T-Systems Czech Republic získala Národní cenu ČR za společenskou odpovědnost

Na slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu byly oceněny nejlepší firmy a organizace v programech Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za Společenskou odpovědnost. Záštitu této akci udělil prezident republiky, předseda Senátu, předseda vlády a ministr průmyslu a obchodu.
Za příkladný vztah ke společnosti a k naplňování principů udržitelného rozvoje získala v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost titul „Společensky odpovědná firma“ společnost T-Systems Czech Republic.

„Účast v Národní ceně ČR za společenskou odpovědnost vnese do zavádění CSR ve firmě či organizaci systém a pořádek. Principy hodnocení vychází z nejlepších zahraničních zkušeností, takže vítěz Národní ceny má všechny předpoklady získat i auditorské osvědčení podle standardu GRI, které je v současné době celosvětově prestižním oceněním konceptu společenské odpovědnosti,“ osvětlila výhody zapojení do Národní ceny ČR za CSR Alena Plášková, předsedkyně odborné skupiny pro CSR při Radě kvality ČR

„Získání této ceny je naším velkým úspěchem, protože oceňuje naši systematickou práci v oblasti společenské odpovědnosti, ale také proto, že v současnosti se ve výběrových řízeních kromě ceny stále více bere zřetel na korektnost a odpovědnost firmy ucházející se o zakázku, která tuto kompetenci může prokázat“, říká generální ředitel T-Systems Michal Hátle.

Společenská odpovědnost je součástí dlouhodobé strategie společnosti T-Systems a promítá se i do produktového portfolia v podobě energeticky úsporných ICT řešení a tzv. „Green ICT“ produktů.

T-Systems Czech Republic nabízí síťově orientovaná ICT řešení a služby systémové integrace, implementaci a provoz ICT systémů. Zaměřuje se především na podnikovou klientelu, a to jak na nadnárodní koncerny s celosvětovou působností, tak i na významné lokální podniky a veřejnou správu. Služby společnosti T-Systems představují pro zákazníky optimalizaci procesů, zlepšení kvality a snížení nákladů na oblast interních ICT systémů. To ve svém důsledku poskytuje zákazníkům vyšší flexibilitu a možnost koncentrace na jejich hlavní předmět činnosti. Informace o společnosti a jejích službách najdete na internetových stránkách www.t-systems.cz.

O skupině Deutsche Telekom
Skupina Deutsche Telekom je jedním z předních světových poskytovatelů integrovaných ICT služeb pro více než 129 miliónů mobilních zákazníků, 32 miliónů zákazníků fixních služeb a více než 17 miliónů širokopásmových služeb. Skupina poskytuje produkty a služby pro pevné i mobilní sítě, internetové a IPTV zákazníky. Pro firmy zajišťuje skupina širokou škálu ICT řešení. Deutsche Telekom působí ve více než 50 zemích světa a má 230.000 zaměstnanců. Tržby generované v roce 2012 dosáhly výše 58,2 miliardy eur, z toho více než polovina mimo Německo.