Efektivita obecního rozhlasu klesá vlivem moderního způsobu života

Nízká míra zásahu, špatná srozumitelnost, vysoká pořizovací cena a nutnost počítat s provozními náklady. To jsou hlavní nevýhody klasického amplionového rozhlasu. Kdysi dominantní kanál, pomocí kterého obce informovaly své občany, přestává stačit. Starostové hledají nová řešení a stále častěji spoléhají na moderní komunikační prostředky.

Přestože obecní rozhlas využívá k informování naprostá většina obcí, systém narazil na své limity. Ani jeho modernizované verze s digitálními pulty a možností lokalizace vysílání je bohužel nedokáží odstranit. Efektivita obecního rozhlasu totiž klesá výměnou oken z dřevěných za plastová, zvětšujícím se územím obcí, kam je finančně náročné klasický rozhlas rozšířit, ale také faktem, že stále více občanů nepracuje a nestuduje na území obce. V důsledku toho může být zásah hlášení nízký a srozumitelnost informace nedostatečná. Reputaci obecních rozhlasů mezi občany také uškodil přístup některých starostů, kteří je častěji než na důležitá hlášení používají k propagaci a reklamě.

Podle společnosti Neogenia tak roste podíl obcí, které ve chvíli, kdy jim končí životnost klasického obecního rozhlasu, raději přechází do éry mobilní komunikace. „Klasický obecní rozhlas, jak ho zná většina z nás, přestal starostům a zastupitelům měst stačit již před několika lety. Od té doby obce a města hledají nové způsoby jak občany efektivně informovat. V dnešní době, kdy stále více obyvatel odjíždí na celý den z obce a mobilní telefon už má téměř každý, začíná být informování právě jejich prostřednictvím spolehlivější než obecní rozhlas,“ uvedl Ondřej Švrček, CEO Neogenia, provozovatel služby Mobilní rozhlas.

Obecní hlášení v mobilu

K příjmu informací z Mobilního rozhlasu postačí obyvatelům běžný mobilní telefon. Obsluze na radnici nebo obecním úřadě potom počítač nebo smartphone a internetové připojení. Systém funguje na bázi cloud computingu na vzdálených serverech 24 hodin denně a 365 dní v roce, není tedy třeba jej složitě instalovat na vlastní počítače. Přímo v intuitivním rozhraní si lze vybrat z několika metod komunikace – e-mailové, SMS či hlasové – tu, která se nejlépe hodí pro konkrétní sdělení a situaci. Hlasové zprávy se vytvářejí buď zadáním textu, kdy následně automaticky dojde k jejich převodu do mluvené formy, anebo je lze nahrát přímo do počítače, stejně jako tomu bylo u klasických rozhlasů.

Otevřely se však i nové komunikační metody. Díky možnosti na sdělení reagovat přímo na mobilním telefonu, je možné za pár minut vytvořit obecní referenda bez nutnosti dlouhé přípravy, organizace, logistiky a investice finančních prostředků. V systému jsou odpovědi zaznamenávány a rovnou vyhodnocovány. „Zásah rozesílek je jasně měřitelný a zobrazuje se v přehledných statistikách okamžitě po odeslání sdělení. Systém navíc umožňuje zacílit na přesnou skupinu příjemců a tak třeba poslat sdělení jen lidem z konkrétní ulice. Služba je také přizpůsobena seniorům. Takže je vhodná i pro ty, kteří se stále spoléhají pouze na pevnou linku. SMS zprávy se v těchto případech automaticky převedou na hlasové zprávy a přehrají,“ dodal závěrem Ondřej Švrček.

10 výhod Mobilního rozhlasu:

  1. Rychlá a jednoduchá instalace systému
  2. Zanedbatelné pořizovací a provozní náklady
  3. Měřitelnost dosahu a úspěšnosti sdělení
  4. Možnost libovolného zacílení sdělení
  5. Garance doručení bez kompromisů
  6. Možnost získání zpětné vazby od občanů
  7. Výpadek proudu není překážkou
  8. Služba je přizpůsobená seniorům
  9. Sdělení je možné posílat odkudkoliv
  10. Archivace zpráv a jejich zpětné přehrání