Které změny v roce 2017 pomohou rodičům samoživitelům?

Lepší čerpání rodičovského příspěvku, spravedlivější výplata sirotčího důchodu, ale také snadnější dovolání se spravedlnosti, když partner dluží výživné anebo pomoc rodičům v insolvenci. Rok 2017 přinese několik legislativních změn, které mohou rodičům samoživitelům ulehčit život. Ty nejzásadnější momenty pro letošní rok vybral Petr Sýkora, předseda Asociace neúplných rodin a iniciátor českého asistenčního programu VašeVýživné.cz, který pomáhá rodinám s problematikou dlužného výživného. 

  • Rodičovskou bude možné čerpat i při návštěvě školky

Zásadní pomoci se dostane všem samoživitelkám, které se po porodu chtějí co nejdříve vrátit do práce. Do letoška totiž nebylo možné, aby při pobírání rodičovské dítě chodilo do jesliček nebo do školky. Toto omezení zákona však nyní mizí.

„Dítě tedy bude moct navštěvovat neomezeně předškolní zařízení, aniž by to mělo na výplatu rodičovského příspěvku vliv. Podmínka sledování docházky dítěte do školky nebo jeslí bude úplně zrušena a při výplatě rodičovské se bude sledovat už jen řádná péče o dítě v rodině,“ uvádí Petr Sýkora.

  •  Rychlejší výběr rodičovské i pro maminky, co neplatily nemocenské

V roce 2017 půjde rodičovský příspěvek čerpat rychleji a jednodušeji. Změna pomůže především samoživitelkám z vyšších příjmových skupin. Horní hranicí měsíčního rodičovského příspěvku se nově stane výše peněžité pomoci v mateřství, na kterou měl rodič nárok (nanejvýše však 32 640 korun). Celá částka rodičovského příspěvku (tedy 220 000 Kč) bude moci být vyčerpána za kratší dobu než v současnosti – u nejvyšší peněžité pomoci v mateřství dokonce za pouhý půlrok.

„Pravidla se naštěstí uvolní také pro matky, které si před otěhotněním neplatily nemocenské pojištění a spadaly tedy do nejpomalejší kategorie čerpání rodičovské. Nově budou moci čerpání regulovat podle potřeby s měsíčním stropem 7600 korun. Zvládnou to tedy zhruba pod dva a půl roku,“ vysvětluje Sýkora.

  •  Dostupnější pomoc v případě problémů s neplaceným výživným

V České republice byl pro rodiče samoživitele dlouhodobě problém získat kvalifikovanou pomoc v případě, kdy partner neplatil soudem přiřknuté výživné. Ke změně přispěl v loňském roce program asistované pomoci s výživným, který v ČR provozuje pod názvem VašeVýživné.cz nezisková Asociace neúplných rodin. Ten bude naštěstí pokračovat i v roce 2017 a své aktivity dokonce ještě rozšíří. V rámci informační kampaně se do něj totiž zapojí také úřady práce, ČSSZ a policie.

Velkým cílem letošního roku je zajistit, aby se pomoc dostala opravdu ke všem, kteří ji potřebují. Program asistované pomoci zdarma pomáhá rodičům, kterým partner neplatí výživné a pomáhá jim najít optimální řešení v jejich životní situaci. Zahájení spolupráce s českými úřady a policií považujeme za důležitý krok, který zvýší informovanost a sníží počet rodičů, kteří se při řešení problému zmítají v byrokratické spirále,“ zmiňuje Sýkora.

  • U dlužného výživného bude nově možné požadovat také úroky

V roce 2017 se očekává novela občanského zákoníku, která by měla rodičům poprvé jasně přiznat také úroky z dlužného výživného. Jedná se o velkou změnu – dosavadní soudní praxe totiž tento požadavek oprávněným nepřiznávala. Přestože není jasné, jak jednoduché bude tuto možnost u soudu nárokovat, rozhodně se jedná o velký krok vpřed v boji rodičů o práva sebe a svých dětí.

„Předpokládáme, že úročení dlužného výživného odradí alespoň část dlužníků od vymlčování jejich povinnosti. Je otázkou, zda bude nutné úroky vymáhat až zpětně z dlužného výživného, či zda budou podmíněně přiznány již při stanovování povinnosti platit výživné, nicméně již nyní je zřejmé, že tato možnost poskytne velkému množství oprávněných silnější pozici pro vyjednávání s neplatícím partnerem,“ domnívá se Sýkora.

  • Dostupnější sirotčí důchod

Rozšířit by se měl okruh dětí, které dosáhnou na sirotčí důchod. Podle nových pravidel by ho měly mít možnost pobírat také nezaopatřené děti rodičů do 28 let, kteří si v posledních deseti letech platili sociální pojištění alespoň 12 měsíců anebo rodičů nad 38 let, kteří si platili odvody alespoň 24 měsíců.

„Napraví se tak dlouhodobá situace, kdy byly v některých případech neúplné rodiny po úmrtí jednoho z rodičů bez sociální podpory. Dobře nastavená pravidla by měla zajistit, že na sirotčí důchod nyní dosáhne každý, komu na základě životní situace náleží. Z pohledu neúplných rodin zatížených ztrátou jednoho z rodičů to považuji za zásadní změnu letošního roku,“ zmiňuje Sýkora.

  •  Vstřícnější oddlužení

Novela insolvenčního zákona má za cíl zjednodušit práci insolvenčních soudů a více zapojit insolvenční správce. Zrušena je takzvaná automatická publicita všech návrhů, která často umožňovala využívat insolvenční návrhy pro šikanu adresáta návrhu.

„Novela by měla pomoci všem samoživitelům, kteří se dostali například z důvodů neplacení výživného partnerem do dluhové spirály. Pokud bude schválena i druhá novela, bude zajištěno také dostupnější oddlužení pro ty, kteří by na něj za současných podmínek nedosáhli. Nově by mohl oddlužení využít každý bez ohledu na výši dluhů pod podmínkou, že tím nebude sledovat nepoctivý záměr,“ zakončuje Sýkora.

Petr Sykora_mid_res