Lookalike analýza od Merk.cz pomáhá firmám identifikovat obchodní příležitosti

Nová funkce nejobsáhlejší online databáze firem Merk.cz slouží nejen ke zmapování nových obchodních příležitostí, ale například i k analýze vlastních zákazníků. Novinka Lookalike na základě jediného vstupu, souboru IČ, dokáže vyhodnotit podobnost zadaných firem s jinými a výsledky následně přehledně interpretovat.

Přesnost výsledku se úměrně zvyšuje s vyšším počtem zadaných vstupů – v případě Lookalike identifikačních čísel firem (IČ). U zadávání vstupů tak není potřeba vyplňovat jednotlivá kritéria jako obor podnikání, velikost firmy, obrat či místo podnikání a mnoho dalších údajů. Princip je v tomto případě opačný. Čím více IČ uživatel zadá, tím relevantnější výsledky s výše zmiňovanými kritérii se mu zobrazí.

Do Merk.cz lze jednoduše importovat libovolný počet IČ (ideálně 200 a více). Ta jsou následně pomocí strojového učení zanalyzována a porovnána s ostatními záznamy v kompletní databázi firem. Záznamy, které se v zadaném souboru nevyskytují a které jsou zároveň nejvíce podobné importovanému seznamu, se následně zobrazí ve finálním výčtu zobrazených výsledků.

Finální výstup je možné před exportem ještě upravit pomocí tzv. vah jednotlivých hodnotících atributů. Mnohdy se jedná o klíčové vlastnosti firem jako obrat, počet zaměstnanců, obor podnikání a region. Lze si tak jednoduše zvolit, na které z těchto kritérií bude kladena větší váha, což upřesní finální počet zobrazených firem či jejich pořadí.