Distributoři letáků zneužívají právo opožděného roznosu. Letáky v 90% případů často nedoručí vůbec.

Dovolené a nedostatečné personální zajištění, nízké odměny brigádníkům a vysoké teploty. Opakující se důvody vedoucí k výraznému zhoršení kvality roznosů neadresných tiskovin v letních měsících. Distributoři navíc hledají další cesty, jak dosáhnout vlastních úspor – například zneužíváním institutu opožděného roznosu. Zjistila to nezávislá kontrolní společnost Fresh Revolution.

„Možnost opožděného roznosu je smluvně ošetřené právo distribuční společnosti, kterého má využívat v případě neočekávané události,“ uvádí Ondřej Prokop z Fresh Revolution, která provádí kontroly pro cca 35% trhu. „V takovém případě distribuční společnost upřímně přizná, že v některých lokalitách má problém roznos realizovat a klientovi sdělí, kdy bude roznos napraven.“

Problémem je podle Prokopa prokazatelná nadužívanost tohoto privilegia, hraničící s jeho zneužíváním. Opožděný roznos totiž nemůže být kontrolován běžným způsobem a distributoři se spoléhají na to, že klient si dodatečnou kontrolu nezajistí. Opožděný roznos pak často kvůli úsporám nezrealizují vůbec.

„Namátkové kontroly, zaměřené na opožděné roznosy přinesly alarmující výsledek,“ zmiňuje Prokop. „V 90% případů nebyly letáky doručeny ani po dvou dnech od náhradního termínu.“ Na některých adresách bylo navíc zjištěno, že letáky do schránek nechodí již několik měsíců.
„V takových obcích si místní obyvatelné mysleli, že jsou vyškrtnuti z distribuce,“ dodává Prokop.

Celková kvalita roznosů se v červenci 2013 pohybovala v souhrnu kolem 70 %. Oproti jarním měsícům došlo v celkovém souhrnu všech prováděných kontrol k poklesu kvality o 15-20 %. Mnohem vyšší je však výskyt zcela „katastrofálních“ výsledků dílčích kontrol – výjimkou nejsou lokality, kde se kvalita roznosu pohybuje mezi 0-30 %. Podle Prokopa tento stav pravděpodobně potrvá i v měsíci srpnu.