Jaké je o vánočních svátcích riziko vloupání do obytných objektů v jednotlivých krajích?

Majitelé domů a bytů pravděpodobně čeká dobrá zpráva – počet krádeží vloupáním meziročně klesá. Situace je však podle odborníků i nadále špatná – jen se stabilizuje po loňské zhoršené bezpečnostní situaci, kterou způsobila amnestie prezidenta republiky. Z prognózy vloupání do domů a bytů o letošních Vánocích, kterou zpracovala společnost TOKOZ vyplývá, že vyloupen bude zhruba jeden dům ze 3700 a jeden byt ze 14 500. Pro majitele rodinných domů i bytů bude o Vánocích situace tradičně nejhorší v Praze, kde je šance na vloupání v obou případech výrazně vyšší, než ve zbytku republiky. Průměrná škoda za vloupání do domu se pak o Vánocích odhaduje na 55 000 u domu a asi 49 000 Kč u bytu.

Rodinné domy – v klidných krajích kriminalita meziročně stoupá, v těch méně bezpečných naopak klesne.

V případě rodinných domů se dá o Vánocích očekávat průměrně 17% meziroční pokles krádeží vloupáním. Největší pokles se dá očekávat v Praze, a to o celých 37 %, o 26% pak v Jihomoravském kraji a o 25 % v Libereckém kraji. Nejvýraznější zhoršení situace pak může nastat v Olomouckém kraji – o 33 %, v Ústeckém kraji o 13 % a na Vysočině o 9 %.

Podíváme-li se na vánoční riziko vloupání do rodinných domů, zjistíme, že situace bude i přes deklarovaný meziroční pokles krádeží vloupání nejhorší v Praze, kde je šance na vloupání 1:1550. Následuje Plzeňský kraj (1:2600) a Středočeský kraj (1:2900). Naopak nejklidněji mohou svátky slavit majitelé rodinných domů na Vysočině (1:9000), která i přes výrazný meziroční nárůst krádeží vloupáním zůstává nejklidnějším krajem. Dále pak ve Zlínském kraji (1:7750) a v Olomouckém kraji – ten, přestože v něm krádeží vloupáním do rodinných domů meziročně přibylo nejvíce z celé republiky, zůstává třetím nejklidnějším.

Meziročně se na Vánoce odhaduje také pokles škod, které zloději majitelům rodinných domů způsobí – a to o 22 %.

Byty – vloupání méně než u rodinných domů, meziroční pokles je však menší

V otázce bytů se očekává meziroční průměrný pokles vloupání asi o 12 %, nejvíce v Moravskoslezském a Karlovarském kraji (shodně o 38 %) a v Královéhradeckém kraji (o 25 %). Oproti tomu se situace meziročně zhorší ve Středočeském kraji, a to o 133 %, které však nejsou zcela směrodatná kvůli malému počtu vyloupených bytů v tomto kraji obecně. Podobným případem je Pardubický kraj, kde se odhaduje nárůst vloupání na dvojnásobek – i zde se bude jednat spíše o jednotky bytů. 62% nárůst se pak očekává v Jihomoravském kraji.

Stejně jako u rodinných domů, i v případě bytů bude situace nejhorší v Praze s rizikem 1:4350, dále pak v Královéhradeckém kraji s rizikem 1:5500. Třetím nejméně bezpečným krajem bude Ústecký s rizikem vloupání 1:9750.
Naopak zcela minimální riziko hrozí ve Středočeském kraji (zde je ohrožen zhruba jeden byt ze 70 000), Olomouckém kraji (zhruba jeden byt ze 60 000) a  v Pardubickém kraji  (zhruba jeden byt z 50 000).

Celková škoda způsobená zloději pak meziročně klesá asi o třetinu.

