Třetinu potravin z obchodů Češi vyhodí. Dle Petra Vyhnálka mění nakupování online tento trend k lepšímu.

Plýtvání potravinami je celosvětovým problémem. Podle údajů OSN končí v popelnicích na celém světě ročně více než miliarda tun jídla – tedy asi třetina všech vyrobených potravin. V České republice je to podle evropské organizace STOA asi 70 kg na osobu. Jedna domácnost s dítětem tak v přepočtu tratí asi 20 000 korun ročně.

 • Česká domácnost za rok vyhodí potraviny za 20 000 Kč, tedy kolem 1 700 Kč měsíčně.
 • Cena průměrného nákupu v supermarketu je 600 Kč; zásobovací nákupy dosahují hranice 5 000 korun; potraviny v hodně 30 % z těchto částek často končí v koši.
 • Online nakupování potravin oslavilo v ČR rok a je stále oblíbenější, zejména kvůli úsporám financí i času.

Objem znehodnocených potravin v českých domácnostech trvale roste od 90. let a kromě krátké pauzy v době ekonomické krize se ustálil přibližně na hodnotě 1 700 Kč měsíčně na domácnost, což nyní zhruba odpovídá evropskému průměru.

„Nárůst plýtvání potravinami přichází většinou s boomem supermarketů a dobrou dostupností potravin. V takovou chvíli se racionální nákupní chování mění na konzumní,“ uvádí Petr Vyhnálek, šéf Kolonial.cz. „Průvodním jevem konzumního chování pak bývá celá řada zlozvyků – především neadekvátní frekvence nákupů, nedostatečné plánování v kuchyni a špatné skladování potravin.“

Tyto jevy stojí za zhruba 3/4 všech znehodnocených potravin, zbylou čtvrtinu pak tvoří snížení trvanlivosti potravin způsobené přímo prodejcem. Nyní by však mohla přijít změna, a to především díky nastupujícímu trendu nakupování potravin online.

„Nákup potravin online přináší několik pozitivních obratů. Omezuje například impulsivní nákup zbytných položek, zároveň podporuje plánování nákupů a s ním spojené plánování provozu domácnosti,“ říká Vyhnálek.

Velkou roli ve vzrůstající popularitě online nakupování potravin hrají také úspory za pohonné hmoty a čas, který by musel člověk strávit přímo na nákupu. Online služby, které vozí potraviny do druhého dne, navíc garantují vyšší čerstvost potravin, než je běžným standardem v supermarketech. Proto Kolonial.cz přebírá čerstvé zboží od dodavatele těsně před kompletací objednávky.

„Online nakupování má spolu s návratem k domácímu hospodaření potenciál plýtvání potravin významně omezit,“ věří Vyhnálek. „Racionální přístup k nákupům už nyní odkáže ušetřit v běžné domácnosti více než tisícikorunu měsíčně.“

Jak domácnosti plýtvají potravinami

 • 1 700 Kč měsíčně – stojí průměrně znehodnocené potraviny
 • asi 450 Kč měsíčně – lze ušetřit správným skladováním
 • asi 475 Kč měsíčně – lze ušetřit, pokud nebudeme nakupovat impulzivně
 • asi 375 Kč měsíčně – ušetříme při správném plánování jídelníčku
 • asi 400 Kč měsíčně – takovou cenu mají potraviny, které již nakoupíme znehodnocené špatným skladováním prodejce

Úspora při nakupování online

 • 4-7 hodin týdně – ušetříme, pokud objednáme potraviny po internetu
 • 20-25 kg týdně – nemusíme nosit, pokud nám nákup přivezou až do kuchyně
 • průměrně 40 km měsíčně najezdí ve velkém městě rodina po nákupech
 • asi 120 km měsíčně najezdí rodina při nákupech potravin v příměstské oblasti
 • asi 300 km měsíčně najezdí rodina při nákupech potravin v regionu

ryze money-tin-1421115 Kolnial_nakup