Informační SMS zprávy nevyužívají jen obce, službu používají nemocnice, dopravní podniky i soudy

Hromadně rozesílané SMS zprávy již dávno nejsou doménou pouze obchodníků. Podle údajů největší české SMS brány neoGate výrazně stoupá počet subjektů, které využívají SMS zprávy v rámci krizové komunikace nebo jako kanál pro interní komunikaci a řízení procesů. Na trhu obchodních SMS, který má v roce 2014 finanční objem cca 237 milionů Kč, tyto zprávy zatím zastupují spíše jednotky procent v odhadované hodnotě kolem 25 – 35 milionů ročně. Jejich zastoupení však výrazně roste.

Důvodem je především efektivita SMS zpráv, plynoucí z vysokého podíl mobilních telefonů v populaci, takřka okamžité čtenost SMS zpráv (která se na vysoké úrovni drží také v noci), ale také z možnosti cílení a vyhodnocování komunikace, které moderní obchodní SMS brány svým klientům nabízí. Svou roli hraje paradoxně také poplatek za SMS zprávy, který se na trhu pohybuje kolem 50 – 75 haléřů podle odesílaného množství zpráv. Díky němu totiž tento komunikační kanál hůře podléhá zahlcení nekvalitními sděleními a udržuje si tak svoji hodnověrnost.

„Sledujeme zvyšující se poptávku po SMS zprávách v rámci interní komunikace,“ uvádí Ondřej Švrček, obchodní ředitel společnosti Neogenia, která kromě brány neoGate provozuje ještě veřejnou SMS bránu SMSbrána.cz. „Mezi subjekty, které SMS zprávy nově využívají, patří například soudy, které informují své zaměstnance o časových harmonogramech při jednotlivých řízeních nebo několik dopravních podniků, které informují řidiče o nenadálých událostech. Dále jsou ve větším množství zastoupeny také nemocnice a zdravotnická zařízení, vysoké školy nebo subjekty státní správy.“

Samostatnou kapitolu pak tvoří obce. Podle propočtů v roce 2014 padl jeden významný milník – obecní SMS zprávy rozesílá zhruba 10% obcí v ČR. Takzvané krizové SMS zprávy se na mnoha místech staly pevnou součástí jejich krizových plánů.
„Nejčastěji jsou SMS zprávy využívané v době záplav, kdy pomáhají organizovat evakuacím záchranné práce a koordinovat činnost jednotlivých zasahujících útvarů,“ upřesňuje Švrček. „Používají se i v případě vichřic, smogu nebo úniků nebezpečných látek do ovzduší.“
Jen letos bylo obecních SMS zpráv odesláno kolem 8 milionů.

Potenciál SMS zpráv navíc bude i nadále stoupat. Od letošního roku totiž umožňují čeští operátoři také rozesílku lokalizačních SMS zpráv, které dorazí pouze na mobilní čísla nacházející se na určitém území.
„Kromě toho se ze SMS zprávy stává nástroj pro dialog – například v podobě anket nebo průzkumů. Odpovědi, které příjemci na základě přijaté SMS zprávy odešlou, je totiž možné evidovat a není problém je vyhodnocovat,“ uzavírá Švrček.

neoGate je největší nezávislou komerční SMS bránou. V roce 2013 odbavila zhruba 12 % celkového trafficu obchodních (tedy marketingových, notifikačních a informačních) SMS zpráv. Mezi její další klienty patří například Plzeňské městské dopravní podniky, Krajský soud v Praze, neoGate je také zapojena do systému krizového řízení Odboru bezpečnosti a krizového řízení hlavního města Prahy.
Kromě SMS brány nabízí také lokalizační SMS a navolávač pro rozesílání hromadných hlasových interaktivních zpráv.