Toshiba Mobile Zero Client: vyšší úroveň firemní bezpečnosti a správy mobilních zařízení

Toshiba Europe GmbH dnes představila nástroj Toshiba Mobile Zero Client (TMZC). Jedná se o řešení, které umožňuje společnostem a jejich zaměstnancům provádět všechny IT operace s daty uloženými mimo zařízení. Tento způsob práce nabízí IT týmům vysokou úroveň bezpečnosti, mobility a správy všech zařízení i dat.

TMZC umožňuje přistupovat k vlastní pracovní či domácí virtuální ploše bez nutnosti operačního systému nebo dokonce pevného disku. Uživatelé mohou pracovat i s daty, která nejsou uložena lokálně. Všechny funkce a data jsou k dispozici díky virtuálním desktopovým nástrojům založeným na cloudu (VDI), což eliminuje možnost ukládání škodlivého softwaru v zařízení a minimalizuje riziko zneužití dat v případě odcizení nebo ztráty notebooku. Díky kompatibilitě s existující IT infrastrukturou mnoha firem poskytne TMZC jednoduchý proces instalace a zároveň umožní zaměstnancům pracovat na počítači bez zanechání digitální stopy.

TMZC je k dispozici pro široké spektrum businessových notebooků Toshiba, které splňují základní potřeby společností, jako jsou bezpečnost, spolehlivost, konektivita a snadná správa. Podporuje bezpečné ukládání dat mimo zařízení, a to u všech nejnovějších řad notebooků. S využitím vlastního BIOSu společnosti Toshiba, který byl vyvinut a vyroben in-house za účelem zamezení neoprávněného přístupu třetích stran, poskytuje TMZC další přidanou ochranu. Zero client BIOS se připojuje k serveru prostřednictvím ověřování a odmítá jakýkoli pokus o bootování z externích zařízení nebo neoprávněných sítí.

Proces zabezpečení firemních dat je prioritou zejména středních firem a korporací. Přesto musí umožňovat plnohodnotnou efektivní a mobilní práci. TMZC eliminuje problémy se zabezpečením, které mohou vznikat při používání řešení tenkých klientů a jiných aktuálně dostupných řešení, to vše bez omezení dostupných funkcí a možností zařízení.

„Používání tenkých klientů nabízí firmám flexibilitu v oblasti ukládání a přístupu k datům, a tak i vyšší produktivitu zaměstnanců. Tato řešení mají ale často svá rizika,“ komentuje Tim Jaekel, Head of B2B PC Product Management společnosti Toshiba Europe GmbH. „Pokud jsou například klíčová data organizace uložena přímo v zařízení a vyžadují autorizaci údaji, které jsou také nahrány v daném přístroji, stávají se informace velice zranitelnými. Tenký klient vyžaduje kromě toho instalaci a jeho operační systém startuje na samotném zařízení, což je v rámci většího firemního portfolia produktů časově i finančně náročné.”

Kontrola, šetření nákladů a bezpečnost v mobilní éře

Společnosti, které budou uvažovat o využití řešení Mobile Zero Client, mohou využít odborných konzultací společnosti Toshiba a jejích partnerů, aby v rámci přechodu zajistily zaměstnancům plnohodnotný přístup ke všem požadovaným dokumentům a funkčnost veškerého softwaru. Díky efektivní možnosti správy koncových bodů mohou IT oddělení centrálně řídit přístupová práva k různým datům a programům a předcházet jejich zneužití a poškození majetku společností.

Na rozdíl od tenkých klientů a dalších aktuálně dostupných řešení umožňuje TMZC podporovat mobilní práci bez obav z bezpečnostních rizik. To dovolí zaměstnancům produktivní a efektivní práci odkudkoli a společnostem zase podporu pružné pracovní doby. Firmy uspoří náklady, protože budou moci zmenšit plochu kancelářských prostor a snížit výdaje za nájmy, spotřeby energií, nákup zařízení i údržbu.

V kombinaci s nejnovějšími firemními notebooky Toshiba přináší TMZC další bezpečnostní prvky již od okamžiku zapnutí. Služba kontroly bootování Toshiba je postavena na bezpečných a spolehlivých datových centrech Microsoft Azure. Zabraňuje spuštění ztracených či odcizených notebooků a činí je dále nepoužitelnými, protože na nich není možné spustit nebo nainstalovat tradiční operační systémy. Ověření se spouští vždy při startu a také v pravidelných intervalech během práce. V případě nesprávné autorizace umožňuje okamžité vzdálené vypnutí.

Řešení na míru a jednoduchá integrace

TMZC je flexibilní řešení, plně funkční na platformách Citrix a VMware. Díky tomu jej lze snadno integrovat do stávajících IT infrastruktur. TMZC lze instalovat v rámci stávajících počítačových sítí. Zvyšuje jejich bezpečnost a také eliminuje potřebu nákladných investic.

„Toshiba Mobile Zero Client zvyšuje bezpečnost a možnosti všech moderních středních firem a korporací. Jedná se o nákladově efektivní řešení s nejlepšími možnostmi správy na trhu,“ dodává Tim Jaekel. „Uvedením TMZC vycházíme vstříc stále se vyvíjejícím požadavkům dnešního trhu. S třicetiletými zkušenostmi v tomto odvětví chápeme, že každá společnost je jiná a má rozdílné potřeby a rozpočty. TMZC reaguje na požadavky našich zákazníků na flexibilitu a bezpečnost a naplňuje různé individuální potřeby společností.“

Uvedené řešení je již konzultováno se zákazníky společnosti Toshiba v různých průmyslových odvětvích, včetně těch, ve kterých jsou nároky na zabezpečení a funkčnost nejvyšší. Toshiba vyvíjí v současné době další nadstavby, s nimiž bude možné připojení prostřednictvím sítě LTE. Tento krok ještě více zvýší úroveň funkčnosti a možností.Toshiba Mobile Zero Client_EN_Benefits Toshiba Mobile Zero Client_EN_Process