Česká republika zažívá boom chytré obecní komunikace

Ještě před třemi lety konstatovala souhrnná zpráva Evropského parlamentu, analyzující chytrá města napříč sedmadvacítkou, že zejména pro středoevropské státy by zavedení prvků smart city mohlo znamenat zásadní milník v ekonomickém rozvoji i zvýšení kvality života v obcích. Zároveň připomínala, že tento potenciál zůstává až na pár největších měst zcela nevyužitý. Stačily pouhé tři roky, aby se situace radikálně změnila a Česká republika se v oblasti zavádění chytré obecní komunikace stala v regionu lídrem. A to způsobem, který rozhodně není obvyklý – tahouny vývoje jsou především malé a střední obce a maloměsta, od kterých se ti větší teprve učí. Důvodem je existence kvalitních řešení, která jsou zároveň cenově dostupná i pro malé obce.

Podle odhadu Asociace moderně komunikujících občanů a starostů (AMKOS) v roce 2016 využívala některý ze způsobů přímé hromadné komunikace s občany asi pětina tuzemských obcí. S e-maily anebo SMS tak měli zkušenosti občané ze zhruba 1 500 obcí z celé republiky. Oproti tomu některý z nástrojů pro chytrou komunikaci loni používala necelá 3 % obcí. O rok později počet obcí využívajících hromadnou komunikaci stagnuje, zatímco chytrou komunikaci využívá již přes 6 % obcí. Jejich počet tedy stoupl za rok na více než dvojnásobek.

A tento trend není jediný. Roste i význam nástrojů pro hlášení zpětné vazby občanů. Ten nejrozšířenější s názvem ZmapujTo.cz, pomocí kterého je možné hlásit černé skládky, vandalismus nebo jiné nedostatky ve veřejném prostoru, pomůže odbavit ročně několik tisíc občanských podnětů s průměrnou úspěšností 42 %. Zásadní zjednodušení komunikace občanů s úřady, které přinesl, vítají jak starostové, tak obyvatelé. A letos by počet nahlášených i úspěšně vyřešených podnětů měl stoupnout dokonce skokově. Samosprávy totiž budou profitovat ze spojení dvou nejsilnějších platforem pro chytrou komunikaci – Mobilního rozhlasu a ZmapujTo.cz.

Asociace moderně komunikujících občanů a starostů odhaduje, že do roku 2020 by se počet obcí aktivně využívajících obě složky chytré komunikace (tedy jak komunikaci k občanům, tak komunikaci od občanů) mohl každoročně zdvojnásobit. Pokrytí by do té doby tedy mohlo překročit neuvěřitelných 50 % České republiky, protože zájem občanů a užitečnost řešení by mohly přesvědčit i konzervativní starosty. Česká republika by se tak stala zemí, která bude inspirovat okolní státy v oblasti chytré komunikace a nastartuje její rozvoj se zpětnou vazbou municipalitám v celém Visegrádském regionu.

Chytrá komunikace v českých obcích

Tři stadia evoluce obecní komunikace dle AMKOS

1) Pasivní plošná komunikace
Reprezentována obecní nástěnkou, běžným obecním rozhlasem, webovými stránkami, letáky, kabelovou TV, pasivními mobilními aplikacemi. Zpravidla bez schopnosti cílení, vyhodnocování nebo zpětné vazby.

100 % obcí v ČR – dle zákonné povinnosti

2) Přímá hromadná komunikace
Reprezentována hromadnými SMS, e-mailovými newslettery s možností vyhodnocení, bez aktivní zpětné vazby.

Asi 21 % obcí – stav 2017

3) Chytrá komunikace se zpětnou vazbou (smart governance dle charty smart cities)
Oboustranně iniciovaná komunikace kanály, které umožňují okamžité vyhodnocování a okamžitou zpětnou vazbu (hlasové ankety, interaktivní mobilní aplikace, SMS zprávy nebo emaily s možností odpovědi, hlášení občanských podnětů). Chytrá komunikace nejen s aktivní komunikací municipality směrem k občanům, ale také občanů směrem k municipalitě.

Asi 6 % obcí – stav 2017

Největší překážky při zavádění chytré komunikace dle AMKOS:

  • Malá důvěra starostů v nové technologie zejména kvůli nízké informovanosti (v roce 2016 přiznává 57 % starostů, 29 % má obecně nedůvěru v nové technologie);
  • Obavy ze složitosti a vysokých investic;
  • Malá podpora krajů, chybějící krajské koncepce chytré komunikace;
  • Lobby IT firem nabízejících morálně zastaralá řešení nepravdivě jako nástroje chytré komunikace;
  • Záměna chytré a hromadné komunikace – např. pouhé rozesílání SMS nebo e-mailů nesplňuje specifikaci smart komunikace;
  • Záměna chytrých a hloupých řešení – např. investice do běžných webových stránek nebo „hloupé“ aplikace pro mobilní telefony bez dalších funkcí.

Nejčastěji nahlašované občanské podněty v ČR dle ZmapujTo.cz

52 % – Černé skládky

19 % – Nepořádek ve veřejném prostoru a vandalismus

8 % – Nepořádek kolem nádob na odpady

3 % – Poškozený chodník

3 % – Nebezpečné dopravní značení, překážka na silnici nebo poškozená vozovka

2 % – Autovraky

2 % – Veřejná zeleň

2 % – Nefungující veřejné osvětlení

1 % – Nápady na vylepšení veřejného prostoru

8 % – Ostatní (poškození zastávek MHD, nebezpečná stavba, zaběhnutá zvířata, znečišťování ovzduší, chybějící kanálové poklopy, nebezpečná elektrická infrastruktura)