Altron podporuje mladou generaci vědců a techniků

Společnost Altron se díky partnerství s Domem dětí a mládeže hl. m. Prahy (DDM) zapojila do krajské soutěže Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Altron tak podpořil další rozvoj svých aktivit v oblasti společenské odpovědnosti.

„Podpora vzdělávání v neziskovém sektoru je pro nás důležitým prvkem komunikace a přístupu k našemu okolí. Spoluprací s institucemi jako je například DDM podporujeme vzdělávání dětí a mládeže především v technických oborech. Pevně věříme, že v budoucnu přinese tento přístup ovoce v podobě aktivního zájmu dětí o informační technologie,“ uvedl Jan Rezek, marketingový ředitel společnosti Altron.

SOČ pro žáky středních škol
Ve školním roce 2015/16 proběhl již 38. ročník soutěže a žáci si mohli vybrat z 18 soutěžních oborů. Krajské kolo SOČ se konalo 25. 4. 2016 v budově Karlínského Spektra DDM. Do soutěže bylo přihlášeno 102 prací, 96 jich bylo obhájeno (108 autory), a to před 13 odbornými porotami.

Hodnoticí komise soutěže, ve které zasedli odborníci společnosti Altron, vybrala vítěze v oborech č. 10 Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace a č. 18 Informatika. Vítězové krajského kola získali odměny v podobě tabletu, který předal zástupce Altronu Pavel Kohout v budově Karlínského Spektra DDM. Ceny si odnesli Vojtěch Zethner za projekt Polovodičově buzený Teslův transformátor a Jakub Topič za projekt Řízení modelové železnice.

Na následné celostátní přehlídce SOČ v Hradci Králové Vojtěch Zethner obsadil se svojí prací třetí místo, Jakub Topič byl jedenáctý.