Změny mobilní práce ve zdravotnictví vzhledem k bezpečnosti

Neil Bramley, ředitel divize B2B Client Solutions, Toshiba Northern Europe, komentuje stav bezpečnostních strategií zdravotnických organizací a možnosti využití nových IT technologií.

Nové technologie mění způsoby práce v různých odvětvích průmyslu. Předpokládá se, že počet mobilních pracovníků vzroste z 1,45 miliardy v roce 2016 na 1,87 miliardy v roce 2022. To představuje 42,5 % světové pracovní síly. Výjimkou není ani oblast zdravotní péče. Globální trh mobilních řešení v oblasti zdravotní péče předpokládá, že do roku 2022 dosáhne roční míry růstu 28,3 %.

Většina organizací již zvážila výhody, které může mobilní práce přinést a stanovila příslušnou strategii. Podle studie EY přešlo již více než 50 procent firem na režim, při kterém je mobilní práce vykonávána denně. Rychle se rozvíjející technologické inovace a nástup internetu věcí (IoT) však přináší potřebu průběžné revize stanovených postupů a pravidel.

Hrozby bezpečnosti ve zdravotnictví

Nárůst práce mimo kancelář a zvyšující se množství dat vytváří více příležitostí k počítačové kriminalitě. Průměrné roční náklady zdravotnických organizací v souvislosti s kyber útoky činí 12,87 milionu dolarů (9,26 milionů liber). Zdravotnictví je tak s těmito náklady na pátém místě ze všech průmyslových odvětví, a to především kvůli správě citlivých údajů o pacientech. Čím více dat se zpracovává a čím více bodů k nim může přistupovat, tím je riziko větší. Důkazem toho je meziroční nárůst evidovaných bezpečnostních incidentů, který podle McAfee dosahuje ve zdravotnickém sektoru 211 %.

Bezpečnost dat bude v roce 2018 důležitou prioritou, kterou dále zdůrazňují směrnice GDPR. Důležitost bude kladena na zabezpečení především mobilní práce. 55% evropských organizací plánuje letos iniciativy zaměřené na prevenci ztráty dat a na nová řešení, jak například využití mobilních zero klientů. Tyto nástroje pomáhají eliminovat hrozbu úniku dat ze samotných zařízení, a přitom umožňují přístup k citlivým informacím, které jsou uloženy na centrálním serveru. Taková řešení se mohou v mobilní strategii pro rok 2018 prokázat jako zásadní.

Způsoby využití a přístupu k datům

Kromě bezpečnosti, která je v současnosti nejvýznamnějším problémem v oblasti informačních technologií, je také diskutována oblast zvýšení efektivity a produktivity mobilní práce. Dosavadní cloudová řešení slouží zdravotnickým organizacím jako škálovatelná a nákladově efektivní metoda správy citlivých dat o pacientech a dalších stranách. Proto vzrůstá důležitost správného a funkčního využití cloudu.

Očekávaný příchod 5G povede k dalšímu rozmachu IoT. Zdravotnictví musí být připraveno na další navyšování množství dat. Aby se uvolnilo zatížení, které tato data přinesou do cloudových služeb, stále více organizací integruje do své mobilní infrastruktury speciální rozhraní. Zpráva společnosti BI Intelligence na tento trend poukazuje a odhaduje, že 5,6 miliardy firemních zařízení bude do roku 2020 využívat pro sběr a zpracování dat edge computing. Organizace tak zvýší kvalitu zpracování dat na okraji sítě a sníží pravděpodobnost jejího přetížení. Mobilním pracovníkům, např. praktickým lékařům, pomůže tento krok naplnit předpisy a také jim umožní například průběžně zaznamenávat poznámky z vyšetření.

Otevřená cesta pro nositelná zařízení

S nástupem edge computing souvisí také nositelná zařízení. Podle ABI Research se jejich využití zvýší do roku 2021 na 154 milionů kusů. Organizace si uvědomují, jak mohou tyto technologie využívat ke zvýšení produktivity při mobilní práci. Společnost Accenture tvrdí, že do roku 2020 bude 91 % poskytovatelů řešení v oblasti zdravotní péče nabízet zákazníkům nositelná zařízení jako součást jejich nabídky IoT. Například inteligentní brýle s podporou Assisted Reality (AR) mohou být používány lékaři k zaznamenávání informací v reálném čase během vyšetření.

I když většina organizací již začala využívat mobilními práci, jejich procesy se zásadně liší. Verizon’s Mobile Security Index 2018 uvádí, že 35 % zdravotnických organizací oznámilo v uplynulém roce ztrátu dat nebo bezpečnostní problém mobilních zařízení a 41 % připouští, že se vystavují riziku narušení bezpečnosti kvůli zvýšení výkonnosti organizace. Vytváření, správa a udržování bezpečných IT strategií je nyní mnohem složitější než kdykoli předtím, od výběru důvěryhodných zařízení až po integraci bezpečnostních řešení na míru. Proto je pro vedoucí pracovníky IT důležité, aby neustále revidovali architekturu a integrovali správná řešení pro zajištění bezpečnosti, produktivity při zachování mobility.

Neil Bramley, Toshiba