Tři čerstvé novinky z dílny týmu For Your Identity

Když jsme před půl rokem začali vypracovávat interní metodiku pro řízení osobního PR a personal branding aktivit, znovu jsme si uvědomili, jak moc se v této oblasti protínají schopnosti a know-how členů našeho týmu. Motivováni zpětnou vazbou od klientů jsme se proto rozhodli rozšířit některé části našeho Identity portfolia a vytvořit sadu jednoduchých produktů, které bychom mohli začleňovat do většiny projektů našich klientů. Po měsíci ujasňování a dvou měsících testování je můžeme předat do ostrého provozu. Doufáme, že vám je brzy budeme moci představit osobně.

Optimalizace online stopy

Odpověď nejen na to, že je tomu skoro deset let, co se nadobro změnil pohled na sdílení a chránění osobních informací, ale také na integraci jednotlivých osobních elektronických zařízení a vzájemné zdrojování cloudových dat aplikacemi.

Minimální požadavky na vstupní podklady, jednoduchý a přehledný výstup v podobě protokolu a souboru doporučení. Nebudeme přepisovat vaši digitální historii, jen vám dáme jistotu, že ji vidí jen ten, kdo má.

fyi_infographics_online_stopa

Personal Storyline

Znát svůj příběh a hlavně – umět ho sdělit. K tomu je potřeba znát důležitost svých činů a rozhodnutí a umět je postavit do tržně nebo společensky zajímavých kontextů.

Produkt je určen pro všechny, kteří toho mají říci tak moc, že nevědí odkud začít. Nebo pro skromné osobnosti, kterým pomůžeme získat publicitu, která jim po zásluze náleží.
Storyline rozšiřuje Mapu atributů a je koncipována tak, aby se mohla stát součástí klíčových strategických dokumentů.

fyi_infographics_storyline

Optimalizace osobních komunikačních kanálů

Zhruba 40% osobní komunikace, realizované v online prostředí, je bez zjevného dopadu na osobní profilaci. Dalších 20% kontentu pak dopad má, ale neúměrně malý vynaloženému úsilí. Alespoň taková je naše zkušenost.

Cílem optimalizace osobních komunikačních kanálů je definovat jejich důležitost, zanalyzovat současný stav komunikace a navrhnout taková řešení, aby se zvýšila nejen její efektivita, ale také snížila časová náročnost.

fyi_infographics_komunikacni_kanaly