Informaci, kdy je legální pálit listí, posílají obce mobilem

Na zahradách právě nyní finalizují přípravy na blížící se zimu, a s nimi se pojí i úklid listí. A právě pálení listí, klestí a dalšího odpadu každoročně rozděluje občany na dvě skupiny. Jak je to s pálením biologického odpadu a hrozí za něj nějaké postihy? Aby obce předešly sousedským sporům a ušetřily své obyvatele pokut, stále častěji je samy informují o aktuálních časech, kdy je možné listí pálit. Volí je třeba na základě povětrnostních podmínek.

První skupina zahrádkářů, zastánci recyklace, vzniklý zahradní odpad kompostují, drtí či jinak ekologicky likvidují, a to třeba odvozem do sběrných dvorů nebo kompostáren. Druhou skupinou jsou ti, kteří ho raději pálí na svém pozemku, a to k nelibosti sousedů, poukazujících na zamoření kouřem. I tato metoda odstranění odpadu je však při dodržení určitých pravidel v pořádku a neodporuje zákonům České republiky.

Pálení má svá pravidla

Pálení odpadů upravuje zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje, že v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami. Všechny ostatní materiály se nesmí spalovat. Pokud je listí, vyřezané klestí a další bioodpad mokrý, pálit se nesmí a tomu, kdo tak činí, hrozí pokuta ve výši 500 – 150 000 Kč.

Zákon tedy mluví jasně, do hry však vstupují i obecní vyhlášky. Obce a města mají totiž ve své pravomoci upravovat pálení biologického odpadu (například pokud hrozí nežádoucí znečišťování ovzduší, obtěžování okolí apod.). Závaznou vyhláškou si tak mohou stanovit podmínky pro spalování rostlinných materiálů podle § 50 odst. 3 písm. a), nebo jejich spalování zakázat. Jestliže obec či město k zákazu přistoupí, musí zajistit jiný způsob odstranění zahradního odpadu. Nejčastěji zbudují shromaždiště ke spalování. Při takové likvidaci opadu musí být vždy přítomny prostředky na prvotní hasební zásah a osoba starší 18 let, která po celou dobu dohlíží na hoření.

Obce vyhlašují palné dny

Na základě statistik z moderních komunikačních prostředků lze vysledovat, že nějakým způsobem upravuje pravidla pálení alespoň desetina z celkového počtu 6 258 českých obcí. To potvrzují také údaje ze služby Mobilní rozhlas: „V posledních dnech jsme zaznamenali zvýšený počet odeslaných SMS a e-mailů informujících občany o pravidlech pro pálení listí. Zatímco některé obce pálení nezakazují a upozorňují pouze na rizika spojená se založením požáru, jiné připomínají obecní vyhlášku a radí, kam mají občané odpad svážet. Ve většině případů to jsou sběrné dvory či kompostárny,“ řekl Ondřej Švrček, šéf projektu Mobilní rozhlas.

Obce si čím dál častěji stanovují i takzvané palné dny, kdy likvidaci odpadu povolují pálením, a to nejen v podzimních měsících. Tyto vyhlášky moderně komunikující obce a města svým občanům a zejména chatařům připomínají zasíláním informačních SMS. Pokud je pálení zcela zakázáno, využívají tento komunikační kanál k informování o zbudování shromaždiště, na nějž lze bioodpad v předem stanovených dnech a hodinách vyhazovat. Některé obce poukazují i na to, že za přivezený bioodpad si občané mohou na oplátku odvézt přiměřené množství kompostu zdarma.

O tom, kdy mají mít sběrné dvory otevřeno, rozhodují sami občané. Starostové, kteří využívají systém mobilního rozhlasu, totiž stále častěji provádí takzvaná minireferenda. Díky nim mohou získat od občanů okamžitou zpětnou vazbu, kdy by uvítali mít sběrný dvůr otevřen a staré listí a zahradní odpad tam tak mohli snadno odvézt. Výhodou je, že do hlasování se mohou zapojit také chataři a chalupáři. Stačí, aby se zdarma přihlásili do systému mobilního rozhlasu. „Hlasovat o tom, kdy bude sběrný dvůr otevřen, lze jednoduše stiskem tlačítka na mobilním telefonu. Je to ta nejrychlejší a nejjednodušší možnost, jak zjišťovat vůli a přání svých obyvatel,“ řekl závěrem Švrček.

Pět pravidel pro správné pálení odpadu na zahradě:

1. Pálení odpadu může provádět pouze osoba starší 18 let.

2. Ohniště musí být vzdáleno minimálně 50 metrů od okraje lesa a v dostatečné bezpečné vzdálenosti od budov a volných skládek palivového dřeva apod.

3. Pálení odpadu nesmí být prováděno v období dlouhotrvajícího sucha a za větrného počasí.

4. K dispozici by měly být prostředky, kterými lze oheň uhasit – kbelík s vodou, lopata a písek, apod.

5. Po skončení pálení odpadu musí být ohniště bezpečným způsobem uhašeno a následně kontrolováno po dobu 8 hodin.