Auditoři Fresh Revolution díky partnerství s CleverAnalytics zefektivní cílení letákových kampaní

Datový start-up CleverAnalytics a auditorská společnost Fresh Revolution uzavřely strategické partnerství, jehož smyslem je využití lokačních analýz CleverAnalytics pro optimalizaci roznosů reklamních letáků. V České republice se totiž za retailové letákové kampaně ročně utratí až 2 miliardy korun, přičemž kontrola efektivity je často nedostatečná. Zapojení pokročilých analýz založených na big data by to mohlo změnit.

Právě CleverAnalytics, platforma pro analýzu komerčních a sociodemografických dat a jejich zobrazení na mapových podkladech, může být důležitým nástrojem, jak vyšší efektivity dosáhnout. Fresh Revolution díky nově navázaném partnerství totiž může přinášet zákazníkům informace o aktuálních nákladech na roznos letákových kampaní v daných lokalitách a vhodnosti roznášky letáků do těchto lokalit.

„Firmy z oblasti retailu ročně utrácejí až dvě miliardy korun za tisk a distribuci marketingových letáků. Přímé měření účinnosti tohoto kanálu však neexistuje a sami distributoři ho často ani nenabízí,“ uvádí Ondřej Prokop, ředitel společnosti Fresh Revolution, která se specializuje na zajišťování důkladných kontrol a auditů roznosů letákových kampaní. Zkoumá a vyhodnocuje celý proces distribuce letáků ke koncovým zákazníkům včetně kvality distribuce terénními pracovníky, nově zároveň nabízí zadavatelům konzultace pro optimalizaci dalších roznosů.

„Často se při kontrolách v terénu setkáváme s tím, že o kontrolovaný leták respondenti v dané lokalitě nejeví zájem. Jde především o to, že se blíže jejich domova nachází konkurence, nebo jsou letáky distribuovány špatné cílové skupině. Na základě reálných dat od CleverAnalytics jsme schopni plánovat co možná nejefektivnější využití prostředků na letákové kampaně klientů,“ dodává Ondřej Prokop.

„Díky spojení s Fresh Revolution dovedeme zákazníkům zajistit kompletní kontrolu vynaložených nákladů na roznosy. Od samotného plánování až po kontrolu jejich realizace,“ říká Lukáš Puchrik, produktový manažer CleverAnalytics.

Platforma poskytuje přesný přehled o tom, zda oslovení zákazníci do obchodu klienta skutečně chodí utrácet a nakolik je vytěžen celkový obchodní potenciál oslovované lokality. Fresh Revolution současně zajišťuje přesné kontroly distribuce letáků do smluvených oblastí a vyhodnocení kvality a adresnosti kampaní.

Více o informací o Fresh Revolution naleznete na www.freshrevolution.cz.

Více informací o CleverAnalytics naleznete na www.cleveranalytics.com.