Největší asistenční program pro samoživitele VašeVýživné.cz vyplácí rodičům měsíčně již 5 milionů korun. Budeme se snažit, aby to bylo ještě víc, říkají autoři

Již tři roky pomáhá největší český asistenční program VašeVýživné.cz rodičům samoživitelům s problematikou neplacených alimentů. Nyní se mu podařilo pokořit důležitou metu. Poslední půlrok měsíčně posílá zapojeným rodičům už více než pět milionů korun. V průměru se pak jedná u rodičů, kde bylo vymáhání úspěšné, o tisícikorunu na hlavu. Autoři programu to považují za jasný důkaz, že digitalizace sociální agendy může úspěšně fungovat i v Česku. Cílem programu je především pomoci s vymožením dosavadních dluhů na výživném a zajištění pravidelných plateb samoživitelům ze strany povinných.

Podle ředitelky programu Ivety Novotné se jedná o důležitý posun vpřed, jakkoli se pro laika mohou zdát hodnoty nízké. Pozitivní je především růst průměrného vyplaceného výživného, které nyní pokrývá již 50 % průměrné měsíční dlužné částky. V praxi to sice znamená, že dluh i nadále narůstá, nicméně polovičním tempem, protože polovinu z něj se již daří umořovat.

„Za tři roky se nám podařilo dosáhnout efektivnější práce se zapojenými exekutory a právníky. Sdílením informací dokážeme volit lepší metody, svou roli hraje i digitalizace agendy, která umožňuje například periodický přezkum případů. Díky tomu lze docílit výrazně lepších výsledků než v případě vymáhání po vlastní ose,“ uvádí Novotná. Podle Novotné chtějí tvůrci programu průměrnou hodnotu ještě navýšit.

„Ideální situace bude, když se podaří zajistit pro rodiče vymožení dosavadního dluhu a zajištění měsíční platby, která jim náleží.  To samozřejmě nelze zajistit stoprocentně, ale podnikáme kroky k tomu, aby co největší počet povinných bral svou odpovědnost vážně. K tomuto cíli vede ještě dlouhá cesta a pravděpodobně ho nepůjde dosáhnout bez legislativní úpravy na základě širší diskuze. Hodně tlačit chceme i na exekutory,“ říká Novotná a zároveň dodává, že situaci by mohla zkomplikovat například diskutovaná teritorialita exekutorů. Tím by program ztratil svou dobrou vyjednávací pozici a musel by se naopak podřídit pravidlům jednotlivých exekutorských kanceláří.

Novotná však zároveň upozorňuje, že je i nadále obrovské množství případů, kde není možné běžnou soudní cestou zajistit ani korunu. Jedná se buď o chronické neplatiče, zatížené větším množstvím exekucí, anebo ty povinné, kteří se dokázali formálně zbavit svého majetku.
„Bohužel na zhruba 7 % dlužníků zatím nemáme páky ani my. Na druhou stranu tak dokážeme velmi kvalitně identifikovat případy, které by měly spadnout do sociální sítě státu a pro které má smysl například zálohované výživné. Dávka tak nebude vyplácená lidem, kteří se nepokusili soudní cestou peníze získat,“ zakončuje Novotná.

Na program VašeVýživné.cz se od roku 2016 obrátilo již přes 20 000 rodičů a je tak největší organizací sdružující samoživitele, jimž partner nehradí výživné. Provozuje ho nezisková organizace Asociace neúplných rodin. Program využívá unikátní mechanismus správy zakázek na bázi přidělených asistentů, kteří na dálku pomáhají řešit jednotlivé případy.