Jaký vliv měla spamová revoluce u Seznamu na marketingové e-mailingy?

Největší poskytovatel freemailu zavedl od dubna vyšší ochranu proti nevyžádané poště. Jak se osvědčila po necelých dvou měsících a jak se projevila na open rate newsletterů a konverzním poměru?

Začátkem roku nejnavštěvovanější a nejpoužívanější tuzemský poskytovatel freemailů Seznam.cz na českém internetu zpřísnil antispamovou politiku svých e-mailových schránek. Počet spravovaných aktivních e-mailových schránek je více než 8 milionů a každý den se registruje dalších 15 tisíc nových zájemců. Provozovatel účtů na doménách @seznam.cz, @email.cz, @post.cz u hromadných e-mailů vyžaduje digitální podpis DKIM (Domain Keys Identified Mail), který zaručuje, že e-mail nemohl být cestou změněn a to včetně toho, aby ho nemohl poslat někdo jiný. Technicky tak jde o elektronický podpis e-mailu s veřejným klíčem umístěným v DNS záznamu. To znamená, že na straně Seznamu v případě e-mailingů bez DKIM končí ve složce Spam, a pokud ho obsahuje, tak v nedávno zavedené složce Hromadná pošta.

Připravenost subjektů a náklady

Přestože se o zavedení této ochrany vědělo dlouho dopředu, řada subjektů na to nestihla zareagovat z toho důvodu, že se o tom vůbec nedozvěděla či to nepokládala za důležité. „Dle našich interních zjištění se největší problémy týkaly především společností, které vytváří vlastní e-mailingové kampaně samy, a to v jednoduchém rozhraní nebo aplikaci, případně v lepší variantě v řešení, které si zakoupily, ale požadované úpravy do nich již nikdo nezapracoval. V některých případech tak na straně systému nejsou stále provedena dodatečná opatření, aby kampaně nekončily jako spam a subjekty jsou následně překvapeny, že zaznamenaly pokles v open rate newsletterů,“ řekl Jiří Vaško, vedoucí týmu MailForce ve společnosti Inveo.

V mnoha odvětvích je proces vytěžování dat klíčový. V případě moderního e-mailingového marketingu to platí dvojnásob. Pokud mají být kampaně co nejvíce úspěšné a nejlepší, je potřeba nejen sledovat a vyhodnocovat výsledky po rozeslání, ale je velmi důležité podrobit je důkladné analýze a získat z nich co nejvíce vhodných informací pro sestavení a naplánování následujících elektronických kampaní.

Vliv na open rate newsletterů a konverzní poměr

Podle interního zjištění společnosti Inveo a její e-mailingové platformy MailForce v tomto případě hodně záleží na typu adresáta. Například ten, kdo newsletter očekává pravidelně a v oblasti elektronické pošty se orientuje, si ho většinou dokáže najít sám, a to například i ve složce Spam či Hromadná pošta. Naopak příjemce, který svou e-mailovou adresu osobně uvedl při nějaké marketingové akci, newsletter zpravidla neočekává, a tak ani neshání – je mu jedno, že ho nedostal. „Míra otevření e-mailingů vzhledem k hodnotám před zavedením složky Hromadná pošta klesla o 15 až 30 %, kdy podíl adresátů Seznamu v České republice tvoří okolo 75 % databáze příjemců newsletteru. To se samozřejmě projevilo na konverzním poměru, kde jsme také zaznamenali pokles,“ dodal Jiří Vaško.

Doručitelnost i všechny ostatní ukazatele úspěšnosti e-mailingových kampaní u profesionálních provozovatelů e-mailingového marketingu zůstaly na standardních hodnotách, přičemž se výrazně nezměnilo ani chování uživatelů. Díky tomu subjekty nemusely řešit citelnější problémy a poskytovatelé e-mailingových služeb se tak mohli soustředit na jinou práci.