SMS zprávy svým obyvatelům rozesílá už desetina obcí

Přes deset procent českých obcí nabízí svým obyvatelům možnost přihlásit se do obecního SMS servisu. Občané tak mají možnost získat pomocí hromadně rozesílaných SMS okamžité informace o hrozících rizicích, jako je například náledí, přicházející sněhová kalamita nebo zhoršená kvalita ovzduší. Často však o této možnosti nevědí. Vyplývá to z odhadů společnosti Neogenia, provozovatele největší tuzemské komunikační brány neoGate, která je zapojena například do systému krizového řízení Odboru bezpečnosti a krizového řízení Hlavního města Prahy.

Některý ze systémů pro hromadné zasílání zpráv již využívá přes šest set obcí. Počet zpráv rozesílaných obcemi se meziročně zvedl zhruba o patnáct až dvacet procent, nově zapojených obcí je asi desetina. Servis však doposud využívá pouze zlomek obyvatel. Důvod je jednoduchý – lidé často o možnosti zapojit se do systému nevědí. Přitom stačí požádat obecní samosprávu, aby jejich číslo zanesla do obecní databáze.

SMS zprávy nemusí sloužit pouze pro varování před nebezpečím, ale mohou také informovat občany o dění v obci – obsah zpráv záleží pouze na obecní samosprávě.
„Obrovskou výhodou SMS zpráv oproti například obecnímu rozhlasu je fakt, že informaci obdržíte i v případě, kdy se nenacházíte na území obce,“ vysvětluje Ondřej Švrček, ředitel společnosti Neogenia. „Na rozdíl od obecních e-mailů pak nemusíte vlastnit smartphone ani být připojeni k internetu, nehrozí, že by k vám zpráva nedorazila například kvůli spamovému filtru. Informaci dostanete okamžitě, jakmile ji starosta odešle.“

V případě lokálního ohrožení je navíc možné rozesílat SMS zprávy zacílené na konkrétní území. Taková zpráva pak přijde na všechna čísla v dané oblasti. Takto lze varovat obyvatele v případě náhlého nebezpečí.

Starostové však SMS zprávy používají také pro komunikaci se svými obyvateli – například ve formě ankety nebo průzkumu.
„Pomocí SMS zpráv lze třeba během chvíle zjistit nejvhodnější termín pro umístění kontejneru na odpad nebo se informovat o poptávce provozu mateřské školy v průběhu prázdnin – to vše v ceně desítek haléřů za jednu rozeslanou zprávu,“ zakončuje Švrček.

NeoGate je největší komunikační bránou v České republice. V rámci SMS rozesílek odbaví zhruba dvanáct procent celkového trafficu obchodních (tedy marketingových, notifikačních a informačních) SMS zpráv. Vedle Hlavního města Prahy patří mezi její klienty například Plzeňské městské dopravní podniky nebo Krajský soud v Praze. Kromě SMS brány nabízí také lokalizační SMS a systém Voice pro rozesílání hromadných hlasových interaktivních zpráv.