Toshiba plánuje růst a zaměření na evropský trh byznysových PC

Toshiba Europe GmbH představila svou strategii pro příští finanční rok. Jejím cílem je upevnění a růst postavení společnosti v oblasti trhu výpočetních technologií.

„S více než 30 lety zkušeností na trhu profesionálních zařízení máme řešení obchodních výzev a řízení efektivity v naší DNA,“ konstatuje Maki Yamashita, viceprezident B2B PC společnosti Toshiba Europe GmbH. „Loňský rok se nesl ve znamení nových směrů ujištění, že jsme připraveni vstoupit na nejlepší možné pozice, které nám pomohou rozvíjet se v konkurenčním prostředí. Zaměřili jsme se na položení základů struktury, která nám dává prostor pro navázání lepších vztahů s našimi partnery i koncovými uživateli. Tato oblast je nesmírně důležitá pro formování směru našich řad stávajících i budoucích specializovaných řešení pro společnosti. Podnikli jsme kroky, které nám za předpokladu úplné kontroly nad procesy návrhu a výroby pomohou dosáhnout cíle.“

Současnost a partnerství

V uplynulém roce se Toshiba zaměřila na střední a velké společnosti a zacílila na posílení vztahů s partnery a koncovými uživateli prostřednictvím nových prodejních a marketingových aktivit. Poslední z nich je celoevropská kampaň Make IT Work, která byla koncipována tak, aby zdůraznila silnou pozici společnosti v kontextu nových nároků dnešního byznysového prostředí a zároveň představila širokou a různorodou řadu podnikových řešení.

V příštím roce se Toshiba bude soustředit na budování a rozšiřování strategické podpory a kontaktů se svými partnery a také se stávajícími i potenciálními zákazníky. Tři čtvrtiny evropských obchodních týmů se nyní zaměřují na navazování kontaktů přímo s koncovými uživateli s cílem posílit vztahy a získat bezprostřednější a přímou zpětnou vazbu ohledně problémů, kterým podniky aktuálně čelí. Také celoevropské call centrum Toshiby, které bylo otevřeno v roce 2015, se bude více věnovat přímé komunikaci s potenciálními klienty z oblasti korporací a středních podniků. Předpokládá se, že získané poznatky pomohou koordinovat nové obchodní příležitosti a usnadní cestu k novým partnerstvím společnosti Toshiba. Závazek společnosti Toshiba zasvěcený silnějšímu zaměření na distribuční strategii utužováním klíčových partnerských vztahů v Evropě bude v následujícím období zásadním úkolem.

Zároveň s udržováním a rozšiřováním počtu zákazníků z řad středních firem a korporací bude Toshiba se svým řešením oslovovat vládní instituce a oblasti vyššího vzdělávání a veřejného sektoru v zemích, ve kterých má již nyní silné postavení, jako je Velká Británie, Španělsko a Nizozemsko.

„Věříme, že investice, na které jsme se zaměřili napříč regionem EMEA, vytvářejí dobré podmínky pro růst našeho podnikání v oblasti firemních PC, která je naším klíčovým odvětvím,“ dodává Maki Yamashita. „Jsme přesvědčeni o síle naší obnovené strategie a usilujeme o dvouciferný růst napříč těmito vertikálami.“

Agilita od konstrukce do výroby

Další potenciál vidí Toshiba Europe v rozšíření své působnosti do oblastí střední a východní Afriky, která bude jednou ze čtyř strategických obchodních a výpočetních základen v globální organizaci.

Společnost také plánuje aktivnější přístup k vývoji a výrobě produktů navrhovaných a vyráběných zcela in-house. Nové notebooky jsou nyní vyráběny ve vlastní továrně Toshiba v Hangzhou v Číně, což umožňuje plnou kontrolu nad designem a kvalitou v každé fázi výrobního procesu.

„Továrna v Hangzhou nám umožňuje mít plně pod kontrolou kvalitu, design, funkčnost a bezpečnostní prvky implementované v našich výrobcích. Z toho těží naši partneři i zákazníci – a to jak z hlediska urychlení procesu uvádění produktů na trh, tak i z pohledu bezproblémové výroby. Díky tomu můžeme nabídnout zákazníkům mimo jiné bezkonkurenční bezpečnostní řešení,“ říká Maki Yamashita. „Abychom například eliminovali útoky na zařízení zvenčí, implementujeme do nich vlastní BIOS.“

Toshiba vytvořila speciální evropský tým, který bude na základě rozsáhlého výzkumu a vývoje podporovat zavádění nových podnikových řešení na trh a vytvářet nové možnosti podpory zákazníků.

Portege-Z20t-B_life-style_06  Tecra Z40-01_Z_Screen