Politické preference obyvatel mají vliv na kvalitu roznosu předvolebních materiálů

Předvolební letáky, osobní dopisy předsedů stran, ale také antikampaňové materiály v celkové ceně několika desítek milionů korun zvedly skokově váhu neadresně distribuovaných materiálů o stovky tun. Takovýto nárůst s sebou logicky přinesl celou řadu rizik a problémů. Auditorská společnost Fresh Revolution, zabývající se nezávislou kontrolou neadresné distribuce, vyhodnotila kvalitu roznosu letáků a reklamních tiskovin v období předcházejícím předčasným volbám do poslanecké sněmovny. A došla k zajímavým zjištěním.

Přestože se v rámci předvolební kampaně kvalita distribuce pohybovala kolem 85 % (což není výrazně méně, než kolik činí celoroční průměr), pouze politické materiály vykazují chybovost výrazně vyšší. Kontroly provedené v období pětačtyřiceti dnů bezprostředně před volbami ukazují, že chyby byly nalezeny až u 35 % kontrol, přičemž kritických roznosů bylo asi 18 %. Vina však pravděpodobně nemusí ležet pouze na distributorovi – na vysoké chybovosti se podepsaly také politické preference obyvatel jednotlivých kontrolních míst.

„Velmi často se stává, že politický leták do schránky nedorazí kvůli vyhraněnému názoru roznášející osoby. Ta leták neredistribuuje z čistě politických pohnutek – chce uškodit straně, která je v rozporu s jejím politickým smýšlením,“ uvádí Ondřej Prokop, obchodní ředitel Fresh Revolution. „Stejně se často chovají také obyvatelé domů se sdílenými stránkami. Letáky likvidují dříve, než si jich ostatní sousedé všimnou. Takovouto chybu v distribuci je třeba pečlivě identifikovat, aby nebyl distributor penalizován neoprávněně.“

Prokop však dodává, že politické materiály se při roznosu potýkaly také s běžnými problémy, které jsou běžné pro jednorázové roznosy: „Často se stane, že malý letáček zapadne do jiného materiálu, případně jej distributor neroznese vůbec. Zejména v případě, kdy váha roznášených materiálů přesahuje fyzické schopnosti distributorů, bývá upřednostněn roznos pravidelných letáků řetězců. Ty jsou totiž ve valné většině případů kontrolovány a distributoři to vědí.“

Fresh Revolution také bezplatně kontroloval roznos letáků hnutí Rekonstrukce státu. Jednorázová distribuce 4 milionů letáků do domácností po celé ČR byla podle organizátorů největší politickou lobbovací akcí v dějinách Česka. Konkrétně v tomto případě byla zjištěna chybovost 36 %, kritické roznosy byly zjištěny ve 14 % případů.

Díky kontrolám nezávislých auditorů se podařilo v předvolebním období zachránit několik desítek tun materiálů. „Pokud to kampaň umožnila, byl na základě smlouvy klientovi zajištěn nový roznos. Těsně před volbami, kdy by nový roznos neměl smysl, pak dostal klient finanční kompenzaci,“ dodává Prokop.