Rok 2014 přinesl větší erudici Čechů v otázce bezpečnosti

Přestože meziroční pokles průměrných hodnot je pozitivní informací, odborníci dlouhodobě upozorňují na skutečnost, že se stále jedná o zbytečně vysoké údaje. Čeští majitelé objektů totiž stále nejsou dostatečně erudovaní v otázce bezpečnosti. Situace se však postupně mění k lepšímu a rok 2014 je toho důkazem. Impulsem byla paradoxně již zmiňovaná amnestie, která v roce 2013 výrazně zhoršila bezpečnostní situaci v zemi. Lidé se díky ní začali více zajímat o možnosti zabezpečení svých objektů a začali být náročnější. A výrobci jim rádi vyšli vstříc.

Češi se více zajímají o výrobky, které nakupují, více se orientují nejen v bezpečnostních normách, ale také jednotlivých technologiích. I přesto však zůstávají poměrně konzervativní ve svých požadavcích a potřebách. I proto jsme na základě požadavků běžné české domácnosti v letošním roce uvedli vložku TECH – vysoce odolnou vložku s pružinovými stavítky do 700 korun,“ uvádí Jitka Vozábová ze společnosti TOKOZ. „Investice se rozhodně vyplatila, tento segment dostupných zámkových vložek bezpečnostní třídy 3 čeká v následujících letech růst.“

Zvýšení investice do nákupu bezpečnostních mechanismů potvrzuje i Jan Krupíř, autor edukačního webu Zamcenydum.cz.
„Zvýšila se průměrná částka, kterou běžný majitel objektu proinvestuje do jeho zabezpečení,“ uvádí Krupíř. „Stále se však pohybujeme v investicích v řádech desetikorun měsíčně, což je velmi málo. V ideálním případě by měla investice do zabezpečení objektu zhruba odpovídat jedné desetině hodnoty chráněného majetku. V českých měřítkách se však stále setkáváme s částkou zhruba desetkrát až stokrát nižší.“

Jaký bude rok 2015? Češi by měli využít rostoucích příjmů a investovat do zabezpečení

První pozitivní prognózy naznačují, že mírný pokles krádeží vloupáním bude následovat i v příštím roce. Na druhou stranu může růst průměrná škoda, způsobená zloději. Důvodem je především fakt, že poroste kupní síla obyvatel a v domácnostech se bude po hubených letech nacházet stále cennější majetek.
„Klesající trendy rozhodně nemohou vést ke snížení ostražitosti,“ varuje Krupíř. „Zloději se situaci dokáží velmi rychle přizpůsobit, jak bylo prokázáno v nedávné minulosti.“

Češi by tak měly využít rostoucích příjmů svých domácností také k investici do zabezpečení.
„Majitelé objektů by se měli řídit poučkou, že každá proinvestovaná stokoruna dokáže dostatečně ochránit majetek v hodnotě tisícikoruny a zároveň výrazně zpomalit zloděje, aby se zmocnil majetku v hodnotě deseti tisíc korun,“ uvádí Vozábová. „Je velký rozdíl v kvalitě vložky za tři sta korun a bezpečnostní vložky za dvojnásobnou cenu. Přitom rozdíl v investici není nijak zásadní a běžná domácnost si ho může bez problému dovolit.“

Poznámka ke zvolené metodice prognózy

Jedná se o srovnání statistických dat Policie ČR. Prognóza je tvořena srovnáním celorepublikové prosincové statistiky vloupání (počty a škody) z let 2012 a 2013 s letošním celoročním (leden – říjen – aktuálnější data PČR nezveřejňuje) průměrem. Z těchto dat pak můžeme dopočítat očekávané hodnoty pro letošní prosinec a vánoční období. V jednotlivých regionech také sledujeme trendy z předchozích let, ale jsou poměřeny s výsledky celorepublikového zkoumání. Jsou tak získány hodnoty, které jsou s ohledem na povahu sledovaných veličin a jejich zpracování aplikovatelné jako prognóza pro letošní rok, které by se neměly – pokud nedojde z nepředpokládaných příčin ke skokové změně trendu – příliš lišit od skutečných hodnot.