Starostům pomáhají v boji s ptačí chřipkou nové technologie

České obce a města vzaly boj s ptačí chřipkou do svých rukou. Nehodlají pouze přihlížet, jak se v jejich regionech nákaza nekontrolovatelně šíří, ale snaží se jí aktivně předcházet. Aby obce zvýšily povědomí o nákaze mezi chovateli drůbeže nebo jiného ptactva, využívají také nové technologie – systémy pro hromadnou komunikaci s občany. S jejich pomocí dokážou během několika chvil zjistit, jestli v jejich samosprávě nedošlo k podezřelému úhynu.

Aktuální informace o ptačí chřipce se dnes nejčastěji šíří klasickými informačními kanály, jako jsou zpravodajská média či webové stránky měst a obcí. Do hry však vstupují také nové způsoby informování a efektivnější metody, které pomohou informaci rozšířit k daleko většímu počtu obyvatel a zároveň zjistí zpětnou vazbu. Občané se tak o opatřeních spojených s ptačí chřipkou dozvídají pomocí takzvaných mobilních rozhlasů. Ty šíří informace formou hromadných SMS zpráv, hlasových zpráv, e-mailů nebo push-notifikací v mobilní aplikaci. Takto například informovala své občany MČ Praha-Ďáblice: Vážení občané, aktuální informace k výskytu ptačí chřipky naleznete na www.dablice.cz.“

O ptačí chřipce informují SMS

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy na území České republiky – nakazují všem chovatelům drůbeže nebo jiného ptactva ve volném výběhu zabezpečit chovy tak, aby se zabránilo vniknutí volně žijícího ptactva do chovů. Obce nově využívají služeb hromadné komunikace, aby tyto informace dostaly snadněji mezi své občany: „Krajská veterinární správa informovala o výskytu ptačí chřipky v Moravském Krumlově (obci Rakšice) a v Ivančicích v malochovu drůbeže. Jde o virus H5, který není nebezpečný pro lidi. Na webových stránkách města Moravský Krumlov je k dispozici manuál pro drobnochovatele na zabezpečení jejich chovu,“ je text zprávy, který poslala Jitka Vaculíková, starostka Branišovic svým občanům.

Chovatelé mají zároveň povinnost hlásit příslušné krajské veterinární správě zvýšené úhyny drůbeže. Pro podnikatele, kteří se věnují chovu drůbeže, platí navíc povinnost hlásit pokles v příjmu potravy a vody o více než 20 %, pokles v produkci vajec o více než 5 % po dobu delší než 2 dny a hlásit zvýšenou úmrtnost o více než 3 % týdně. Obce spadající do ochranného pásma potom musí provést soupis všech hospodářských zvířat. V obci Tučín ke splnění této legislativní povinnosti využili Mobilní rozhlas a poslali následující SMS: „Na úřední desce je vyhlášeno mimořádné opatření veterinární správy. Chovatelé musí dnes do 14:30 hod a zítra do 12 hod nahlásit na OU počty a druh chované drůbeže i holubů.“

Řešení životních situací

Občané díky mobilnímu rozhlasu získají požadované informace o zabezpečení chovů a dalších povinnostech, ale mají také možnost snadným způsobem nahlásit nalezená uhynulá zvířata v katastru obce. „Lidé často nevědí, jak se v některých situacích zachovat. Měnit to pomáhají starostové, kteří občanům pomáhají různé životní situace řešit i za pomoci moderních komunikačních prostředků,“ řekl Ondřej Švrček, provozovatel jedné ze služeb pro chytrou komunikaci.

Starostové mají také možnost ze systému rozeslat na mobilní telefony občanů anketu a v ní se preventivně dotázat, zda občané ve svém chovu nezaznamenali zvýšený počet uhynu zvířat. Chovatelé sdělí, zda se jich problémy týkají, a starosta jim v případě potřeby může sjednat pomoc.

Zásady ochrany před ptačí chřipkou pro drobnochovatele:

  1. zakázat vstup nepovolaným osobám do hal a chovů drůbeže;
  2. dodržovat zoohygienické zásady v chovu;
  3. jednorázově naskladňovat a vyskladňovat turnusy;
  4. aktivovat dezinfekční rohože před vstupy do jednotlivých hal a vjezdy na farmu;
  5. zasíťovat okna, větrací otvory a zamezit vstup volně žijícího ptactva do hal;
  6. zamezit styku drůbeže s tažnými volně žijícími ptáky;
  7. organizovat chov v uzavřených prostorách;
  8. slepice, kohouty a krůty nedržet společně s vodní drůbeží.