Nejprogresivnější české firmy a veřejné instituce se sejdou na třetím ročníku konference IDC IOT FORUM 2017 zaměřené na internet věcí

Na Výstavišti v Praze Holešovicích proběhne 19. října, tedy tento čtvrtek, 3. ročník konference IDC IoT Forum. Konference se věnuje rozvoji internetu věcí v České republice – jednomu z hlavních současných trendů v digitalizaci a automatizaci průmyslu, energetiky, dopravy, zdravotnictví, provozu měst a obcí i domácností. Konference, kterou pořádá mezinárodní analytická a poradenská společnost IDC, se zúčastní zástupci významných českých podniků, veřejné správy, nezávislí odborníci a analytici i zástupci dodavatelských firem.

Vedle prezentací projektů internetu věcí (IoT) realizovaných v české podnikové i veřejné sféře budou v Pavilonu E Výstaviště Praha k vidění i praktické ukázky využití technologií IoT. Na závěr programu budou vyhlášeni vítězové a předány ceny prvního ročníku soutěže IDC IoT Awards o nejpřínosnější, nejprogresivnější a nejnápaditější tuzemské projekty internetu věcí.

Internet věcí, tedy automatizované systémy, které propojují různé přístroje, zařízení a čidla a vyhodnocují získaná data, nachází stále větší uplatnění v mnoha oborech lidské činnosti. Pomáhá automatizovat provoz, šetřit náklady na údržbu, optimalizovat dopravu, usnadňovat chod domácností i vracet lidem zdraví. Potenciální přínos internetu věcí si začíná uvědomovat stále větší počet podniků a organizací, o čemž svědčí stoupající počet realizovaných projektů. Česká republika v tomto ohledu dokonce patří mezi středoevropské premianty.

Na konferenci IDC IoT Forum se představí mimo jiné chytré město Kolín, mobilní aplikace Záchranka nebo robotické centrum Rehabilitačního ústavu Kladruby. Proběhne i odborná diskuse o konkurenčních komunikačních technologiích a možnostech standardizace.

„Podniky ve střední a východní Evropě stále více investují do internetu věcí a mnoho jich v krátkodobém horizontu plánuje investice zvyšovat,“ říká analytik společnosti IDC Milan Kálal, který vede výzkumný program zaměřený na internet věcí. „Výsledky průzkumu, který jsme nedávno provedli, potvrzují, že zdejší podniky a organizace z hlediska tempa růstu výdajů na internet věcí drží krok se světem. Česká republika se mezi zeměmi střední a východní Evropy objemem investic do internetu věcí umístila na třetím místě.“

O soutěži IDC IoT Awards 2017

Soutěž IDC IoT Awards je jediný nezávislý program ocenění českých projektů internetu věcí (IoT). Jejím cílem je ocenit nejpřínosnější, nejprogresivnější a nejnápaditější projekty a je otevřená subjektům z veřejné i soukromé sféry – firmám všech oborů, výzkumným centrům, nezávislým vývojářům, univerzitám, organizacím veřejné správy a dalším. Vyhlášení vítězů, které vybere odborná porota složená z nezávislých odborníků, analytiků IDC a předních osobností české komunity internetu věcí, proběhne 19. října v Praze v rámci konference IDC IOT FORUM 2017.

Další informace o soutěži jsou k dispozici na stránkách http://idciotforum.com/prague/awards.