Obchodní dům Kotva představuje nový zákaznický magazín Kotva Style

Zvýšit povědomí o značkách, které obchodní dům nabízí, prokázat odbornost jednotlivých prodejců, ale také zákazníkům přiblížit některé z méně známých služeb obchodního domu. To vše je cílem nově představeného zákaznického magazínu Kotva Style, určeného pro vyšší střední zákaznický segment. První číslo o rozsahu 32 stan vychází v červnu.

Obsah čísla je tvořený redakčními články, produktovými tipy i odbornými radami jednotlivých prodejců. Důležitou součástí jsou také zákaznické slevové kupony.
„Při tvorbě prvního čísla magazínu Kotva Style jsme se inspirovali především aktuální podobou britských zákaznických časopisů,“ uvádí Jaroslav Petrů, generální ředitel obchodního domu Kotva. „Chtěli jsme, aby magazín měl skutečnou přidanou hodnotu. Kromě poutavých informací tak přináší i celou řadu jasných zákaznických benefitů, které je možné uplatnit přímo při nákupu.“

Magazín je uvažován jako sezonní s půlroční periodicitou. Jeho distribuce bude zajištěna na infocentru obchodního domu, při nákupu u jednotlivých prodejců, pomocí webových stránek, ale také prostřednictvím hostesek v okolí náměstí Republiky a na třech nejvytíženějších stanicích pražského metra. První číslo vychází v nákladu 7000 kusů s očekávaným dotiskem.

Magazín je ke stažení zde.