Čeští a slovenští IT žurnalisté udělí cenu nejlepší IT diplomce roku

Již na začátku prosince bude známý vítěz elitní soutěže ACM SPY o nejlepší IT diplomový projekt tohoto roku. Ocenění dostane jeden z 9 finalistů, vybraných akademickou obcí z celkového počtu 1 881 studentů, kteří letos úspěšně obhájili IT diplomovou práci. Letošní 6. ročník soutěže však přináší novinku – tou je panel zástupců odborných médií, do kterého byly přizváni významní IT novináři z České republiky i ze Slovenska.

Žurnalisté budou hodnotit především potenciál jednotlivých projektů zaujmout odbornou veřejnost, trendovost zvoleného tématu a také schopnost autorů prezentovat podstatu projektu.
„Velice pravděpodobně se studenti ve své budoucí praxi setkají s hodnocením svých projektů odbornou veřejností a žurnalisty. Díky novinářské ceně získají první takovou zpětnou vazbu,“ uvádí Tomáš Krátký ze společnosti Profinit, která je hlavním pořadatelem soutěže. „Předpokládáme navíc, že hodnocení expertního žurnalistického panelu přinese do soutěže zcela novou perspektivu, která se může výrazně lišit od hodnocení akademiků.“

Vyhlášení absolutního vítěze proběhne 2. prosince v Praze. Na základě prezentací finalistů ho zvolí panel složený zejména z akademiků, své zástupce bude mít v porotě i společnost Profinit. Vítěz kromě slávy získá také finanční příspěvek na další rozvoj projektu.

Historii soutěže můžete sledovat na blogu: http://www.acm-spy.cz/category/blog/ nebo na facebooku: www.facebook.com/itneninuda

 

Z jakých projektů žurnalisté vybírají?

Pavol Žilecký, ČVUT FEL v Praze

Plánovač tras pro cyklisty, který umí pracovat také s nutnými manévry na složitých křižovatkách a zakomponovat je do celkového výpočtu trasy. (Cykloplánovač)

 

Magdalena Metlická, VŠB-TU FEI v Ostravě

Návrh na vylepšení používaných algoritmů pro řešení plánovacích problémů, který výrazně urychlí jejich řešení.

 

Petr Vévoda, UK MATFYZ v Praze

Návrh algoritmu pro simulaci přenosu světla v médiích, využitelný například pro fotorealistické vykreslení scény.

 

Katarína Furmanová, MU FI v Brně

Nové techniky pro porovnávání 3D modelů obličejů využitelné pro medicínu, antropologický výzkum, ale také bezpečnostní složky a autorizační software.

 

Jozef Vasilko, TU FEI v Košicích

Tvorba algoritmu, který pomůže teleskopu umístěnému na Mezinárodní vesmírné stanici s analýzou částic s ultravysokou energií.

 

Štefan Bocko, UPJŠ PF v Košicích

Webový asistent pro zjednodušení laboratorní práce při procesu vyhodnocování relevantních dat z experimentů.

 

Patrik Polatsek, STU FIIT v Bratislavě      

Jak funguje lidská vizuální pozornost? Projekt navrhuje časoprostorový model umožňující predikci s využitelnosti především v robotice, medicíně, ale také například marketingu.

 

Jiří Nádvorník, ČVUT FIT v Praze

Nástroj pro inkrementální (postupnou) fotometrickou přehlídku oblohy umožňuje vyhodnocovat světelné křivky objektů z astronomických dat původně k tomu neurčených.

 

Adam Babinec, VUT FIT v Brně

Monitorování dopravy za pomoci leteckých videí dokáže dávat rychlou zpětnou vazbu na provoz a může se stát novou metodou řízení pozemního provozu.

Kompletní přehled anotací finalistů: http://www.acm-spy.cz/o-soutezi-acm-spy/hlasuj-pro-sveho-favorita/