PF 2015

Nový rok je tady. A my vám do něj přejeme jen to nejlepší. Slovy východních astonomů a astrologů se řítíme do roku dřevěné kozy. Máme tedy zaručené informace, že se bude jednat o rok plný harmonie a poklidu, zároveň však nových příležitostí ve znamení střízlivého náhledu na život. Optimismus a očekávání dobrého v osobním i pracovním životě je tedy na místě. A kdyby si v businessu náhodou dobré věci dávaly přece jen načas a nepřicházely samy, jsme připraveni jim opět s plným nasazením pomáhat.

Vše dobré přejí všichni z FYI Prague