Přímá úměra „Čím větší město, tím vyšší kapesné“ neplatí. Děti z malých měst se mají nejlépe.

Z průzkumu, který si při spuštění mobilní peněženky Napka nechala vypracovat investiční skupina Rockaway agenturou STEM/MARK vyplývá, že nejvyšší kapesné si užívají mladí z největších a nejmenších obcí. Bereme-li v potaz vyšší ceny ve větších městech, můžeme říci, že mladí z měst nejmenších si žijí zcela nejlépe.

Agentura STEM/MARK pro Napku v květnu letošního roku vyzpovídala několik stovek studujících ve věku 15-19 a 20-25 let z různých částí České republiky spolu s jejich rodiči. Cílem bylo zjistit podrobnosti o výši kapesného v celé zemi, o způsobech jeho utrácení a o finančním vztahu rodičů a dětí.Průměrná výše kapesného v ČR pro děti od 15 do 19 let je 654 Kč měsíčně. Tito mladí většinou stále bydlí u svých rodičů, takže jim odpadá starost o náklady na bydlení a stravu a používají kapesné pouze pro osobní potřebu. Většina dětí zároveň uvádí, že jim rodiče platí účet za telefon a internet a také oblečení.

Nejvyšší kapesné platí rodiče dětem ve velkoměstech nad 100 000 obyvatel (průměrně 698 Kč za měsíc) a v nejmenších obcích s méně než 5 000 obyvateli (průměrně 667 Kč za měsíc). Rozdíl mezi kapesným ve velkoměstě a ve městě s nejnižším kapesným (obce s 5 000 až 20 000 obyvateli) tvoří téměř sto korun, tedy 15%.

Představa mladých o adekvátní výši kapesného se ale neshoduje s představou rodičů. Tak alespoň mluví výsledky průzkumu, které ukazují, že vytoužená částka mladých do 19 let je až dvakrát tolik, než kolik reálně od rodičů dostávají a to nehledě na velikost města, ve kterém žijí.15-19

Průměrná výše kapesného pro studenty od 19 do 25 let je 2 338 Kč za měsíc. Výše částky v závislosti na velikosti obce je obdobná jako u mladší cílové skupiny. Nejvyšší průměrné kapesné je ve velkoměstech nad 100 000 obyvatel (2 763 Kč za měsíc) a v obcích do 5 000 obyvatel (2 303 Kč za měsíc). Nejméně, tedy přibližně polovinu toho co mladí ve velkoměstě, dostávají studenti ve městech s 5 000 až 20 000 obyvateli (1 367 Kč). Zajímavé je, že ti z obcí s nejnižším kapesným jsou s jeho výší zároveň nejspokojenější. Přáli by si ho navýšit v průměru o necelých 300 Kč (na 1 640 Kč), což není ani polovina částky, kterou by uvítali studenti ve velkoměstech (3 420 Kč).20-25

Že „v Praze je draze“ potvrzuje fakt, že kapesné v hlavním městě značně převyšuje celorepublikový průměr. Studenti do 19 let musí vystačit průměrně s 976 Kč za měsíc. Přesto by uvítali alespoň o polovinu více. Mladí do 25 let mají v Praze k dispozici průměrně 3 233 Kč.

ZA CO MLADÍ UTRÁCEJÍ

Obě věkové skupiny svorně připouštějí, že kapesné z největší části připadne na jídlo a posezení s přáteli. Zvláštním fenoménem mezi mladými je v tomto směru také sdílení financí, které je založené na recipročních platbách na principu „dnes platím já, zítra ty.“ Mladí tento typ úhrady výdajů za společné aktivity nepovažují za půjčku, ale kamarádskou výpomoc, která ale nezůstane bez odezvy. I na tuto potřebu reaguje aplikace Napka, která reflektuje „online“ životní styl mladých a umožňuje snadnou správu peněz přímo na displeji mobilního telefonu. Nabízí okamžitý přehled realizovaných plateb (ať už pomocí karty nebo samotné aplikace), a to včetně míst, kde byla transakce uskutečněna, a zároveň umožňuje rychlou kontrolu zůstatku na kontě.

Peníze například na svačinu si mohou mladí zdarma zasílat také mezi sebou v řádu několika vteřin. To je praktické například pro sourozence nebo dobré kamarády, kteří si mohou vzájemně pomoci v případě nenadálé situace, kdy je potřeba dostat se rychle k drobným částkám. A takových situací v životě dětí a mladých není málo.

K Napce náleží i bezkontaktní platební karta MasterCard, kterou lze využít k platbě v obchodě či na internetu nebo k výběru hotovosti z bankomatu.

POHLED RODIČŮ

Pro dobrou finanční edukaci dítěte je důležité, aby si již od dětství uvědomovalo váhu peněz a umělo nakládat se svěřenými prostředky. Pravidelné kapesné je ideálním prostředkem. 60 % oslovených rodičů uvedlo, že kapesné dávají svým dětem pravidelně, a to nejčastěji jednou měsíčně.  Mnoho rodičů řeší tuto povinnost zadáním trvalého příkazu v bance, aby si dítě zvyklo na pravidelné datum „výplaty“ a naučilo se peníze vhodně rozložit do celého měsíce.

Tuto situaci řeší Rockaway novinkou na trhu tzv. „elektronickým kapesným“ – Napkou. Rodiče tak mohou dětem zasílat kapesné buď ze svého běžného účtu, nebo si mohou také nainstalovat Napku a posílat peníze bez poplatků a okamžitě. Zároveň jistě ocení možnost psát si s dítětem přes chat, který je součástí aplikace, což je v dnešní době dětmi preferovaná forma komunikace.

Peníze lze zasílat také přes platební bránu – i v tomto případě dojdou dítěti okamžitě. To může opět posloužit jako nástroj, pomocí kterého lze vytáhnout dítě z průšvihu. Stačí, aby mu do cesty vstoupily nutné, ale neočekávané výdaje – například mu došly peníze na prázdninovém výletě a nyní se nemá jak dostat domů, špatně si vypočítalo cenu vstupenky na hrad či zámek anebo se mu třeba podařilo peníze ztratit.

Platební kartu k Napce vydává ČSOB. O bezpečnost vložených prostředků je tedy maximálně postaráno.

Zajímavým zjištěním na konec je rozdíl mezi rodiči menších a větších měst. Zatímco rodiče ve městech s počtem obyvatel pod 20 000 jsou přesvědčeni, že dávají svým dětem více, než by bylo nezbytně potřeba, rodiče ve větších městech by svému dítěti rádi dopřáli větší kapesné, než si mohou v současné době dovolit.

Pro Editory

O skupině Rockaway
Rockaway je investiční skupina založena podnikatelem Jakubem Havrlantem. V rámci strategických aktivit buduje společnosti zaměřené na transakční byznys, působící v oblastech e‑commerce, fintech a travel, ve kterých má možnost čerpat z vlastního know-how. Do portfoliových projektů hledá technologické startupy, které mají globální ambice a vysoký tržní potenciál. Při rozvoji těchto projektů těží z vlastního zázemí v San Franciscu. Na trhu působí 18 měsíců a podílí se na běhu 25 projektů v 65 zemích na 3 kontinentech.

Napka_karta

karta

Tabulka ke stažení: průzkum_podle měst