastěji používaného plastového vodovodního potrubí, která může rovněž vykazovat nízké hodnoty kontaminace těžkými kovy.

Častým problémem totiž bývá nepravidelná údržba vodovodních rozvodů nebo jejich stáří. To vše vede k hromadění usazenin a dalších nečistot s nežádoucím dopadem na chuť, vůni a zákal pitné vody. Stav vodovodní sítě a její materiálové řešení má neoddiskutovatelný vliv na výslednou kvalitu vody. Ukázalo to i šetření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje ve školách z roku 2015, ve kterém se uvádí: „Šetřením ve školských zařízeních Pardubického kraje, umístěných v budovách, postavených před rokem 1945, byl ve většině zařízení, ve srovnání s dodávanou vodou z veřejného vodovodu, zjištěn zvýšený obsah olova v pitné vodě. Zdrojem olova jsou pravděpodobně zachované původní přípojky nebo domovní rozvody z olověného potrubí.”

Řešením je odtáčení, proplach a filtrace

Základním opatřením proti nežádoucí stojaté vodě je její odtočení v dostatečném množství, aby se ke kohoutkům dostala čerstvá, pitná voda. Klíčové je nechat ji dostatečně odtéct – dle doporučení Státního zdravotního ústavu (SZÚ) – několik minut nebo alespoň tak dlouho, dokud není chladná. V případě delšího než měsíční přerušení provozu by se pak měl propláchnout celý rozvod pitné vody v budově. Tato voda přitom vůbec nemusí přijít nazmar, lze ji využít například na zalévání zahrady nebo mytí podlah. Usazeniny, mikročástečky, zákal i mikroorganismy je možné z pitné vody odstranit vyčištěním přes filtry z aktivního uhlí a sterilizací UV světlem.

Problém s růstem mikroorganismů ve stojaté vodě se netýká jen té v potrubí, ale také třeba vody v barelových výdejnících nebo nesprávně skladovaných balených vod. „Je to relativně prosté, bakterie potřebují na množení klid a stagnující voda ve vlažné trubce je pro ně ideální příležitost. My to řešíme tak, že se naše automaty na filtrovanou vodu při delším nepoužívání automaticky propláchnou, voda se hýbe a bakterie nenarůstají. Navíc používáme ještě UV světlo, které případné zbylé bakterie likviduje,” uvádí Martin Václavík.

Navzdory negativním aspektům souvisejícím se stáním vody v domovních rozvodech je kvalita pitné vody dodávané vodárenskými společnostmi v České republice obecně velmi vysoká. V rámci testování prokázala svým složením a kvalitou v některých regionech úroveň splňující i kritéria pro vodu kojeneckou. „Česká veřejná voda je na výborné úrovni. Pokud se kvůli materiálu vnitřního potrubí nebo stagnaci v objektu částečně znehodnotí, postačí dvojkombinace kvalitního uhlíkového filtru ve spojení s UV světlem. Takto se voda upraví zpět do špičkové kvality jak chemicky, tak mikrobiologicky. Výsledná voda je pak nejzdravějším, ale i nejlevnějším řešením pitného režimu pro studenty, lidi ve firmách i doma,“ dodává Václavík.

Filtrovaná voda na českých univerzitách

Čerstvou filtrovanou vodu z automatů na filtrovanou vodu Lokni mohou dnes pít studenti 54 fakult českých univerzit, kde provoz automatů v drtivé většině financují komerční partneři vysokých škol. Podpora sítě Lokni bývá součástí jejich ESG aktivit. Studenti si díky tomu mohou napouštět kvalitní pitnou vodu do svých lahví zcela zdarma. Automaty Lokni jsou využívány také v desítkách českých firem a startup chystá i produkty pro filtraci vody do domácností.

„Pokud má voda z kohoutku dobrou chuť, barvu a vůni, není důvod pít vodu balenou v plastových lahvích. V Česku se ročně prodá přes 900 milionů litrů balené vody, což představuje obrovské množství plastového odpadu, stejně jako v podstatě zbytečné náklady na dopravu pitné vody kamiony po silnicích, následné skladování a další procesy v rámci distribuce ke koncovému zákazníkovi,“ dodává Martin Václavík z Lokni.

Dostupnost čisté a chutné pitné vody ve filtrovacích automatech pomáhá už dnes ušetřit miliony půllitrových PET lahví a stovky tun plastů. Jen školní automaty Lokni už ušetřily téměř 9 700 000 plastových lahví, což představuje 242 tun plastu a 556 tun emisí CO2 při jejich výrobě a dopravě. Na jeden výdejní automat na filtrovanou vodu ve školách nebo školních kampusech pak připadá roční průměrná úspora odpadního plastu ve výši 2,83 tun.

