E-shopy čekají rekordní tržby, naznačuje množství SMS zpráv, které zasílají

Letošní závěr roku by měl být ve znamení rekordních obratů tuzemských e-shopů. Kromě prognóz samotných provozovatelů a jimi deklarovaného obratu za 1. pololetí roku, který naznačuje 10% růst celého segmentu, to potvrzují také marketingové a notifikační SMS zprávy, které jednotlivé e-shopy rozesílají. Jejich četnost je totiž přímo úměrná počtu realizovaných objednávek. Podle společnosti Neogenia, provozovatele největší tuzemské komunikační brány neoGate.cz, se jich jen za listopad odešle až od 32 % více než za stejné období v loňském roce.

Celkový počet marketingových, notifikačních a informačních SMS rozeslaných v posledním kvartálu letošního roku – tedy zejména v rámci vánočních kampaní, bude asi 140 milionů. Jen e-shopy se na jejich objemu podílí ze zhruba 17 %. Listopad je navíc měsícem, kdy je rozesíláno nejvíce obchodních zpráv z celého roku – více než čtvrtina celoročního objemu. Druhý nejexponovanější měsíc, prosinec, je zastoupen 18 %.

Podle Ondřeje Švrčka, obchodního ředitele společnosti Neogenia, může nárůst obchodních SMS v rámci e-commerce značit až 50 % nárůst vánočních obratů pro velké e-shopy.
„Zákaznický servis v podobě SMS zpráv zajišťují především velké e-shopy, které zároveň vykazují největší nárůst notifikačních zpráv – těmi můžou být například informace o dokončení objednávky nebo vyzvednutí zboží,“ uvádí Švrček. „Právě notifikační SMS zprávy jsou důkazem o tom, že v meziročním srovnání probíhá výrazně více transakcí než v loňském roce. “

Podle Švrčka zároveň servis v podobě SMS zpráv výrazně zvyšuje potenciál práce se zákaznickou komunitou.
„V letošním roce je očekáván další nárůst zákazníků, kteří v e-shopech nakupují prostřednictvím svých mobilních zařízení. V tomto ohledu tedy mohou být SMS zprávy plnohodnotným akvizičním kanálem,“ vysvětluje Švrček. Důležitá je však také technologická kvalita SMS servisu.
„V případě vánočních kampaní hrají SMS zprávy obrovskou roli. Na volbě služby nebo řešení pro rozesílku jsou často závislé milionové obraty – důležité SMS zprávy se nesmí opožďovat, zákazník například nesmí čekat na ověřovací kód, který mu brání v realizaci nákupu,“ zakončuje Švrček.