Plánování městských cyklotras z ČVUT získalo cenu veřejnosti soutěže ACM SPY

Schopnost zohlednit při průjezdu městem nejen výškový profil cesty, ale také náročnost projížděných křižovatek nebo kvalitu povrchu. Variantní návrhy cest, které jasně rozlišují, zda je trasa vhodná pro sportovní jízdu, anebo pro každodenní dojíždění do práce. Přesně takové funkce má aplikace Cykloplánovač. Autor výpočetních algoritmů Pavol Žilecký, který je zpracovával v rámci svého diplomového projektu, nyní získal cenu veřejnosti v elitní soutěži ACM SPY.

Cykloplánovač momentálně pracuje s daty z 26 měst. V případě aplikace nabízí velmi detailní navigaci na jednotlivých křižovatkách, díky čemuž cyklistu městem dokáže provést v nejkratším možném čase.

Kvalitu diplomového projektu ocenil také Jaroslav Zendulka, děkan Fakulty informačních technologií VUT v Brně a akademický garant letošního ročníku soutěže ACM SPY.
„Práce byla vybrána do finále, protože vychází z velmi dobře zpracované rešerše existujících přístupů, vyznačuje se kvalitním návrhem a realizací s možností jak praktického využití, tak publikování,“ uvedl Zendulka.
„Autor navrhl algoritmus vícekriteriální optimalizace trasy, který vylepšuje známé postupy s velmi praktickými výsledky, a navrhl, implementoval a experimentálně ověřil aplikaci s webovým rozhraním.“

Definitivní vítěz soutěže ACM SPY, kterého zvolí akademická porota a zástupci přední české vývojářské společnosti Profinit, bude znám ve středu. Do finále se kromě Cykloplánovače dostalo ještě dalších 8 projektů z nejrůznějších oborů. Zastoupen je například projekt řízení pozemní dopravy z dronů nebo analýza lidské pozornosti, která by dokázala posunout kupředu robotiku.

Historii soutěže můžete sledovat na blogu: http://www.acm-spy.cz/category/blog/ nebo na facebooku: www.facebook.com/itneninuda