Lokni vloni utržilo 10 milionů Kč. Letos se chystá do veřejného prostoru a představí produkt pro domácnosti

Český startup Lokni, který provozuje síť chytrých filtračních stanic a automatů na filtrovanou vodu, má za sebou úspěšný rok. Jeho tržby se vyšplhaly na 10 milionů korun a počet uživatelů mobilní aplikace stoupl na 55 tisíc. Lokni provozuje své automaty již na 54 fakultách českých univerzit a svá řešení dodává do desítek firem a domácností. Letos startup cílí na tržby 17 milionů, plánuje vstup do veřejného prostoru a připravuje i variantu svého produktu pro domácnosti.

Startup Lokni vstoupil na český trh v roce 2017 s ambicí nabídnout zdravou alternativu k balené vodě, jejíž spotřeba produkuje odpadní plasty a celkově zatěžuje životní prostředí. Automaty na filtrovanou vodu, které uživatelům umožňují natočení perlivé i neperlivé filtrované vody do vlastních lahví, se poprvé objevily na ČVUT v Praze a brzy se rozšířily i na další české univerzity. Od začátku přitom startup staví na zodpovědném přístupu a minimalizaci plastového odpadu v podobě PET lahví. Těch za dobu svého působení na trhu ušetřil již téměř 10 milionů. Díky svému zaměření na udržitelnost se Lokni v roce 2019 a 2022 umístil v Top 15 projektů Asociace společenské zodpovědnosti v kategorii Cirkulární ekonomika. 

„Jen v ČR se ročně prodá přes 900 milionů litrů čisté balené vody, což představuje neskutečné množství jednorázových plastových obalů. Naším cílem je, aby se balené vody postupně prodávalo co nejméně, a tím se množství plastových obalů snížilo. Nic na naší snaze nezmění ani plánované zálohování, protože při vysoké kvalitě veřejné vody v ČR není důvod vodu vozit kamiony, balit ji do plastů a skladovat. Proto chceme motivovat lidi, aby pili zdravou filtrovanou vodu a snížili tak dopad plastových odpadů na životní prostředí,“ dodává Martin Václavík, CEO Lokni

Lokni již na 54 fakultách, postupně se dostává i do firem 

Vloni se tržby Lokni – spolu s projektem Bezpetek – vyšplhaly téměř na 10 milionů korun a letos cílí na 17 milionů. Roste i počet aktivních uživatelů aplikace, která byla uvedena v roce 2021 a dnes ji využívá 55 tisíc uživatelů. Na univerzitách, kde jsou automaty instalované, oslovují cca 150 tisíc vysokoškolských studentů, a další tisíce lidí pijí vodu z Lokni v domácnostech a firmách. Automaty se nachází například v kancelářských budovách, jako je pražské Florentinum, nebo v právě dokončovaném office centru Masaryčka. Využívá je call centrum Air France, ale i řada středních a menších firem.  

Ve veřejném prostoru Lokni staví na byznys modelu prodeje filtrované vody prostřednictvím aplikace v rámci předplatného a v budoucnu chce umožnit také jednorázové platby kartou. Na provoz a údržbu sítě mohou přispívat také partneři z řad firem, které si tak plní své ESG závazky. Partnerský model je běžný například na univerzitách, kde mají studenti většinou filtrovanou vodu zdarma právě díky partnerům projektu, kteří příspěvkem na provoz získávají prostor na LCD monitorech výdejních automatů a v bannerech mobilní aplikace, kde mohou oslovit své zákazníky či zaujmout talenty v rámci náborových kampaní. Instalace filtračních stanic Lokni ve firmách je zase nástrojem ke zlepšení celkové firemní kultury a přístupu zaměstnanců k péči o životní prostředí. Ve veřejném prostoru, jakým jsou například centra větších měst nebo terminály dálkové hromadné dopravy, financuje provoz opět prodej reklamní plochy na LCD v kombinaci se symbolickým příspěvkem uživatele. Čtvrtým modelem pak bude připravované řešení pro domácnosti. 

Filtry z aktivního uhlí 

Automaty Lokni využívají komplexní filtraci přes filtry z aktivního uhlí. Ty odstraní z vody veškeré nežádoucí chutě a pachy a odeberou všechny částice a nečistoty větší než 0,2 mikronu, které se v běžné kohoutkové vodě nachází. Díky speciálnímu ošetření vody pomocí UV světla se zlikvidují i nežádoucí bakterie a mikroorganizmy. Voda pak může být nasycena i CO2, pokud zákazníci preferují perlivou.  

Vývoj filtračních automatů Lokni probíhá kompletně v Česku, kde startup spolupracuje s českými univerzitami i institucemi, jako je např. Státní zdravotní ústav nebo Technická univerzita v Liberci. Filtry se vyrábí v Belgii, v jedné z největších specializovaných továren na filtry v Evropě.

