Neogenia Voice – služba, která získá zpětnou vazbu od stovek telefonních čísel naráz

Technologická společnost Neogenia představila novou službu s globálními ambicemi pro uskutečnění automatických hlasových hovorů. Neogenia Voice slouží pro zasílání hromadných hlasových zpráv na stovky telefonních čísel naráz včetně okamžitého sběru zpětné vazby s možností samostatné obsluhy přes administrační rozhraní nebo klientské API.

Neogenia Voice je další platformou brněnské společnosti Neogenia, která na trh přišla s několika unikátními projekty. Služba dokáže uskutečnit hovor na zvolená telefonní čísla a z předem nadefinované zprávy vygenerovat pomocí TextToSpeech syntetizátoru s pokročilou podporou skládání operací v sedmi světových jazycích přehrát hlasovou zprávu či libovolnou audiostopu. Zprávu navíc umožňuje sestavit z několika desítek segmentů, které mohou jednotlivé přístupy kombinovat a  zajistit tak Interactive Voice Response zmáčknutím nadefinovaných kláves, hovor přesměrovat na jiné číslo, zanechat vzkaz či nastavit jiné předem dané scénáře. Segmenty na sebe mohou libovolně navazovat, navigaci v nich zajišťuje běžný stisk tlačítka.

Veškeré reakce příjemce jsou v reálném čase zaznamenány. Obsluha služby Voice okamžitě zjistí, kolik telefonních čísel hovor zvedlo, kolik odmítlo, přerušilo, případně která čísla již nejsou platná. U anket nebo větvených zpráv také zaznamenává jednotlivé číselné volby pro každé číslo, které předkládá v přehledných grafických výstupech. Samozřejmostí je integrace do API klienta.

„Telefonní hovor je i v současné době stále nezastupitelný komunikační kanál. Reaktivita na telefonát je velmi vysoká, stejně tak vnímaná důvěryhodnost sdělení, pokud je relevantní. Automatizované hlasové hovory – či terminologicky lépe nazývané hlasové zprávy – se díky novým technologiím stávají jak samostatným nástrojem, tak skvělým doplňkem pro komunikaci marketingových i veřejných subjektů,“ řekl Ondřej Švrček, CEO, Neogenia.

Neogenia Voice je dalším dostupným kanálem pro přímou komunikaci. Společnost provozuje také největší firemní SMS bránu pro rozesílání informačních a obchodních SMS, v loňském roce navíc uvedla Spothill, první platformu na bázi beaconů (elektronických majáků), kterou dnes již používá několik desítek subjektů nejen pro marketingové účely, ale i jako další kanál pro informování veřejnosti.

Kde si najde uplatnění

Platforma přináší nové možnosti efektivnějšího využití komunikace v různých situacích a docílit maximálního zasažení, navigování uživatelů, anebo získat zpětnou vazbu či uskutečnit rychlý efektivní průzkum. Využít ho mohou:

  • Obecní rozhlasy – pro efektivnější hlášení občanům
  • Záchranné a požární služby – pro krizová hlášení
  • Školství – pozvánky na rodičovské sdružení, výběr volitelného předmětu, zájem o výlet atd.
  • Fankluby – shrnutí utkání hlasem vybraného sportovce a pozvánka na další zápas
  • Referenda – okamžitá zpětná vazba na základě hlasu z lidu
  • Připomínkovač – platby za popelnice, nemovitosti, psy, připravované čištění ulic atd.
  • Koncerty a eventové akce – pro zpětnou vazbu a poděkování za návštěvu
  • Obchody a cestovní kanceláře – informování o novinkách a akcích
  • Infoservisy – pro dopravní informace, počasí atd.
  • Hlasové automaty – pro navigaci, soutěže, zpětnou vazbu atd.

Dostupnost a cena

Neogenia Voice je v plném provozu a dostupná s různými světovými jazyky. Využívání služby je podmíněno podpisem Podmínek pro využití služby a zpoplatněno tarifem, který progresivně reflektuje počet provolaných minut. K dispozici jsou tři tarify, přičemž ten nejlevnější lze pořídit za 200 Kč. Již nyní ji využívají desítky komerčních subjektů od obecních a městských úřadů, přes pořadatele kulturních a sportovních akcí, až po záchranné sbory, krizová řízení obcí či škol.
Službu lze zdarma vyzkoušet na www.neogeniavoice.cz.