Asistované vymáhání výživného je nejjednodušší, málokdo ho zná

Pro samoživitele, kteří vloží hodiny svého času do boje za alimenty, zní služba asistovaného vymáhání výživného jako sen. Na rozdíl od standardních zdlouhavých vymáhacích postupů stačí na webové stránce vyplnit a odeslat kontaktní údaje. Zbytkem procesu pak projde matka nebo otec s proškoleným asistentem z neziskové organizace, který pomáhá zajistit potřebné dokumenty a hlídá zákonné termíny. První splátky dluhu rodiče získají díky dohodě s advokáty a soudními exekutory v nejkratším možném termínu. Celá služba je navíc zcela zdarma, a to i v případě, kdy se od dlužníka nepodaří vymoci vůbec nic. Asistované vymáhání výživného, které je běžné například ve Skandinávii, funguje díky Asociaci neúplných rodin také v České republice. Jen o tom často neví nejen rodiče samoživitelé, ale ani úřady.

Programy asistovaného vymáhání výživného jsou běžné v evropských sociálně vyspělých státech. Na severu Evropy jsou jejich garantem nejčastěji státní úřady, na západě pak neziskové organizace. Cíle programů jsou vždy stejné – zajistit rodičům rychlé vymožení dlužné částky pro jejich děti tak, aby se rodina nedostala do finančních problémů, a to zcela zdarma, bez zbytečné byrokratické zátěže a stresu. V České republice funguje takový program pod názvem VašeVýživné.cz od začátku roku 2016. Za dobu jeho existence se na něj obrátilo 6 500 rodičů, jejichž nárokovaná částka v součtu dosáhla hodnoty skoro 600 milionů korun. Přestože se částka může jevit jako obrovská, v porovnání s celkovým dluhem na výživném, který podle odhadů v ČR činí 13 miliard korun, je to stále pouze zlomek.

Povědomí o existenci programu asistovaného vymáhání je totiž minimální, často o něm neví nejen rodiče samoživitelé, ale ani úřady. A to i přesto, že program VašeVýživné.cz v prvních vyřešených případech vykazuje až dvoutřetinovou úspěšnost vymožení dlužné částky – tedy více, než je tomu u jiných vymáhacích cest. Z průzkumu, který Asociace neúplných rodin v září provedla mezi rodiči, kteří se na vymáhání alimentů chystají, vyplynulo, že o možnosti asistovaného vymáhání ví pouze dvě procenta z nich. A lépe na tom nejsou ani úřady a instituce, které při řešení problému spíše odkazují jedna na druhou. Pokud si rodič na neplacení alimentů postěžuje například při vyjednávání dávek na úřadu práce nebo ČSSZ, úředníci ho nejčastěji odkáží na Policii České republiky. Ta však může pouze potrestat dlužníka, nikoli zajistit dlužnou částku, a zoufalé rodiče pak často odkazuje zpět na úřad práce nebo ČSSZ.

„V současné době má rodič možnost využít hned několik způsobů, jak získat od partnera dlužné výživné, přičemž každý je vhodný pro jinou životní situaci. Naprostá většina z nich s sebou však nese nejen finanční, ale také časovou náročnost, navíc s nejistým výsledkem. Není tedy divu, že jsme se v České republice dostali do situace, kdy celá polovina rodičů, kterým partner dluží, od vymáhání upustila,“ uvádí předseda Asociace neúplných rodin Petr Sýkora. „Tyto problémy však program asistovaného vymáhání účinně řeší a první výsledky po půl roce fungování jsou více než povzbudivé. Cílem Asociace je nyní zvýšit povědomí o celé službě jakožto nejjednodušším způsobu, jak se dlužné částky dobrat. Budeme rádi, pokud se Česká republika ve spolupráci s kompetentními úřady stane ve středoevropském regionu úspěšným příkladem toho, že i rodiče samoživitelé se mohou jednoduše domoci jak práv svých, tak práv svých dětí.“

O asistovaném vymáhání

Nejen v České republice je problematika výživného rozkročená mezi několika resorty – resortem sociálním, resortem spravedlnosti a resortem vnitřních věcí státu. I z toho důvodu je složité koordinovat aktivity jednotlivých ministerstev tak, aby byl problém neplacení výživného účinně řešen. I z toho důvodu vznikly v Evropě i ve světě služby asistovaného vymáhání výživného. Aby byla zajištěna jejich vysoká efektivita, musí splňovat následující podmínky:

  • Jsou garantovány buď státem a jeho institucemi nebo je provozují neziskové organizace. Naopak soukromé společnosti je zpravidla poskytovat nemohou
  • Služby jsou pro rodiče zdarma za všech situací
  • Asistent pomáhá rodičům s právními otázkami, ale také složitou agendou, jako je příprava dokumentů nebo hlídání zákonných termínů
  • Asistent vždy v dané situaci hledá nejlepší řešení
  • Rodiče mají zpravidla k dispozici psychologickou pomoc nebo rodinného poradce
  • Rodič získává dlužné peníze v nejkratším možném termínu, pokud při vymáhání náleží finanční nároky také třetím stranám, nesmí se uspokojit v předstihu na úkor rodiče

 

O Asociaci neúplných rodin

Asociace neúplných rodin z. s., vznikla v roce 2011, aby chránila zájmy neúplných rodin a partnerů, kteří se po rozvodu nebo rozchodu se svou rodinou ocitli ve svízelné životní situaci. Zaměřuje se především na sociálně-právní poradenství a informování společnosti o problémech, které se neúplných rodin týkají – především rozvodové problematiky, finančních a majetkových problémů nebo neplacení výživného.

Je autorem českého programu asistovaného vymáhání výživného VaseVyzivne.cz, který matkám a otcům zajišťuje bezplatné vymáhání výživného v celé ČR a následné právní zastoupení zdarma. Projekt, fungující od února 2016 již využilo šest a půl tisíce rodičů. I s jeho pomocí by v roce 2016 Asociace ráda výrazně snížila počet těch, kteří se dluh na výživném doposud báli vymáhat.

vase_vyzivne_infografika_q3_2016

a-mother-s-love-1504978