Filtrace jako řešení zastaralých potrubí 

Lokni od svého počátku staví na zodpovědném přístupu k životnímu prostředí a snaží se vrátit Čechům „důvěru“ v kohoutkovou vodu. Její obecná kvalita je totiž nadprůměrná – mezinárodní index DALY, hodnotící klíčové parametry kohoutkové vody, nám celosvětově přisuzuje 30. příčku. Problém ovšem v ČR mohou představovat zastaralé instalace a zanesení vodovodního potrubí, které pak může ovlivňovat i výslednou kvalitu a senzorické vlastnosti vody.  Filtrační stanice tak nabízí řešení, které pomáhá bojovat s nadprodukcí plastového odpadu a zároveň dává uživatelům možnost natočit si čerstvou filtrovanou vodu do vlastní lahve.  

„Snažíme se vrátit lidi zpět k vodovodní vodě a omezit nesmyslnou přepravu té balené. Proto jdeme cestou dofiltrování kohoutkové vody v místě spotřeby, což je současný světový trend. Z dobré vody tak uděláme vodu špičkovou, která má vynikající chuť i chemické vlastnosti. Kromě zdraví a ekologie je zásadním plus také cena – za filtrovanou vodu lidé zaplatí jen zlomkem ceny balené vody, a v mnoha případech ji mají zdarma,” doplňuje Martin Václavík, CEO Lokni.  

Plány do budoucna  

Do pěti let by startup Lokni chtěl získat cca 1-5 % ze současného objemu trhu balených vod, který má momentálně velikost cca 20 miliard Kč (polovinu tvoří balená voda). Oslovit chce především veřejné instituce jako města a školy a vytvořit důvěryhodnou síť zařízení, kde si mohou lidé natočit kvalitní pitnou vodu zdarma nebo za zlomek ceny balené vody. V horizontu dvou let by pak firma chtěla expandovat do zahraničí a oslovit širší evropský trh – v hledáčku má především letiště a další terminály dálkové hromadné dopravy nebo centra větších měst.

Lokni si na PR vybral FYI Prague, společně se zaměří na témata udržitelnosti a profilaci business modelu

Český startup Lokni, který nabízí chytré filtrační systémy na kohoutkovou vodu, vstupuje do další fáze strategického rozvoje. Společnost se již úspěšně etablovala v akademické sféře – v prostorách kampusů univerzit – a nyní chce se svým řešením oslovit i veřejný sektor a komerční B2C prostředí. S ucelenou strategickou komunikací mu pomůže agentura FYI Prague.

Startup Lokni vyvíjí vlastní unikátní řešení na filtraci vody, které od roku 2017 dodává na české univerzity. Automaty aktuálně provozuje na 54 fakultách a využívají je i desítky firem, přičemž aplikace Lokni má již 55 tisíc uživatelů. V letošním roce chce firma vstoupit i do veřejného prostoru a připravuje také B2C variantu svého produktu. 

Lokni vstoupil na trh s cílem nabídnout zdravou alternativu k balené vodě, jejíž spotřeba vede k nadprodukci plastového odpadu a výrazně tak zatěžuje životní prostředí. Spolupráce Lokni s FYI Prague se tak zaměří především na vyhledávání příležitostí a komunikaci klíčových ESG témat s využitím relevantních stakeholderů a spoluprací s institucemi jako například SZÚ. 

„Kromě akademické sféry chceme v letošním roce oslovit také další veřejné instituce a firmy, proto jsme hledali PR partnera, který má zkušenosti nejen se startupy, ale i veřejným sektorem. FYI Prague nás zaujali svým kreativním přístupem a schopností podívat se na komunikaci opravdu komplexně,“ dodává Martin Václavík, CEO Lokni.

Kromě ESG témat bude jedním z komunikačních cílů přiblížení samotného modelu fungování startupu. Ten v podobě sekundárního byznys modelu staví také na pronájmu reklamní CLV plochy u automatů, díky kterému mají uživatelé univerzit či jiných uzavřených kampusů vodu zdarma či za mírný poplatek. Náklady na provoz pak hradí partner, který může reklamou oslovit své zákazníky či uživatele. Firemní instalace zase přinášejí zajímavý benefit pro zaměstnance, a pro společnosti zároveň způsob, jak plnit jejich ESG závazky z hlediska omezování plastových obalů.

„Líbí se nám celková filozofie značky Lokni, která dává smysl a snaží se svým produktem zlepšit veřejný prostor. Navíc za ní stojí lidé, kteří projektu skutečně věří a vše dělají s neskutečným zápalem. Věřím, že společně dokážeme posunout značku zase o kus dál,“ komentuje Jan Řezáč z FYI Prague.

V nejbližších měsících plánuje Lokni vstoupit do veřejného prostoru. Lidem tak přinese benefit v podobě zdravé kohoutkové vody s počátečním kofinancováním provozu a firmám pak rozšiřující se síť CLV reklamních ploch.