Proact přichází s novou službou Proact Finance Services

Společnost Proact, přední evropský storage integrátor, přichází na český trh s možnostmi flexibilního financování podnikového IT pomocí služby Proact Finance Services. Prostřednictvím těchto služeb je možné požádat o úvěr přímo dodavatele technologií společnost Proact Czech Republic, která nabízí výhodnější podmínky financování IT, než jaké nabízejí finanční instituce.

Modely financování jsou flexibilní a Proact je konfiguruje přímo na míru klienta. Jedná se o formu variabilního financování nabízenou ve spolupráci se sesterskou společností Proact Finance. K dispozici jsou různé formy leasingu (s nebo bez odkoupení zařízení po skončení doby pronájmu) s různou délkou splácení (nejčastěji využívané jsou 24 a 36 měsíců), v různých měnách (pro zákazníky s otevřenou devizovou pozicí) a dokonce i s různým typem úrokových sazeb (fixní po celou dobu splácení nebo variabilní s vazbou na aktuální vývoj mezibankovní sazby PRIBOR). S ohledem na to, že se jedná o leasing, zůstává pronajaté zařízení po celou dobu pronájmu majetkem společnosti Proact Finance. Takto mohou být pokryty jak investiční, tak provozní náklady.

Vedle finančních modelů umí Proact zohlednit také reálné technické potřeby zákazníka a v takovém případě mu nabídnout parciální řešení prostřednictvím služby hybridního cloudu s garantovanou dostupností, který rozpočet zákazníka vzhledem k počítanému modelu nezatíží takovou měrou. Tímto je možné libovolnou část infrastruktury pro zpracování, ukládání a zálohování dat plně nahradit. Další možností je přitom plná on-premise integrace cloudu do stávající infrastruktury klienta. Pro zákazníky preferující vlastní technologické vybavení za využití provozního financování nabízí skupina Proact unikátní produkt nazvaný Proact TechFlex.

Data jsou dnes považována za to nejcennější, co firma vlastní. Jenže kromě často ne zcela jednoduše vyčíslitelné hodnoty jsou s nimi spojeny i konkrétní náklady a výdaje. Ukládání dat, jejich zabezpečení, zálohování, zpracování a zpřístupnění je poměrně finančně náročné a každá firma tuto otázku musí dříve nebo později řešit. Na rozdíl od technického řešení, které lze obvykle nalézt poměrně snadno, financování se v současné době hledá o poznání hůře,“ uvedl Aleš Krautwurst, finanční ředitel společnosti Proact Czech Republic.

Mezi výhody tohoto financování patří fixní nebo variabilní platba, která zahrnuje vše: hardware, software, služby a podporu. Dále pak fixní nebo variabilní úrokové sazby s možností změny, volby měsíční nebo čtvrtletní platby a prodeje a zpětného pronájmu. Proact nabízí výhodné úrokové sazby a žádné prvotní investice, jednoduché podmínky a strukturu plateb – jen jeden měsíční poplatek, snadné nastavení finanční služby podle potřeb zákazníka. Je možná flexibilita financování i jeho změna v průběhu trvání smlouvy.