Firmy neumí balit své zásilky. V případě jejich poškození přicházejí o pojistné plnění

Objem přepravovaných zásilek každým rokem roste. Avšak firmy, které je posílají, se stále nenaučily správně je zabalit. Přitom stačí dodržet několik hlavních zásad a zásilku lze připravit tak, aby adresátovi dorazila v pořádku. Vše lze zvládnout v pěti krocích.

Z interního průzkumu společnosti Smartex vyplývá, že 84 % firem se domnívá, že umí správně připravit balík k odeslání. Dle skutečného zkoumání odevzdaných zásilek se tak však děje pouze u 34 % z nich. Téměř polovina dotazovaných zákazníků také netuší, že díky nevhodnému balení zásilky může dojít při jejím poškození ke krácení plnění, ať už z titulu odpovědnosti dopravce, nebo u pojištění. V krajním případě může být plnění zcela odmítnuto.

„Podle našeho zjištění české firmy za poslední roky udělaly velký posun v balení zásilek. Stále je však co zlepšovat. Nejčastější chyby zaznamenáváme v nevhodné volbě obalového materiálu a používání velmi opotřebovaných obalů, které mohou vést k poškození zásilek během přepravy,“ řekl Alexandr Michaljanič, jednatel společnosti Smartex, zaměřené na mezinárodní přepravu zásilek. Správné zabalení zásilky nemusí být náročným procesem. Na co si dávat pozor a jak postupovat krok za krokem?

1. Vhodný obal

Riziko poškození významně snižuje správně zvolený obalový materiál, kterým je zásilka opatřena. Používat by se měly jen krabice, které jsou nové. Několikeré použití stejné krabice ztrácí své původní ochranné vlastnosti a nemusí tak dostatečně zásilku chránit. Pokud to situace nedovoluje a je nutné znovu krabici použít, je zapotřebí se ujistit, že je pevná a ve výborném stavu – s pevnými rohy, bez děr a všechny spoje jsou neporušené. Nutné je odstranit také štítky a všechna další označení krabice. Po vložení přepravovaného předmětu je zapotřebí zkontrolovat, zda je pro něj krabice dostatečně velká a zda zbývá místo pro výplňový materiál a případně vložit bočnice pro lepší zpevnění.

2. Výplňový a fixační materiál

Výplň či vystýlka nemusí být součástí každého balíku, nicméně je doporučeno ji použít. O to více je nutné ji přidat, pokud je předmět bez svého originálního balení či jde o křehké zboží. V případě, že se přepravuje více položek v jedné zásilce, je zapotřebí zabalit každou zvlášť. Zejména křehké předměty se musí od sebe oddělit a není vhodné je umisťovat do rohů, stran nebo nahoru či dolů. Každá položka by měla být obklopena alespoň 5cm vystýlkou z materiálu absorbujícího nárazy. Pružný materiál zabrání poškození předmětu a chrání ho před nárazy a vibracemi, které mohou přijít vlivem přepravy z vnější strany krabice. Vždy je zapotřebí použít dostatek fixačního materiálu, aby zajistil, že se obsah nebude pohybovat. Nesprávným vyplňujícím materiálem je oblečení, přikrývka, ručník či novinový papír. Místo toho je doporučeno používat pro tyto účely přímo vyrobené vystýlkové materiály, jako jsou bublinové a pěnové fólie, polystyrenová tělíska, vlnité lepenky či dřevitá vlna. „Křehké předměty, jako je elektronika, sklo, keramika či umělecká díla, musí být opatřeny speciálními obaly pro bezpečnou přepravu. Vždy doporučujeme použít originální balení výrobce, protože tyto a podobné předměty vyžadují větší odpružení nebo fixaci,“ řekl Alexandr Michaljanič.

3. Uzavření balíku

Správné uzavření balíku je stejně důležité jako správný výběr krabice a vyplňovacího materiálu. Pro bezpečné uzavření není vhodné používat krepovou, celofánovou či úzkou lepicí pásku a už vůbec ne provazy. Místo toho by měla být použita páska s alespoň 5cm šířkou. Aplikovat by se měla tak, aby byly oblepeny všechny hrany a víka krabice. Otvory v obalu budou pevně zafixovány a viditelně zabezpečeny proti samovolnému otevření. Následně je vhodné použít smršťovací fólii, která se ideálně adaptuje na jakoukoliv nerovnost a nepravidelnost atypického zboží. Smrštitelné fólie jsou vyrobeny z polypropylenu odolného vůči působení negativních klimatických podmínek a extrémně rezistentní vůči průrazu. Originalitu balení na závěr zajistíte použitím potištěné firemní pásky, čímž příjemce vždy snadněji identifikuje původ zásilky.

4. Označení zásilky

Pro rychlé a efektivní dodání zásilky je dobré mít na paměti tyto následující body pro její označování. Štítek se lepí na největší horní nebo boční stranu obalu, nikoliv na spoje nebo pod lepicí pásku. Obsahovat by měl úplnou adresu jak pro doručení, tak pro případné vrácení. V případě, že zásilka obsahuje křehké nebo na změnu polohy citlivé zboží, je nejlepší ji opatřit štítkem „křehké“, který lze získat u dopravce. Umístěním duplicitní štítku nebo jinou formu identifikace uvnitř balíku lze zajistit, že v případě porušení obalu nebo stržení štítku bude možné balík identifikovat dalším způsobem.

5. Větší množství zboží a palety

Balíky větších rozměrů a s hmotností nad 70 kilogramů by měly být umístěny na paletách z důvodu bezpečnosti, snazší manipulace a ochrany zásilky. Používat by se měly palety, které jsou vhodné pro standardní vysokozdvižné vozíky, a měl by být brán zřetel na jejich stav – paleta nesmí být nijak poškozena. Rozměry zásilky musí být vhodné pro danou paletu a nesmí přesahovat její vnější rozměry. Počítat se musí i s tím, že palety se stohují, takže vrchní strana by měla být rovná a pevná. Krabice a jednotlivé předměty se na paletě zajišťují páskou a na závěr nejlépe fólií. Přepravní štítky na paletách nebo krabicích musí být jasně viditelné.

„Se správným zabalením zásilky by měl vždy být schopen pomoci dopravce. Naši zákazníci se na nás obracejí v případech, kdy si nejsou jisti, jak tak učinit. My jim podle potřeb pomůžeme vyřešit i zabalení a přepravu nestandardních zásilek, které potřebují komplexnější péči nebo vyžadují předepsané balení podle bezpečnostních směrnic,“ řekl závěrem Alexandr Michaljanič.