Neplacení výživného byl loni druhý nejrozšířenější trestný čin. Je třeba zjednodušit vymáhání.

Asi 400 000 dětí žije v neúplných rodinách, 93 % ve výhradní péči matky.  Z toho jedna třetina na hranici chudoby. Důvodem je nejčastěji skutečnost, že partner, který o dítě nepečuje, neplatí zákonem přiznané výživné, případně platí jen jeho malou část. Zákon dlouhodobě nerespektuje skoro 40 % partnerů s povinností výživného, díky čemuž je neplacení alimentů 2. nejčastější trestný čin v České republice. Podle statistik Policie České republiky bylo v roce 2015 zjištěno 12 089 případů. Asociace neúplných rodin upozorňuje, že situace je alarmující.

Podle Asociace neúplných rodin je neplacení výživného způsobeno především nízkou vymahatelností zákonné povinnosti. Matky často odradí již samotné vysoké vstupní náklady na právní zastoupení a následné zálohy na náklady exekuce zvláště s přihlédnutím k faktu, že úspěšnost exekucí je velmi malá – asi 5 % u soudních vykonavatelů a 40 % u soudních exekutorů. I díky tomu je výše celorepublikového dluhu na výživném přes 13 miliard korun.

„Výše průměrného dluhu na dítě dosahuje astronomické částky 80 000 korun. Tato částka se navíc neúročí,“ uvádí Petr Sýkora, předseda Asociace neúplných rodin. „Průměrná délka vymáhání dluhu exekutorem je dva roky, teprve poté matka dostane to, co jí ze zákona náleží. Realita však bývá leckdy jiná a matka často peníze v plné výši neuvidí nikdy. Za takových podmínek je pro mnoho matek vymáhání finanční spoluúčasti partnera velkým rizikem, které s ohledem na stres, časovou i finanční náročnost nechce podstoupit.“

Podle Asociace neúplných rodin se i z tohoto důvodu do vymáhání výživného nepustí 40 – 50 % matek a otců. Asociace i z toho důvodu varuje před takzvaným „zálohovým výživným“, kdy by v určitých případech výživné hradil stát. Situace by totiž paradoxně pomohla spíše dlužníkům.
„Cílem Asociace je naopak pomoci posílit možnosti vymáhání výživného pro matky a otce a odstranit největší psychologické a ekonomické bariéry, které jim momentálně brání,“ uvádí Sýkora. „Zároveň výrazně zvýšit motivaci vymoci výživné ze strany exekutorských úřadů. Rostoucí počet úspěšných exekucí dlužníků na výživném a zvýšení priority, se kterou se jim budou exekutoři věnovat, totiž výrazně změní způsob, jak se dlužníci ke svému závazku staví. Tedy že neplacení výživného je pro ně v současnosti v podstatě jednodušší, než spolupráce a domluva s partnerem.“

O Asociaci neúplných rodin

Asociace neúplných rodin z. s., vznikla v roce 2011, aby chránila zájmy neúplných rodin a partnerů, kteří se po rozvodu nebo rozchodu se svou rodinou ocitli ve svízelné životní situaci. Zaměřuje se především na sociálně-právní poradenství a informování společnosti o problémech, které se neúplných rodin týkají – především rozvodové problematiky, finančních a majetkových problémů nebo neplacení výživného.

Cílem asociace je změnit současné společenské a zákonné podmínky tak, aby se minimalizovaly problémy vyplývající z rozpadu rodiny.

loving-moments-1245598 a-mother-s-love-1504978 close-to-me-1438862 logo_anr

 

Zdroj fotografií – www.sxc.hu