Co bude znamenat nástup 5G pro byznys?

S výhledem na nástup 5G dochází k vášnivým debatám nejen o tom, kdy se tato síť dočká reálného komerčního provozu, ale také o jejích konkrétních přínosech pro podniky. S předpokládaným základem půl miliardy uživatelů do roku 2022 se očekává výrazný nárůst rychlosti 5G, což přinese možnosti řízení a využití mobilních dat na nové úrovni. Podniky očekávají zavedení 5G s ohledem na nedávnou zprávu společnosti Deloitte, která uvádí, že „5G má jasný potenciál nabídnout oproti stávajícím mobilním technologiím řadu nových a vylepšených možností“.

Jaký bude mít 5G vliv na podnikání

5G vyvolává očekávání v různých odvětvích. Výzkum společnosti Ericsson o vlivu 5G v deseti klíčových sektorech – včetně výroby, zdravotnictví, energetiky a inženýrských sítí – odhalil, že 78 % respondentů předpokládá rozvoj možností, které budou moci nabízet svým zákazníkům. Je zřejmé, že 5G představuje pro podniky příležitost zlepšit digitální toky, stávající operace i infrastrukturu. Jak toho ale dosáhnout?

Faktem je, že 5G bude hrát pro organizace důležitou roli v oblasti posílení mobilní práce a umožní zaměstnancům pracovat rychleji, efektivněji a produktivněji na vzdálených místech, ať již doma nebo v sídlech klientů. V době IoT nesmí být však považována tato technologie sama o sobě za spásnou, protože se zvýšenou rychlostí přenosu dat je třeba zlepšit i jejich správu. Vzhledem ke stále chytřejším a vyspělejším počítačovým hrozbám vyvstává současně výzva spolehlivého zabezpečení citlivých podnikatelských informací.

Bezpečnostní hrozby související s 5G

Zpráva firmy ThreatMetrix o bezpečnostních hrozbách souvisejících s 5G uvádí, že během prvního čtvrtletí roku 2018 zažila Evropa 80 milionů kybernetických útoků, což je o 30 % více než v předchozím roce. 5G nabídne vyšší rychlost než technologie 4G a LTE, ale vedlejším produktem bude zvětšení napadnutelného prostoru, protože kybernetičtí zločinci se budou moci zaměřovat na rostoucí počet zaměstnanců pracujících mimo kancelář a větší množství připojených zařízení.

Podle výzkumu společnosti Toshiba považuje bezpečnost dat za klíčovou investiční prioritu téměř polovina (48 procent) vedoucích IT pracovníků, a to zejména pokud jde o správu dat generovaných s rostoucím využíváním technologií M2M a IoT. Nedávné vyjádření Univerzity of Surrey uvádí, že „bezpečnost je zásadní podmínkou úspěšného využití sítí 5G v celé řadě průmyslových odvětví“. Proto také vznikají nové technologie zaměřené na ochranu před těmito hrozbami, které umožňují například lokálně šifrovat datovou komunikaci před jejím odesláním do datového centra společnosti přes cloudové služby.

5G a Edge Computing

Pro mnoho organizací se tak stává stále zajímavější využití Edge Computing, tedy počítačů zpracovávajících data hned u zdroje jejich vzniku. Takovým zpracováním dat „na okraji sítě“ se zvýší nejen jejich zabezpečení během přenosu, ale také efektivita a produktivita mobilních pracovníků, protože je zároveň snížen objem přenášených dat a tím je zajištěno menší zatížení cloudových služeb.

Tato řešení mohou také sloužit jako brána ke zvyšování množství IoT zařízení využitelných v podnikatelském světě s tím, že řada z nich najde uplatnění právě s rozšířením 5G. Typickým příkladem jsou chytré brýle. Podle průzkumu společnosti Toshiba byl vedoucími pracovníky v oblasti informačních technologií uváděn nástup 5G jako nejdůležitější faktor, který povede v nadcházejících letech k využívání inteligentních brýlí v průmyslovém sektoru. Nové možnosti, které přinesou pro vzdálené pracovníky a zaměstnance pracující v terénu, by mohly znamenat revoluci ve způsobech, jakými v době 5G pracujeme. Například servisní technik provádějící každoroční revizi průmyslového kotle může využít inteligentní brýle k zobrazení schématu zařízení a pracovního postupu, který mu umožní vykonat nečekanou opravu rychleji a zároveň podat okamžitě s použitím hands-free zpětné hlášení v reálném čase.

5G zajistí podnikům zvýšení produktivity a konektivity a otevře jim více příležitostí než předchozí technologie. I dále bude však třeba posilovat zabezpečení dat, které bude v oblasti IT vždy aktuálním problémem. Pro organizace bude v nejbližších letech velmi důležité správně uchopit nástup 5G, který je vnímán jako katalyzátor pro přijímání přicházejících technologií. Řešení, jako je Edge Computing, bude těžit z možností 5G a nové technologie mohou podnikům pomoci maximalizovat potenciál 5G jak z hlediska mobility, tak i z hlediska produktivity a bezpečnosti.

Offin N Engineers working on aircraft engine in aircraft maintenance factory Woman using a barcode reader in a distribution warehouse dynaEdge with glasses_01 dynaEdge glasses on model